PRVNÍ PSYCHICKÁ POMOC, PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ (i v ČZJ) atd.


Informace o poradenských službách naleznete na webu Centra Carolina. Níže jsou uvedeny pouze odkazy na služby, které jsou poskytovány i v psané češtině a/nebo v českém znakovém jazyce.

PORADENSTVÍ, PSYCHOTERAPIE NA UK

Psychoterapeutické a psychiatrické poradenství v rámci Centra Carolina

PhDr. Marie Bendová
– má aktuálně volné kapacity
– komunikace je možná v mluvené či psané češtině nebo v českém znakovém jazyce

více informací na této stránce

ONLINE TERAPIE (psycho, ergo), KONZULTACE, INTERVENCE V ČZJ MIMO UK

Seznam terapeutů, kteří poskytují terapie také v českém znakovém jazyce a informace v ČZJ naleznete na této stránce

MIMO UK (AKUTNÍ): PRVNÍ PSYCHICKÁ POMOC

PRACOVIŠTĚ POSKYTUJÍCÍ KRIZOVOU INTERVENCI PO CHATU

CHAT LINKY BEZPEČÍ (pro studenty do 26 let)

 • https://www.linkabezpeci.cz/sluzby/chatuj-s-nami/
 • chat otevřený denně v 9-13h a 15-19h

CHAT PRAŽSKÉ LINKY DŮVĚRY

 • https://www.chat-pomoc.cz/secured-chat/
 • chat otevřený od PO – ČT od 9 – 21 hod., v PÁ od 9 – 15 hod., v SO od 14 – 20 hod., v neděli chat neprobíhá

CHAT LINKY PRVNÍ PSYCHICKÉ POMOCI

 • http://linkapsychickepomoci.cz/chat/
 • chat otevřený denně od 12 – 17 hod.

CHAT MODRÉ LINKY

 • https://chat.modralinka.cz/
 • chat otevřený v pondělí, ve středu a v sobotu od 18:00 do 21:00

KRIZOVÁ CENTRA

tato pracoviště můžete v krizi osobně kdykoli navštívit bez předchozího objednání

 • využít lze online přepis/tlumočení (budete potřebovat alespoň mobilní telefon s internetovým připojením), tyto služby fungují na dálku i v noci v rámci pohotovosti (aktuální organizace poskytující služby jsou k dohledání ve vyhledávačích)

krizová centra např.:

PRACOVIŠTĚ POSKYTUJÍCÍ TELEFONICKOU KRIZOVOU INTERVENCI

pokud telefonujete, můžete využít i telefonickou krizovou intervenci

 • tip: i přesto, že rozumíte, je užitečné na úvod sdělit interventovi, že máte vadu sluchu / telefonujete s kompenzační pomůckou, ale že v tuto chvíli rozumíte bez problémů;
  při silném rozrušení se totiž může schopnost porozumění náhle snížit, je proto fajn, aby s tím příp. počítal

seznam linek důvěry pro celou ČR nalzenete ZDE