Kontaktní výuka, atestace, přijímačky

AKTUALIZACE: 8. 6. 2021 došlo ke změně mimořádného opatření.

V tuto chvíli vás bude asi nejvíce zajímat, že již nemusí mít nasazený respirátor vyučující a student při zkoušce, pokud jsou od sebe vzdáleni min. 2 metry. Respirátor též nemusí mít nasazený vyučující při výuce a studenti, pokud sedí (v lavicích atd.). (tyto výjimky neplatí pro školy v Jihočeském kraji, Libereckém kraji a Zlínském kraji)

Podrobnější informace naleznete ve vyjádření Univerzity Karlovy: https://cuni.cz/UK-6311.html?news=9843&locale=cz

Je však třeba pamatovat na to, že se nejedná o povinnost odložit ochranu dýchacích cest, ale o možnost – každý má stále právo se chránit dle vlastního uvážení. Vše je na domluvě a pokud např. si vyučující bude přát mít během výuky respirátor, bude potřeba najít alternativní řešení. Možnosti jsou nastíněny níže.