Přijímací zkoušky (v ČZJ)

Hlásíte se ke studiu na Univerzitě Karlově?

OBVYKLÝ POSTUP

 

POSTUP V DOBĚ KORONAVIROVÉ EPIDEMIE

V tuto chvíli je příjem přihlášek ke studiu v akademickém roce 2020/2021 na většině studijních oborů/programů UK už ukončen.

Pokud není příjem přihlášek ke studiu Vašeho oboru/programu ještě ukončen

Pokud je příjem přihlášek ke studiu Vašeho oboru/programu už ukončen