MS Teams: přidání tlumočníka / přepisovatele

Schůzku můžete na MS Teams vytvořit více způsoby:

 1. přes Týmy (komplikované, navíc na některých fakultách vytváří LVT / knihovna)
 2. přes Kalendář buď vytvořením Nové schůzky (účastníci se přidávají pomocí jejích mailových adres nebo se jim posílá vygenerovaný odkaz, pozn.: do kolonky pro přidávání mailových adres je potřeba zadat alespoň jednu adresu, klidně smyšlenou), nebo Okamžité schůzky (účastníkům se posílá pouze vygenerovaný odkaz; vhodné pro jednorázové schůze)

Vytvoření přes Týmy

 • vhodné pro opakovanou výuku se stejnými studenty a pokud chcete využít všechny dostupné funkce tzv. LMS (Learning management system, tj. sdílení dokumentů, chat atd.)
 • výhody: pro vytvoření schůzky se nemusí vytvářet nová událost v kalendáři – studenti do schůzky vstupují sami v rámci funkce Týmy
 • nevýhody: pro vytvoření Týmu se předem zadávají mailové adresy všech účastníků a rychlé přidání dalšího účastníka schůzky, který není v Týmu (např. náhradního tlumočníka / přepisovatele, pokud původní náhle vypadl), je technicky poněkud komplikovanější (leč ne nereálné) a je potřeba provést před výukou;
  další nevhodou je, že na některých faklutách Týmy vytváří LVT nebo knihovna, vyučující je musí pomocí formuláře požádat o vytvoření

Vytvoření přes Kalendář

 • přes tlačítko Nová schůzka:
  • účastníci se přidávají pomocí jejích mailových adres nebo se jim posílá vygenerovaný odkaz;
  • schůzka zůstane v kalendáři (hodí se pro opakované schůzky);
  • pozn: zrušení, přesun schůzky na další týden atd. se vždy oznamuje účastníkům mailem (pokud byly jejich adresy zadány při vytvoření), pokud nechcete (příp. studenti upozornění nechtějí), doporučuji při vytváření schůzky zadat do kolonky pro přidávání mailových adres alespoň jednu adresu (pro vytvoření povinné), klidně smyšlenou (tato adresa se potom dá zpětně smazat, aniž by došlo ke zrušení schůzky) a studentům poslat pouze odkaz na schůzku
 • přes tlačítko Okamžitá schůzka:
  • schůzka nezůstane v kalendáři, odkaz je ale možné používat opakovaně