ORGANIZACE, SESKUPENÍ, SPOLEČNOSTI ATD.

Zajímají mě…

Pokud vás ale zajímá všechno, směle dolů.

PŘÍRODOVĚDNÉ, MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ A TECHNICKÉ OBORY

ATOMIC HANDS

https://www.atomichands.com/

– svět –

Atomic Hands vznikl s cílem popularizovat témata z oblasti STEM v ASL. Velmi zajímavý je „Deaf Stemist Network“, kde najdete seznam neslyšících či nedoslýchavých studentů z různých STEM oborů, vč. krátké informace o dosaženém vzdělání, působišti, profesním zaměření. Nechybí zde ani kontakty.

DEAFIT

https://www.deafit.org/en

– Německo –

DEAFIT je německá organizace pořádající konference z oblasti IT přístupné neslyšícím a nedoslýchavým osobám.

ZDRAVOTNICKÉ OBORY

NEPOČUJÚCI / NESLYŠÍCÍ ZDRAVOTNÍCI SK A ČR

https://www.facebook.com/group: NN_zdravotnici

– Česko a Slovensko-

Facebooková skupina, která vznikla v roce 2020 s cílem propojit neslyšící či nedoslýchavé zdravotníky nebo studenty zdravotnických oborů. Je zde možno položit dotaz, sdílet zkušenosti atd.

DEAF IN SCRUBS

https://www.deafinscrubs.com/

– USA –

Deaf in Scrubs založili dva neslyšící zdravotníci s cílem zvýšit povědomí o zdravotnických tématech u neslyšící a nedoslýchavé populace. Jsou aktivní na sociálních sítích (Facebook a Instagram), kde zveřejňují videa v ASL a s anglickými titulky, krátké povídání o různých tématech. Najdete u nich i rozhovory, odkazy na akce atd.

AMPHL

https://www.amphl.org/

– svět –

AMPHL je zkratkou pro neziskovou organizaci Association of Medical Professionals with Hearing Losses, která vznikla v roce 1999 v Ohiu. Sdružuje neslyšící či nedoslýchavé humánní i veterinární zdravotníky nebo studenty zdravotnických oborů, sdílí různé informace např. ohledně ústenek s okénky, speciálních fonendoskopů atd. Pořádá též konference.

PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIE A DALŠÍ POMÁHAJÍCÍ PROFESE

ANEPL

http://anepl.cz/

– Česko –

Asociace neslyšících pedagogů a lektorů je zájmová organizace, která – jak vyplývá z názvu – sdružuje neslyšící pedagogy a lektory. Pořádá různá setkání, vzdělávací akce, workshopy.

NATIONAL DEAF THERAPY

https://www.nationaldeaftherapy.com/

– USA –

NDT je americká společnost, kterou založily dvě neslyšící psychoterapeutky. Dnes tvoří tým NDT několik psychologů a psychoterapeutů a nabízí nabízí různé druhy psychoterapie pro neslyšící nebo nedoslýchavé lidi. Vytváří též videoblogy na různá témata, která vkládají na Facebook.

HUMANITNÍ A UMĚLECKÉ OBORY

CZECH DEAF ART 3+1

– Česko –

https://www.facebook.com/czech.deaf.art

Sdružuje české neslyšící nebo nedoslýchavé umělce z těchto oblastí: výtvarné umění, literární tvorba (vč. VV a storytellingu), mediální (foto a video) a dramatické. Nabízí různé vzdělávací kurzy, workshopy, informuje o budoucích akcích. Je zde možnost představit svou tvorbu.

SIGN LANGUAGE LINGUISTICS SOCIETY

www.slls.eu

– svět –

Může být užitečná pro lingvisty znakového jazyka. Cílem je podpora výzkumu ZJ v mezinároním měřítku. Zaměřuje se i na udržování vysokých vědeckých i etických standardů ve výzkumu a podporu výzkumu v zemích, kde jsou takové typy výzkumů v začátcích. Kromě webu je aktivní i na Twitteru, informují o různých akcích spojených s lingvistikou ZJ, pracovních nabídkách atd.

DEAF ART

www.deaf-art.org

– svět –

Stránka, která je svým způsobem databází neslyšících či nedoslýchavých umělců z celého světa. Naleznete v ní ukázky děl přes 100 umělců a také seznam různých dalších zdrojů, článků, videí apod.

OBECNÉ PRO VŠECHNY STUDENTY

EDSU

https://edsunion.wixsite.com/edsu

– Evropa –

EDSU je zkratkou pro European Deaf Students‘ Union. Zastupuje zájmy neslyšících studentů z celé Evropy. Jsou aktivní především na Facebooku. Pořádají také různé konference.

EUD

https://www.eud.eu/

– Evropa –

European Union of the Deaf je nevládní nezisková organizace složená z národních organizací neslyšících z celé EU a dalších států. Snaží se zastupovat zájmy jednotlivých národních organizací na úrovni EU. Je také členem EDF (Evropského fóra zdravotně postižených), spolupracuje s WFD (Světovou organizací neslyšících) a CoE (Radou Evropy).

EUDY

https://eudy.info/

– Evropa –

European Union of the Deaf Youth je evropská nezisková organizace zastřešující 30 členských národních organizací neslyšících. Byla založena v r. 1987 a jak název napovídá, zaměřuje se především na neslyšící mladé lidi. Je aktivní především na sociálních sítích. Pořádá různé campy, konference a další akce.