PRO UCHAZEČE O STUDIUM

Informace o Univerzitě Karlově a o nabízených studijních programech

Všechny obecné informace o Univerzitě Karlově naleznete na webu www.cuni.cz. Pro uchazeče byla vytvořena i speciální webová stránka Na Karlovku, kde naleznete videa, ve kterých se vám představí jednotlivé fakulty, a informace o oborech, které můžete na UK studovat. Nechybí zde ani informace o přípravných kurzech, o kolejích, o přihláškách atd.

Všechna videa v sekci Naše fakulty jsou otitulkována (titulky v přehrávači spustíte kliknutím na bílou obdélníkovou ikonku vpravo dole). Odkazy na videa s překlady do ČZJ naleznete níže v části Na Karlovku – videa v ČZJ.

Pokud byste potřebovali překlad do ČZJ nebo otitulkovat i některé části videí ze streamu (sekce Na Karlovku Tour), neváhejte napsat.

Modifikace přijímacího řízení

Jste-li neslyšící či nedoslýchavý uchazeč a hodilo by se vám přijímací řízení zpřístupnit (např. mít přepis mluveného slova, tlumočení, FM systém, zajištěné místo v předních lavicích atd.), je potřeba v přihlášce zaškrtnout „žádost o modifikaci přijímacího řízení“. Obecný postup naleznete na webové stránce Centra Carolina (viz tlačítko níže). Na webech některých fakult můžete nalézt i podrobnější informace (např. web FF UK).

Video: Na Karlovku bez překážek

Reportér Janek Rubeš Vám v tomto videu představí možnosti podpory studentů se specifickými potřebami.

Časté otázky

Je modifikace povinná?

Není – můžete o ni požádat, ale také nemusíte. Doporučujeme ale si zjistit, jakým způsobem budou přijímačky probíhat, a počítat s případnými překážkami (a mít v záloze řešení). Např. v současné době je pravděpodobné, že budou mít všichni účastníci, tedy i zadavatelé, respirátory. Mohou se vyskytnout i nečekané situace, např. v místnosti bude z nějakého důvodu velký hluk, na mluvčího nebude dobře vidět atd.

Pokud požádám o modifikaci přijímacího řízení a budu chtít simultánní přepis, bude mi modifikován i písemný test?

Ne. „Modifikováno“ bude pouze to, o co si požádáte a na čem se s kontaktní osobou domluvíte.

U testů jako takových se může modifikovat např. velikost písma, někteří uchazeči ho mohou dostat např. v elektronické formě s předčítačem (např. nevidomí uchazeči) nebo s překladem do ČZJ (např. neslyšící uchazeči), jiní mohou mít delší čas na jeho vyplnění (např. studenti horší hybností horní končetiny). Testy se však obsahově nemění, tedy měly by být stejné, jako je mají všichni ostatní (i co se týče náročnosti).