VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ A ZKOUŠKY Z CIZÍCH JAZYKŮ

Zde jsou uvedeny velmi stručné informace, které slouží pouze pro rychlou počáteční orientaci a lepší představu při řešení studijních situací.

Podrobnější informace získáte od kontaktní osoby nebo na webu: https://ujkn.ff.cuni.cz/cs/sluzby/anglictina-a-cestina-pro-neslysici-studenty/

VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ

Výuka cizích jazyků závisí na vašem studijním plánu (povinná výuka? nepovinná výuka? prerekvizity? atd.).

Výuka cizích jazyků může být doplněna službami (např. přepis) nebo můžete docházet na předměty pro neslyšící a nedoslýchavé studenty. Vše je třeba řešit individuálně s kontaktní osobou.

VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ

Zkoušky opět můžete mít doplněny službami nebo lze absolvovat modifikovanou zkoušku z cizího jazyka pro neslyšící a nedoslýchavé studenty, např. s vyloučením poslechové části atd. Pro víc informací kontaktujte kontaktní osobu.