POTŘEBNÁ TECHNICKÁ NASTAVENÍ PRO DISTANČNÍ VÝUKU

NAVIGACE

Pozn.: Níže uvedené návody jsou vytvořeny pro platformu ZOOM, která je na UK nejčastěji používána a která je pro distanční výuku, jíž se zúčastní také neslyšící nebo nedoslýchavý student, nejlepší. Dostupnost funkcí, možnosti nastavení i terminologie se u jiných komunikačních platforem může lišit.

Více informací o komunikačních platformách naleznete na této stránce.

ONLINE PŘEDNÁŠKA S TLUMOČNÍKEM ČZJ

Co je potřeba vyřešit ještě před (první) přednáškou:

 • vyučující, tlumočník i neslyšící student: aktualizovat si ZOOM (nebo zkontrolovat verzi, je potřeba verze min. 5.2.2)
 • natrénovat níže uvedené funkce

Co je potřeba vyřešit na začátku každé online přednášky:

 • vyučující: povolit neslyšícímu studentovi a tlumočníkovi funkci Multipin
 • neslyšící student a tlumočník: nastavit si okénka tak, jak potřebuji + umět přepínat mezi Gallery View a Speaker View.
 • vyučující: informovat všechny studenty, aby nepoužívali funkci „Raise Hand“ (tato funkce mění rozložení okének, které by si neslyšící student a tlumočník na začátku přednášky nastavili)

Co se může hodit v průběhu přednášky (v případě potřeby):

 • napsat zapisovateli / spolužákovi / vyučujícímu / tlumočníkovi soukromou zprávu

ONLINE PŘEDNÁŠKA SE SIMULTÁNNÍM PŘEPISOVATELEM

Co je potřeba vyřešit ještě před (první) přednáškou:

 • vyučující, přepisovatel i neslyšící student: aktualizovat si ZOOM (nebo zkontrolovat verzi, je potřeba verze min. 5.2.2)
 • vyučující: povolit si v nastavení titulky
 • natrénovat níže uvedené funkce

Co je potřeba vyřešit na začátku každé online přednášky:

 • vyučující: dát přepisovateli právo psát titulky a spustit titulky
 • student: zobrazit si titulky a/nebo transkript

Co se může hodit v průběhu přednášky (v případě potřeby):

 • napsat přepisovateli / zapisovateli / spolužákovi / vyučujícímu soukromou zprávu

DALŠÍ: sdílení videa, přidání tlumočníka/přepisovatele do skupiny atd.

Sdílení videa (zejména těch videí, u kterých je důležité, aby se přehrávalo plynule, např. u videí v ČZJ):

 • vyučující, příp. prezentující student: mít připravenou variantu pro případ, že by video u některých studentů nebylo plynulé (OBS)

Přidání tlumočníka/přepisovatele do skupiny

 • vyučující: pokud bude na online výuce přítomen tlumočník ČZJ nebo přepisovatel a je v plánu práce ve skupinách, je potřeba, aby byl tlumočník/přepisovatel ve stejné skupině jako neslyšící či nedoslýchavý student