O štítu a návody

 


Každý student, uchazeč, akademik atd. by se měl obrátit na svou kontaktní osobu s prosbou o zajištění ochranného štítu ke konkrétnímu účelu (ke konkr. atestaci, výuce…).

Kontakty na kontaktní osoby jsou zde: https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-66.html

Kontaktní osoba by štít měla zajistit a zároveň po dohodě s „objednavatelem“ domluvit podmínky používání štítu v dané situaci s příslušnou zodpovědnou osobou (zkoušejícím, vyučujícím, ředitelem ústavu…).

Kontakty pro objednávání štítů jsou zde: https://neslysicinauk.ff.cuni.cz/kontakt/

Tip: Pokud by domluva s kontaktní osobou nebyla možná (např. z důvodu její dovolené), mohou se zájemci obracet přímo na dr. Hudákovou (andrea.hudakova@ff.cuni.cz, více zde).

 

Překlad do ČZJ