NÁCVIK STUDIJNÍCH STRATEGIÍ

Jedná se většinou o individuální konzultace s odborným pracovníkem. Mohou se týkat např. prohlubování kompetencí pro práci s psaným textem, práce s organizací času, efektivního rozvržení studia atd.

Více informací ke službám ohledně nácviku studijních strategií a kontakty na pracoviště naleznete na webu Centra Carolina.

Existují i specializované kurzy (předměty) pro neslyšící a nedoslýchavé studenty UK, např. Diplomový seminář pro neslyšící studenty UK, Úvodní studijní kurz pro neslyšící studenty UK, Čtení odborných textů pro uživatele ČZJ, Akademická angličtina pro neslyšící studenty UK atd.

Pozn.: označením „neslyšící student“ v názvech předmětů jsou myšleni všichni studenti, kteří „slyší jinak“ (tedy studenti neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí atd.)

Centrum Carolina pořádá i různé semináře k nácviku studijních strategií. V minulosti proběhl např. Kurz technik učení a tréninku paměti, Jak efektivně studovat atd. Informace o případných seminářích bývají na nástěnce webu CC.