ZÁPIS

Zápisem se v podstatě myslí poznámky z výuky. Vytváří ho zpravidla někdo z vašich spolužáků (případně někdo mimo ročník), který je za to placený formou účelového stipendia. Vše probíhá přes tzv. Asistenci při studiu.

K čemu to může být dobré?

Je velmi náročné nebo nemožné sledovat simultánní přepis nebo tlumočení a zároveň si psát poznámky. Takto dostanete sepsané poznámky z hodiny od svého spolužáka (v elektronické formě), které si pak můžete upravit podle sebe a příp. vytisknout.
Pro spolužáka to může být zároveň příjemný způsob přivýdělku.

Důležitá informace

Zápis se provádí pouze tehdy, je-li student, který si ho objednal, na výuce přítomen.

Pokud neslyšící nebo nedoslýchavý student nedorazí na výuku, ruší se všechny služby, které na ni měl objednané, tedy i zápis.

Nejčastější otázky:

Jak mám najít zapisovatele?
Zapisovatelem bývá zpravidla váš spolužák, který také chodí na předmět, z něhož se má dělat zápis. Před začátkem prvního ročníku, kdy ještě své spolužáky neznáte, může být náročné zapisovatele sehnat. Často pomohou tzv. seznamovací kurzy pro první ročníky, které některé obory pořádají. Tam se už seznámíte se svými budoucími spolužáky a budete se moci časem někoho zeptat, zda by neměl chuť se stát zapisovatelem. Někteří studenti mají s kontaktní osobou domluveno, že zařídí, aby se na první hodině vyučující zeptal, zda by neměl někdo ze studentů chuť dělat zapisovatele. O tom, co vyučující řekne nebo neřekne ohledně vašeho sluchu, je na dohodě mezi vámi, kontaktní osobou a vyučujícím. Jiní studenti počkají týden, dva, než se se svými spolužáky lépe seznámí a poté se někoho zeptají. Zde však může být riziko, že si student nestihne zapsat důležité informace, které často bývají řečeny právě v prvních hodinách. Někteří studenti to řeší tak, že poprosí spolužáka, který zrovna sedí vedle něj na první hodině o to, zda by mu na chvíli neukázal své poznámky nebo alespoň důležité části, aby si je mohl opsat (pokud jsou jeho poznámky fajn, často se stává, že ho osloví a zeptá se ho, zda by neměl chuť s ním své poznámky (ve stejné nebo upravené podobě) sdílet a při tom si trochu přivydělat). Možností je víc a je na vašem uvážení, kterou z nich zvolíte.

Pokud požádám kontaktní osobu o to, aby se vyučující na první hodině zeptal, zda by nechtěl někdo dělat zápis, bude muset všem říct už ten první den, že špatně slyším?
Je pouze na domluvě, co vašim spolužákům řekne. Pokud nebudete chtít, nemusí tuto informaci sdělovat. Lze například říct, že jeden ze spolužáků by potřeboval službu zápis, a že se jedná právě o vás, může říci až jen studentovi, který se k zápisu přihlásí. Lze to také udělat tak, že ani zapisovatel nebude vědět, pro koho zápis vytváří – zápis se může vždy posílat např. vyučujícímu/kontaktní osobě či jakékoli jiné osobě dle domluvy nebo se může někam vkládat (posílat na speciální mail k tomu určený, na datové úložiště atd.), odkud si ho budete stahovat. Je mnoho možností… neváhejte případně cokoli navrhnout, pokud vás něco napadne. Vše je na domluvě mezi vámi, kontaktní osobou a vyučujícími.

Pokud by se vám pro inspiraci hodilo více příkladů, jak tato situace byla u různých studentů řešena, napište.