Ze života studentů a vyučujících

UK Forum: Rozhovor s Kristýnou Šimralovou, studentkou, která se v době pandemie rozhodla šít roušky s okénky

Reportáž o dvou neslyšících studentech Univerzity Karlovy v TKN v ČT

Zkušenosti s distanční výukou na FF UK (studentka oboru ČNES)

Přijímací zkoušky se štíty (obor ČNES)

Rozhovor s Lenkou Bosákovou, studentkou 3. LF UK v magazínu iForum