MS Teams a hybridní výuka se službami: tipy na organizaci, technická řešení

Na výuce bude

Tlumočení

 • všichni online i prezenční účastníci se potřebují slyšet navzájem, neslyšící studenti navíc potřebují tlumočníky vidět
 • nutno vyřešit také možnou potřebu promítání prezentací a dalších materiálů (rozmístění okének, potřeba online tlumočníků vidět na prezentaci atd.) a případné skupinové práce

Varianta 1 (vhodná v případě větší skupiny prezenčních studentů, nutno mít k dispozici min. jeden dataprojektor):

 • prezenční vyučující či prezenční tlumočník, online tlumočník a online studenti budou účastníci „schůze“ na MS Teams
 • okénka všech online účastníků (vč. online tlumočníka) budou všem prezenčním účastníkům promítána na plátno
 • prezenční tlumočník musí být snímán na kameru (např. notebookem vyučujícího / tlumočníka, popř. externí kamerou), aby ho viděli online mluvčí ČZJ a online tlumočník
 • pokud se bude promítat prezentace, je potřeba ji všem online účastníkům nasdílet na MS Teams a promítat ji v učebně všem prezenčním účastníkům, vč. případnému prezenčnímu tlumočníkovi v prostředí této platformy (popř. ji promítat na plátno atd.)
 • pokud není zvuk kvalitní (ať už pro tlumočníky, nebo pro účastníky výuky), je potřeba doplnit zařízení o externí mikrofon a/nebo reproduktor

Je potřeba, aby všichni prezenční studenti v případě dotazů, odpovědí na otázky atd. chodili k zařízení vyučujícího (popř. prezenčního tlumočníka).

Varianta 2 (lze použít v případě velmi malého počtu prezenčních studentů (vč. tlumočníků), kteří navíc mají vlastní zařízení):

 • všichni účastníci výuky (tj. prezenční / online vyučující, studenti i tlumočníci) budou účastníci „schůze“ na MS Teams
  (situace bude podobná online výuce jen s tím rozdílem, že někteří účastníci budou přítomni na fakultě a budou sledovat vyučujícího a prezenční studenty i „přímo“)

Skupinové práce je potřeba organizovat tak, aby v každé skupině, ve které jsou neslyšící studenti, byl přítomen tlumočník.

Přepis

 • online i prezenční přepisovatelé potřebují slyšet všechny mluvčí ČJ
 • neslyšící studenti potřebují vidět na přepis

Varianta 1 (vhodná v případě, že neslyšící studenti mají svá vlastní nebo zapůjčená zařízení pro sledování přepisu):

 • vyučující a online přepisovatel budou účastníci „schůze“ na MS Teams
 • online i prezenční přepisovatel budou přepisovat na online platformě (např. web vysilani.transkript.cz, Google doc.)
 • neslyšící studenti budou sledovat přepis na svých zařízeních, např. na zapůjčených tabletech, na svých noteboocích
 • pokud není zvuk pro online přepisovatele kvalitní, je potřeba doplnit zařízení vyučujícího o externí mikrofon

Varianta 2 (vhodná v případě, že neslyšící studenti nemají vlastní nebo zapůjčená zařízení; též vhodná na akce, kde není předem znám konkrétní počet neslyšících účastníků)

 • vyučující a online přepisovatel budou účastníci „schůze“ na MS Teams
 • online i prezenční přepisovatel budou přepisovat na online platformě (např. web vysilani.transkript.cz, Google doc.)
 • přepis bude prezenčním neslyšícím studentům či jiným účastníkům promítán na plátno a online studentům bude poslán odkaz na přepis
 • pokud se bude promítat prezentace či jiný materiál, bylo by ideální, kdyby se přepis promítal na jiné plátno (tj. budou potřeba dva projektory)
 • pokud není zvuk pro přepisovatele kvalitní, je potřeba doplnit zařízení o externí mikrofon

Ve obou případech je potřeba, aby všichni prezenční studenti v případě dotazů, odpovědí na otázky atd. chodili k zařízení vyučujícího.

Skupinové práce je potřeba organizovat tak, aby v každé skupině, ve které jsou neslyšící studenti, byl přítomen přepisovatel.