Koho kontaktovat?

Používání průhledných respirátorů v různých studijních prostředích, alternativy k respirátorům (přepis atd.), připomínky k informacím na webu atd.

Kateřina Holubová

email: katerina.holubova@ff.cuni.cz
(v češtině nebo s odkazem na video v ČZJ)

ZOOM ID: 9782011855 (pro komunikaci v ČZJ, je však potřeba se předem domluvit na termínu)

pozn.: lze využít i jiné komunikační platformy (např. Skype, Hangouts…)

Zajištění průhledných respirátorů

Kontaktní osoby na fakultách

emaily: https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-66.html

Je však potřeba počítat s delší dobou dodání (min. 3 týdny), příp. s nedostupností respirátorů. Další možnosti řešení jsou zde.