Pokus

Hlásíte se ke studiu na Univerzitě Karlově?

OBVYKLÝ POSTUP

 1. Při vyplňování přihlášky ke studiu:
  • zaškrtněte, že jste uchazeč se speciálními potřebami,
  • zaškrtněte, že se řadíte do kategorie B1 (tj. uchazeč preferující v osobní komunikaci češtinu) nebo do kategorie B2 (tj. uchazeč preferující v osobní komunikaci český znakový jazyk),
  • přiložte aktuální odborné zprávy (z foniatrie: zprávu + audiogram, z SPC: materiály, které jste přikládali k žádosti o uzpůsobení maturitní zkoušky a před tím k uzpůsobení podmínek studia, apod.),
  • napište, jakou navrhujete modifikaci přijímacího řízení.
   Příklad 1: přijímací zkouška je písemná, vy jste rodilý mluvčí češtiny, jste nedoslýchavý → zřejmě navrhnete: podmínky vhodné pro odezírání + simultánní přepis pro přesné porozumění instrukcím.
   Příklad 2: přijímací zkouška je ústní, vy jste rodilý mluvčí českého znakového jazyka, jste neslyšící → zřejmě navrhnete: simultánní tlumočení mezi češtinou a českým znakovým jazykem. Pokud jste uchazeč se speciálními/specifickými potřebami, ale nepožadujete žádnou modifikaci přijímacího řízení, místo návrhu modifikace přijímacího řízení napište, že žádnou modifikaci nepožadujete.
 2. Po ukončení podávání přihlášek ke studiu Vás kontaktuje osoba, která má na Vaší fakultě na starosti přijímací zkoušky uchazečů se speciálními/specifickými potřebami, a upřesní s Vámi podmínky konání vašeho přijímacího řízení.
 3. V pozvánce k přijímacímu řízení bude popsáno, jak bude Vaše přijímací řízení vypadat (v návaznosti na body 1 a 2).
 4. Až se budete registrovat před začátkem přijímacího řízení, připomeňte se prosím organizátorům, aby o Vás věděli a přijímací řízení mohlo proběhnout v souladu s modifikací popsanou v pozvánce (viz bod 3).

 

POSTUP V DOBĚ KORONAVIROVÉ EPIDEMIE

V tuto chvíli je příjem přihlášek ke studiu v akademickém roce 2020/2021 na většině studijních oborů/programů UK už ukončen.

Pokud není příjem přihlášek ke studiu Vašeho oboru/programu ještě ukončen

 1. a vy budete přihlášku teprve odesílat, postupujte podle obvyklého postupu. Do návrhu modifikace přijímacího řízení napište „běžnou variantu“ i „variantu pro období, kdy je povinnost chránit si ústa a nos přikrývkou (tj. rouškou apod.).“
 2. ale vy jste už přihlášku odeslali podle obvyklého postupu, kontaktujte oddělení přijímacího řízení Vaší fakulty a domluvte se na doplnění návrhu „varianty modifikace přijímacího řízení pro období, kdy je povinnost chránit si ústa a nos přikrývkou (tj. rouškou apod.).

Pokud je příjem přihlášek ke studiu Vašeho oboru/programu už ukončen

 1. a vy jste přihlášku vyplnili podle obvyklého postupu, kontaktujte oddělení přijímacího řízení Vaší fakulty a domluvte se na doplnění návrhu „varianty modifikace přijímacího řízení pro období, kdy je povinnost chránit si ústa a nos přikrývkou (tj. rouškou apod.).“
 2. a vy jste v přihlášce nezaškrtli, že jste uchazeč se speciálními/specifickými potřebami, ale nyní byste chtěli doplnit návrh „varianty modifikace přijímacího řízení pro období, kdy je povinnost chránit si ústa a nos přikrývkou (tj. rouškou apod.)“, kontaktujte oddělení přijímacího řízení Vaší fakulty a domluvte se, zda lze nyní ještě tento návrh modifikace přijímacího řízení k Vaší přihlášce doplnit. Toto se týká např. uchazečů, kteří se nově obávají komunikace mluvenou řečí v situaci, kdy mají mluvčí ústa zakryta rouškou.

 

 

Překlad do ČZJ