SKUPINOVÝ AUTOMATICKÝ PŘEPIS: GROUP TRANSCRIBE

Tato aplikace umožňuje použít automatický přepis v místnosti, kde hovoří více lidí do svých zařízení (mikrofonů).

Oproti ostatním aplikacím je výhodou, že přepis všech mluvčích je kvalitní, protože každý z nich hovoří do svého vlastního zařízení. Díky tomu je také každý mluvčí v přepisu pojmenován, což velmi usnadňuje neslyšícím a nedoslýchavým účastníkům orientaci v tom, kdo právě hovoří.

Group Transcribe byl vytvořen (zatím) pouze pro iPady a iPhony (nefunguje na počítačích ani na Androidech; je to trochu paradoxní, neboť jejím tvůrcem je společnost Microsoft, lze ale předpokládat, že do budoucna ho vytvoří i pro své systémy).

JAK TUTO APLIKACI POUŽÍT VE VÝUCE?

Podmínky použití

Aby bylo možné „skupinový přepis“ použít, je potřeba, aby byly splněny tyto podmínky:

  • všichni mluvčí musí mít svůj (popř. sdílený v menší skupince) iPad nebo iPhone
  • všechna používaná zařízení musí být připojena na internet
  • všichni mluvčí musí být ve stejné místnosti.
Apple Iphone Logo Vector Art, Icons, and Graphics for Free Download

Postup

1. Jeden z účastníků (nejlépe vyučující) vytvoří v aplikaci „skupinovou konverzaci“.

2. Po vytvoření „skupinové konverzace“ bude potřeba, aby nasdílel s ostatními účastníky vygenerovaný QR kód nebo kód z čísel a písmen (oba kódy se zobrazí kliknutím na ikonku s panáčkem, viz obr.).

3. Ostatní se do „skupinové konverzace“ připojí přes QR kód nebo zadáním kódu z čísel a písmen do prázdného políčka (viz obr.).

Pozn.: Ještě před vstupem do „skupinové konverzace“ je vhodné, aby se každý účastník pojmenoval (viz obr.). Neslyšící nebo nedoslýchavý účastník bude díky tomu v aplikaci vědět, kterému mluvčímu patří přepisovaná mluva.

Všechny programy, aplikace nebo technologie zmíněné na tomto webu jsou doporučovány na základě vlastních zkušeností. Webová stránka NaNUK nenavazuje žádnou placenou ani neplacenou spolupráci se společnostmi.