MS Teams a online služby: tipy na organizaci, technická řešení

Navigace:

Na výuce bude

Tlumočení

 • tlumočník potřebuje slyšet všechny mluvčí ČJ a vidět všechny mluvčí ČZJ
 • účastníci – mluvčí ČJ potřebují slyšet tlumočníka a účastníci – mluvčí ČZJ potřebují tlumočníka vidět
 • nutno vyřešit také možnou potřebu promítání prezentací a dalších materiálů (rozmístění okének, potřeba tlumočníka vidět na prezentaci atd.) a případné skupinové práce

Varianta 1 (vhodná pro větší počet neslyšících studentů a v případě, že máme k dispozici jeden či dva dataprojektory):

 • vyučující a tlumočník budou účastníci „schůze“ na MS Teams
 • okénko tlumočníka bude mluvčím ČZJ promítáno na plátno
 • pokud se bude promítat prezentace, je potřeba ji tlumočníkovi nasdílet na MS Teams a promítat ji v učebně všem účastníkům v prostředí této platformy
  (pozn.: je-li mluvčím ČZJ pouze vyučující, není promítání na plátno potřeba)
 • pokud není zvuk kvalitní (ať už pro tlumočníka, nebo pro účastníky výuky), je potřeba doplnit zařízení o externí mikrofon a/nebo reproduktor

Varianta 2 (vhodná pro malý počet neslyšících studentů):

 • vyučující a tlumočník (popř. i neslyšící student) budou účastníci „schůze“ na MS Teams
 • okénko tlumočníka bude na notebooku zvětšeno a notebook bude umístěn tak, aby na tlumočníka všichni neslyšící studenti viděli (zde by bylo též potřeba, aby seděli neslyšící studenti vedle sebe)
 • pokud je notebook od mluvčího daleko a zvuk není kvalitní (ať už pro tlumočníka, nebo pro účastníky výuky), je potřeba doplnit zařízení o externí mikrofon a/nebo reproduktor
 • pokud se bude promítat prezentace, je potřeba ji tlumočníkovi též nasdílet na MS Teams – zde by bylo potřeba více zařízení (jeden pro vyučující na promítání prezentace – pravděp. notebook, druhý pro neslyšící studenty na sledování tlumočníka – např. notebook, tablety)

Varianta 3 (vhodná v případě, že neslyšící studenti mají svá vlastní zařízení):

 • vyučující a tlumočník budou účastníci „schůze“ na MS Teams
 • účastníci „schůze“ budou i mluvčí ČZJ – ti budou sledovat tlumočníka na svých zařízeních (popř. na zapůjčených tabletech (nebude zde potřeba promítání tlumočníků)
 • pokud není zvuk kvalitní (ať už pro tlumočníka, nebo pro účastníky výuky), je potřeba doplnit zařízení vyučujícího o externí mikrofon a/nebo reproduktor

V obou případech je potřeba, aby všichni studenti – mluvčí ČJ i mluvčí ČZJ v případě dotazů, odpovědí na otázky atd. chodili k zařízení vyučujícího (nutno pustit zvuk i kameru).

U skupinových prací je potřeba zařízení vyučujícího umístit ke skupince, ve které jsou přítomni mluvčí ČZJ (pokud jsou mluvčí ČZJ ve více skupinkách a je k dispozici více online tlumočníků, bude potřeba zajistit více zařízení).

Přepis

 • přepisovatel potřebuje slyšet všechny mluvčí ČJ (i tlumočníka)
 • neslyšící studenti potřebují vidět na přepis

Varianta 1

 • vyučující a přepisovatel budou účastníci „schůze“ na MS Teams
 • neslyšící studenti budou sledovat přepis na svých zařízeních, např. na zapůjčených tabletech, na svých noteboocích
 • pokud není zvuk pro přepisovatele kvalitní, je potřeba doplnit zařízení vyučujícího o externí mikrofon

Varianta 2 (vhodná pro max. 2 neslyšící studenty):

 • vyučující a přepisovatel budou účastníci „schůze“ na MS Teams
 • přepis bude na notebooku zvětšeno a notebook bude umístěn tak, aby na něj všichni neslyšící studenti viděli (zde by bylo též potřeba, aby seděli neslyšící studenti vedle sebe)
 • pokud je notebook od mluvčího daleko a zvuk není kvalitní (ať už pro přepisovatele, nebo pro účastníky výuky), je potřeba doplnit zařízení o externí mikrofon a/nebo reproduktor
 • pokud by se promítala prezentace, byly potřeba dva notebooky (jeden pro vyučující na promítání prezentace, druhý pro neslyšící studenty na sledování přepisu)

Varianta 3 (vhodná v případě, že neslyšící studenti nemají vlastní nebo zapůjčená zařízení; též vhodná na akce, kde není předem znám počet neslyšících účastníků)

 • vyučující a přepisovatel budou účastníci „schůze“ na MS Teams
 • přepis bude neslyšícím studentům promítán na plátno
 • pokud se bude promítat prezentace či jiný materiál, bylo by ideální, kdyby se přepis promítal na jiné plátno (tj. budou potřeba dva projektory)
 • pokud není zvuk pro přepisovatele kvalitní, je potřeba doplnit zařízení o externí mikrofon

Varianta 4 (vhodná v případě, že vyučující z nějakého důvodu nebude mít s sebou vlastní techniku)

 • „schůze“ na MS Teams se zúčastní pouze neslyšící student a přepisovatel (pozn.: je vhodné, aby autorem „setkání“ byl přepisovatel – je potřeba, aby měl fakultní mail, resp. možnost přihlašování přes CAS)
 • vzhledem k tomu, že zařízení bude daleko od „hlavního mluvčího“ – vyučujícího, bude pravděpodobně potřeba zařízení doplnit o bezdrátový externí mikrofon

Ve všech případech je potřeba, aby všichni studenti v případě dotazů, odpovědí na otázky atd. chodili k zařízení vyučujícího (příp. neslyšícího studenta, viz Varianta 4).

U skupinových prací je potřeba zařízení vyučujícího umístit ke skupince, ve které jsou přítomni neslyšící studenti (pokud jsou neslyšící studenti ve více skupinkách a je k dispozici více přepisovatelů, bude potřeba zajistit více zařízení).