Přijímací zkoušky

Hlásíte se ke studiu na Univerzitě Karlově?

Obvyklý postup

Překlad do ČZJ

 1. Při vyplňování přihlášky ke studiu:
  • zaškrtněte, že jste uchazeč se speciálními potřebami,
  • zaškrtněte, že se řadíte do kategorie B1 (tj. uchazeč preferující v osobní komunikaci češtinu) nebo do kategorie B2 (tj. uchazeč preferující v osobní komunikaci český znakový jazyk),
  • přiložte aktuální odborné zprávy (z foniatrie: zprávu + audiogram, z SPC: materiály, které jste přikládali k žádosti o uzpůsobení maturitní zkoušky a před tím k uzpůsobení podmínek studia, apod.),
  • napište, jakou navrhujete modifikaci přijímacího řízení.
   Příklad 1: Přijímací zkouška je písemná, vy jste rodilý mluvčí češtiny, jste nedoslýchavý → zřejmě navrhnete: podmínky vhodné pro odezírání + simultánní přepis pro přesné porozumění instrukcím.
   Příklad 2: Přijímací zkouška je ústní, vy jste rodilý mluvčí českého znakového jazyka, jste neslyšící → zřejmě navrhnete: simultánní tlumočení mezi češtinou a českým znakovým jazykem. Pokud jste uchazeč se speciálními/specifickými potřebami, ale nepožadujete žádnou modifikaci přijímacího řízení, místo návrhu modifikace přijímacího řízení napište, že žádnou modifikaci nepožadujete.
   .
 2. Po ukončení podávání přihlášek ke studiu Vás kontaktuje osoba, která má na Vaší fakultě na starosti přijímací zkoušky uchazečů se speciálními/specifickými potřebami, a upřesní s Vámi podmínky konání vašeho přijímacího řízení.
  .
 3. V pozvánce k přijímacímu řízení bude popsáno, jak bude Vaše přijímací řízení vypadat (v návaznosti na body 1 a 2).
  .
 4. Až se budete registrovat před začátkem přijímacího řízení, připomeňte se prosím organizátorům, aby o Vás věděli a přijímací řízení mohlo proběhnout v souladu s modifikací popsanou v pozvánce (viz bod 3).

Postup v době koronavirové epidemie

V tuto chvíli je příjem přihlášek ke studiu v akademickém roce 2020/2021 na většině studijních oborů/programů UK už ukončen.

Pokud není příjem přihlášek ke studiu Vašeho oboru/programu ještě ukončen

 1. a vy budete přihlášku teprve odesílat, postupujte podle obvyklého postupu. Do návrhu modifikace přijímacího řízení napište „běžnou variantu“ i „variantu pro období, kdy je povinnost chránit si ústa a nos přikrývkou (tj. rouškou apod.).“
  .
 2. ale vy jste už přihlášku odeslali podle obvyklého postupu, kontaktujte oddělení přijímacího řízení Vaší fakulty a domluvte se na doplnění návrhu „varianty modifikace přijímacího řízení pro období, kdy je povinnost chránit si ústa a nos přikrývkou (tj. rouškou apod.).“

Pokud je příjem přihlášek ke studiu Vašeho oboru/programu už ukončen

 1. a vy jste přihlášku vyplnili podle obvyklého postupu, kontaktujte oddělení přijímacího řízení Vaší fakulty a domluvte se na doplnění návrhu „varianty modifikace přijímacího řízení pro období, kdy je povinnost chránit si ústa a nos přikrývkou (tj. rouškou apod.).“
  .
 2. a vy jste v přihlášce nezaškrtli, že jste uchazeč se speciálními/specifickými potřebami, ale nyní byste chtěli doplnit návrh „varianty modifikace přijímacího řízení pro období, kdy je povinnost chránit si ústa a nos přikrývkou (tj. rouškou apod.)“, kontaktujte oddělení přijímacího řízení Vaší fakulty a domluvte se, zda lze nyní ještě tento návrh modifikace přijímacího řízení k Vaší přihlášce doplnit. Toto se týká např. uchazečů, kteří se nově obávají komunikace mluvenou řečí v situaci, kdy mají mluvčí ústa zakryta rouškou.

nnnn

nnn

Překlad do ČZJ

nnn

nnn

nnn

nnn

Překlad do ČZJ

nnn