Kariéra v EU – ZOOM: nastavení titulků pro autora setkání

Aby se neslyšícím nebo nedoslýchavým účastníkům zobrazovaly titulky, je potřeba si je v nastavení povolit.

1. Otevřete si ZOOM na internetovém prohlížeči: https://zoom.us/ a přihlaste se.

2. Z nabídky vyberte Settings a ve vedlejší nabídce vpravo potom Meeting (Advanced)

3. Zaškrtněte položku.

4. Potvrďte.

5. Na svém meetingu poté na spodní liště nově uvidíte ikonku Closed Caption.

7. Poté bude potřeba ZOOM propojit s webovou stránkou Webcaptioner.
Kliknete na www.webcaptioner.com/captioner, poté se vrátíte do svého ZOOM setkání a postupujete dle videa níže.