PŮJČOVÁNÍ POMŮCEK, TECHNICKÁ PODPORA

Na univerzitě si také můžete půjčit diktafony, tablety, notebooky, FM systémy atd. Některé z pomůcek si lze půjčit od Centra Carolina, více (vč. seznamu pomůcek a kontaktu) zde:

Některé z pomůcek i další pomůcky, které na výše uvedených stránkách nebyly uvedeny (např. mikrofony, FM systémy, speciální fonendoskop atd.) může mít k zapůjčení vaše fakulta nebo se dají dokoupit. S tímto se obraťte na svou kontaktní osobu.

OK, o pomůckách už vím, ale s žádnou nemám zkušenost… budu něco potřebovat já?

Je to různé. Záleží na tom, jak bude vypadat vaše výuka a co byste potřebovali k tomu, abyste se do ní mohli zapojit – toto budete řešit před semestrem s funkčním diagnostikem a potom i s kontaktní osobou.

Uveďme pár příkladů, k čemu může některá pomůcka přijít vhod.

Pokud by vám například vyhovovalo poslouchat očištěný (tedy bez rušivých okolních zvuků) zesílený zvuk vyučujícího do vašich sluchadel, mohl by být tzv. FM systém pro vás to pravé.

Pokud byste např. měli na hodinách simultánní přepis a nechtěli se dívat na přepis do notebooku, ale raději byste ho měli na tabletu, nebo byste nechtěli sedět vedle přepisovatele či bude ve třídě víc studentů, kteří mají přepis objednaný, může se vám hodit tablet s přípojkou a aplikací pro zobrazení simultánního přepisu.

Pokud byste studovali medicínský obor a potřebovali jste ke studiu fonendoskop, může vám přijít vhod speciální fonendoskop pro neslyšící nebo nedoslýchavé zdravotníky.

Pokud byste plánovali využít někde automatický přepis, budete možná potřebovat externí mikrofon. Konkrétní typ mikrofonu pak bude záležet na tom, o jakou studijní situaci půjde (přednáška, praxe atd.).

Pokud byste věděli, že na některou z přednášek nebudete mít z nějakého důvodu službu a máte domluveno vytvoření záznamu z výuky a zpětný přepis/překlad, patrně se vám bude hodit diktafon.

Dále si můžete půjčit třeba notebooky, tablety na vytváření poznámek, pokud nevlastníte, a/nebo programy či aplikace. Pomůcek a aplikací je celá řada, vše se odvíjí od toho, co potřebujete, jak bude vypadat vaše studium…

Indukční smyčky v budovách

V některých posluchárnách na UK jsou instalovány indukční smyčky. Jsou to např. hlavní posluchárny na Filozofické fakultě UK nebo některé z velkých poslucháren na 3. lékařské fakultě UK.

Posluchárnu s instalovanou indukční smyčkou poznáte podle toho, že na zdi bude mít instalovaný panel s přeškrtnutým uchem a písmenkem T, případně tuto ikonu bude mít na dveřích. Seznam poslucháren vám sdělí vaše kontaktní osoba.

Indukční smyčka (= oranžová barva) v posluchárně. Tento obrázek slouží pouze pro ilustraci, drát ve skutečnosti obvykle vidět není.

Kopírovací služby

Na univerzitě je také možné zdarma využívat kopírovacích služeb v počítačové učebně Digitalizačního střediska Centra Carolina. Jedná se o skenování, kopírování a tisk z PC výhradně pro vlastní potřebu. 

Technická podpora

Obecná technická podpora

S technikou obecně vám poradí Laboratoř výpočetní techniky na vaší fakultě (např. základní nastavení zapůjčeného notebooku atd.).

UK také vytvořila různé návody na základní používání komunikačních platforem pro distanční výuku.

Technická podpora ke speciální technice nebo k funkcionalitám spojenými specificky s přítomností neslyšících a nedoslýchavých studentů nebo akademiků na výuce

Budete-li potřebovat například propojit techniku (FM systém, mikrofony, speciální fonendoskop atd.) se sluchadlem nebo kochleárním implantátem, vybrat pro konkrétní studijní situaci vhodný mikrofon pro automatický přepis, sdílet přepis z telefonu do jiného zařízení či něco jiného, zkuste se podívat, zda nejsou informace k tomu, co potřebujete, na této webové stránce.

Pokud ne, napište mail na nanuk@ff.cuni.cz.

Všechny technické informace k distanční výuce (např. nastavení komunikační platformy pro online výuku s tlumočníkem/přepisovatelem, automatického titulkování…) naleznete také na této webové stránce.