MS Teams a kombinace prezenčních a online služeb: tipy na organizaci, technická řešení

Na výuce bude

Tlumočení

 • online i prezenční tlumočníci potřebují slyšet všechny mluvčí ČJ a vidět všechny mluvčí ČZJ
 • účastníci – mluvčí ČJ potřebují slyšet všechny tlumočníky a účastníci – mluvčí ČZJ potřebují všechny tlumočníky vidět
 • prezenční tlumočník též potřebuje vidět a slyšet online tlumočníka
 • nutno vyřešit také možnou potřebu promítání prezentací a dalších materiálů (rozmístění okének, potřeba online tlumočníka vidět na prezentaci atd.) a případné skupinové práce

Varianta 1 (vhodná v případě, že máme k dispozici jeden či dva dataprojektory):

 • vyučující nebo prezenční tlumočník a online tlumočník budou účastníci „schůze“ na MS Teams
 • okénko online tlumočníka bude mluvčím ČZJ a prezenčnímu tlumočníkovi promítáno na plátno
 • prezenční tlumočník musí být snímán na kameru online tlumočníkovi (např. notebookem vyučujícího / tlumočníka, popř. externí kamerou), nedohodnou-li se jinak
 • pokud se bude promítat prezentace, je potřeba ji online tlumočníkovi nasdílet na MS Teams a promítat ji v učebně všem prezenčním účastníkům a prezenčnímu tlumočníkovi v prostředí této platformy
 • pokud není zvuk kvalitní (ať už pro tlumočníky, nebo pro účastníky výuky), je potřeba doplnit zařízení o externí mikrofon a/nebo reproduktor

Varianta 2 (vhodná v případě, že neslyšící studenti, příp. i prezenční tlumočníci mají svá vlastní zařízení):

 • vyučující a online tlumočník budou účastníci „schůze“ na MS Teams
 • účastníci „schůze“ budou i mluvčí ČZJ a prezenční tlumočník – ti budou sledovat online tlumočníka na svých zařízeních, prezenční tlumočník bude zároveň snímán svým vlastním zařízením
  (není-li vyučující mluvčím ČZJ a nebude studentům nic promítat, je možné, aby zařízení vyučujícího využíval prezenční tlumočník)
 • pokud není zvuk kvalitní (ať už pro tlumočníka, nebo pro účastníky výuky) nebo pokud zařízení vyučujícího využívá prezenční tlumočník, který je od vyučujícího daleko, je potřeba doplnit zařízení o externí mikrofon a/nebo reproduktor

V obou případech je potřeba, aby všichni studenti – mluvčí ČJ i mluvčí ČZJ v případě dotazů, odpovědí na otázky atd. chodili k zařízení vyučujícího (popř. prezenčního tlumočníka).

U skupinových prací je potřeba zařízení vyučujícího (popř. prezenčního tlumočníka) umístit ke skupince, ve které jsou přítomni mluvčí ČZJ, prezenční tlumočník může být v další skupince (pokud jsou mluvčí ČZJ ve třech a více skupinkách a je k dispozici více online tlumočníků, bude potřeba zajistit více zařízení).

Přepis

 • online i prezenční přepisovatelé potřebují slyšet všechny mluvčí ČJ
 • neslyšící studenti potřebují vidět na přepis

Varianta 1 (vhodná v případě, že neslyšící studenti mají svá vlastní nebo zapůjčená zařízení):

 • vyučující a online přepisovatel budou účastníci „schůze“ na MS Teams
 • online i prezenční přepisovatel budou přepisovat na online platformě (např. web vysilani.transkript.cz, Google doc.)
 • neslyšící studenti budou sledovat přepis na svých zařízeních, např. na zapůjčených tabletech, na svých noteboocích
 • pokud není zvuk pro online přepisovatele kvalitní, je potřeba doplnit zařízení vyučujícího o externí mikrofon

Varianta 2 (vhodná v případě, že neslyšící studenti nemají vlastní nebo zapůjčená zařízení; též vhodná na akce, kde není předem znám konkrétní počet neslyšících účastníků)

 • vyučující a online přepisovatel budou účastníci „schůze“ na MS Teams
 • online i prezenční přepisovatel budou přepisovat na online platformě (např. web vysilani.transkript.cz, Google doc.)
 • přepis bude neslyšícím studentům promítán na plátno
 • pokud se bude promítat prezentace či jiný materiál, bylo by ideální, kdyby se přepis promítal na jiné plátno (tj. budou potřeba dva projektory)
 • pokud není zvuk pro přepisovatele kvalitní, je potřeba doplnit zařízení o externí mikrofon

Varianta 3 (vhodná v případě, že vyučující z nějakého důvodu nebude mít s sebou vlastní techniku)

 • „schůze“ na MS Teams se zúčastní pouze neslyšící student či prezenční přepisovatel a online přepisovatel (pozn.: je vhodné, aby autorem „setkání“ byl jeden z přepisovatelů – je potřeba, aby měl fakultní mail, resp. možnost přihlašování přes CAS)
 • vzhledem k tomu, že zařízení bude daleko od „hlavního mluvčího“ – vyučujícího, bude pravděpodobně potřeba zařízení doplnit o bezdrátový externí mikrofon

Ve všech případech je potřeba, aby všichni studenti v případě dotazů, odpovědí na otázky atd. chodili k zařízení vyučujícího (příp. neslyšícího studenta / prezenčního přepisovatele, viz Varianta 3).

U skupinových prací je potřeba zařízení vyučujícího / prezenčního přepisovatele umístit ke skupince, ve které jsou přítomni neslyšící studenti, prezenční přepisovatel může být v další skupince (pokud jsou neslyšící studenti ve třech a více skupinkách a je k dispozici více online přepisovatelů, bude potřeba zajistit více zařízení).