MS Teams: přidání tlumočníka / přepisovatele do skupiny

VYTVOŘENÍ MÍSTNOSTÍ

Na schůzce klikněte nahoře na ikonku Místnosti a vpravo z nabídky vyberte Ručně. Je zde také možnost nastavit počet skupin, které se mají vytvořit.

PŘIDÁNÍ TLUMOČNÍKA / PŘEPISOVATELE

V okně klikněte na tlačítko Přiřadit účastníky...

… poté u vybraného tlumočníka / přepisovatele kliknete na šipečku a z nabídky vyberete místnost (skupinu), ke které má být přiřazen

Po rozdělení všech účastníků kliknete vpravo dole na Přiřadit.