KONZULTACE, DOUČOVÁNÍ PEDAGOGEM

Mohou to být nadstandardní konzultace – ať už jednorázové či opakované nebo doučování, které poskyne vyučující daného předmětu (či po domluvě někdo jiný).

Každý vyučující poskytuje svým studentům konzultace. Zpravidla má vypsané konzultační hodiny (často u internistů), případně je možno se na konzultačních hodnách domluvit (často u externistů). Tam se můžete zajít na cokoli zeptat, stejně tak jako všichni ostatní studenti.

V případě potřeby je ale ještě možné se domluvit na delších nebo častějších konzultacích, případně na doučování / individuální výuce.

Koho kontaktovat?

Je potřeba napsat své kontaktní osobě a společně s vyučujícím se na této možnosti domluvit (někdy se toto může řešit ještě v součinnosti garantem či vedoucím oboru).