VYUČUJÍCÍ

NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÝ STUDENT NA VÝUCE

Informace ohledně výuky neslyšících a nedoslýchavých studentů vám poskytne kontaktní osoba pro studenty se specifickými potřebami.

Podrobné informace naleznete i na webu ÚJKN (viz tlačítko Informace pro pedagogy).

Informace na webu ÚJKN byly napsány pro vyučující studentů FF UK, jsou ale platné pro všechny. Na jiných fakultách některé záležitosti zařizuje jen místo koordinátora služeb kontaktní osoba pro studenty se specifickými potřebami, příp. jiný pověřený pracovník.

Na výuce může neslyšící či nedoslýchavý student využívat některou ze služeb (např. simultánní přepis, zápis, tlumočení do ČZJ atd.), a/nebo bude potřebovat, abyste si např. připnuli mikrofon, nebo si sednout do přední lavice, aby na vás dobře viděl. Možností je hodně a je na studentovi (a poté na dohodě mezi studentem, kontaktní osobou a Vámi), jakým způsobem bude svou studijní situaci řešit a co vše k tomu bude potřeba. Více viz Informace pro pedagogy na webu ÚJKN.

Níže jsou informace a tipy pro řešení výuky, které se zúčastní neslyšící nebo nedoslýchavý student (příp. i jiných studijních situací).

PŘEDNÁŠKA & SEMINÁŘE

ATESTACE, KONZULTACE

PRAXE

PRAXE

(připravuje se)