TITULKOVÁNÍ VIDEOMATERIÁLŮ

V rámci výuky mohou někteří vyučující používat různé videomateriály. Mohou je promítat přímo na výuce nebo je vám zpřístupnit pro samostudium, plnění úkolu atd. Pokud nebudou tyto materiály otitulkované, může to být náročné či úplně znemožňující pro porozumění obsahu videa. Z toho důvodu zde existuje možnost nechat tyto materiály otitulkovat.

Titulkovat lze materiály v češtině a v angličtině. U dalších jazyků záleží na domluvě (zejm. na tom, zda bude k dispozici titulkář, který daný jazyk ovládá a byl by schopen videomateriál otitulkovat).

Ne vždy je však nutné titulkovat

Je možné, že k materiálu titulky už existují. Například pokud vaším oborem prošel již nějaký neslyšící či nedoslýchavý student před vámi, pravděpodobně bude daný vyučující titulky už mít, pokud se jedná o stejné video, které plánuje pouštět i vám. Často se však jedná o titulky, které jsou ve zvláštním souboru a nejsou přímo ve videu. Je proto potřeba, aby o vás vyučující věděl a mohl na výuku k videu titulky přinést.

Pokud to bude video na YouTube v angličtině, pak u nich většinou funguje velmi kvalitní automatické titulkování (pokud v pozadí nehraje hudba), a není tak potřeba nechávat video otitulkovat. Je ale ideální to předem vyzkoušet.

Videa v češtině a v dalších jazycích a videa mimo YouTube kanál bude už pravděpodobně potřeba nechat otitulkovat.

Jak to probíhá?

Pokud budete chtít videa s titulky, bude potřeba to oznámit kontaktní osobě (příp. se vás na to sama zeptá na základě výstupu z funkční diagnostiky).

Je pak ideální, když na začátku semestru vy nebo vaše kontaktní osoba osloví vyučující, zda budou na výuce přehrávat nějaká videa, která by nebyla otitulkovaná. Doporučujeme se s kontaktní osobou před semestrem domluvit, jak a kým to bude provedeno. Je na vás a na domluvě, jak to bude – např. zda kontaktní osoba rozešle na začátku semestru mail všem vyučujícím nebo se vy sami domluvíte na první hodině s vyučujícími atd.

Vyučující vám nebo kontaktní osobě dodá materiály, které plánuje použít a které je potřeba otitulkovat. Je potřeba však tyto materiály poskytnout dostatečně předem, titulky se přeci jen netvoří přes noc. Titulky poté vyučující (případně vy dle domluvy) obdrží ve formátu .srt.

Jak přehrát video s titulky v .srt formátu?

Toto vyučující obvykle již vědí. Pokud by tomu tak nebylo, můžete mu poradit následující:

1. Titulky ve formátu .srt dnes dokáže otevřít většina přehrávačů (nejčastěji užívaný je VLC Player, Windows Media Player, BS Player atd.).

2. Aby byl přehrávač schopen si spojit daný videomateriál s titulky, je potřeba, aby byly oba soubory stejně pojmenované (vyjma koncovek jako je .srt a .mp4/.avi atd.). Poté stačí video jen spustit.
Titulky je možné na videu spustit i tím, že soubor s titulky „přetáhnete“ do spuštěného videosouboru (v tomto případě nemusí být oba soubory stejně pojmenované).

Řešení krizových situací

Pokud by se z libovolného důvodu nestihl videomateriál otitulkovat nebo to nebylo možné, lze videomateriál otitulkovat i robotem. Zde využíváme služeb Beey.io. Vytvořené titulky je však potřeba poté zkontrolovat a příp. upravit. Pro automatické vytvoření titulků se obracejte mailem na katerina.holubova@ff.cuni.cz s alespoň 12 hod. předstihem, do předmětu, prosím, napište „automatické titulky“.

Pokud byste potřebovali titulky teď hned a nestíhali napsat o automatické titukování a kontrolu, můžete zkusit některé z webových stránek pro automatické titulkování, které jsou uvedeny na tomto odkazu. Ve free verzi však všechny tyto aplikace nabízí automatické titulkování s nějakým omezením (např. ve velikosti nebo v délce videa).