VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ A ZKOUŠKY Z CIZÍCH JAZYKŮ

VÝUKA

Na některých oborech je potřeba absolvovat výuku cizího jazyka, případně cizích jazyků. Ve studjním plánu svého oboru naleznete informaci o tom, zda se to týká i vás.

Svůj studijní plán naleznete na webu fakulty (nejrychlejší je to asi přes jeho vyhledávač).

Výuka cizích jazyků může být doplněna službami (můžete si objednat např. simultánní přepis, viz obr. vpravo) a/nebo ji lze modifikovat dle vašich potřeb (např. místo poslechového cvičení dostanete cvičení na čtení).

Nebo můžete docházet na jazykové předměty, které byly vytvořeny pro neslyšící a nedoslýchavé studenty. V nabídce jsou zatím pouze předměty týkající se českého a anglického jazyka (kromě předmětů pro přípravu na zkoušku B2 jsou v nabídce i např. Creative Writing nebo Akademická angličtina pro neslyšící a nedoslýchavé studenty).

Podrobnější informace o jazykových kurzech designovaných pro neslyšící a nedoslýchavé studenty UK nalzenete zde:

Na koho se s tím mohu obrátit?

Pokud byste chtěli modifikovat výuku cizího jazyka a/nebo ji doplnit službami či absolvovat výuku anglického či českého jazyka pro neslyšící a nedoslýchavé studenty a nebo potřebujete absolvovat výuku jiného jazyka, obraťte se na svou kontaktní osobu. Probere s vámi různé možnosti. V případě potřeby se můžete obracet i na Centrum Carolina.

ZKOUŠKY Z CIZÍCH JAZYKŮ

Pro úspěšné dokončení studia u řady oborů je potřeba mít složenou jazykovou zkoušku. Ve studijním plánu svého oboru naleznete informaci o tom, zda se to týká i vás, a jaké zkoušky budete potřebovat splnit.

Zkoušky opět můžete mít doplněny službami nebo je lze do jisté míry modifikovat či je nahradit zkouškou z cizího jazyka pro neslyšící a nedoslýchavé studenty, např. s vyloučením poslechové části atd. Pro víc informací kontaktujte kontaktní osobu.