MIKROFONY (pro automatický přepis nebo zpětný překlad / přepis)

Jste-li na iPhone a nedaří se vám scrolovat tato stránka, klikněte na tento odkaz.
Info v ČZJ ve videu níže.

Níže uvedené informace vychází z testování různých typů mikrofonů v různých studijních situacích (včetně mluvy s nasazeným respirátorem).

Vyzkoušeny byly dva různé bezdrátové klopové mikrofony (všesměrové), stolní mikrofony (všesměrové i směrové kondenzátorové) a mikrofon do ruky (všesměrový). Všechny tyto mikrofony byly testovány na přednáškách (ve velkých i malých posluchárnách), na interaktivních seminářích i na praxích (zatím pouze nemocnice a laboratoře). Cílem bylo zjistit, které mikrofony jsou, či nejsou dostačující pro automatický přepis a vytváření zvukového záznamu pro zpětný přepis živým přepisovatelem nebo překlad tlumočníkem.

Obecně se dá říct, že nejvýznamnějším faktorem pro kvalitu automatického přepisu byla vzdálenost snímače mikrofonu od úst mluvčího (nejlépe tedy vycházely klopové mikrofony, mikrofony do ruky, příp. stolní mikrofony). Pro vytváření záznamu to byl naopak spíše rozsah snímání, pokud nehovořil pouze jeden člověk (nejlépe tedy stolní všesměrové mikrofony). Podrobnější informace ke konkrétním studijním situacím jsou uvedeny níže.

Vzhledem k tomu, že nebylo v našich silách vyzkoušet všechny značky mikrofonů, které jsou aktuálně na trhu, navíc se nabídky mikrofonů velmi mění, nebudou tu uvedeny konkrétní značky, které byly použity. Pokud byste chtěli prodiskutovat zkušenosti s konkrétními mikrofony konkrétních značek (příp. jejich parametry), napište, prosím, mail.

Pokud by se vám nejprve hodila trocha stručné teorie k mikrofonům (jaké jsou typy z hlediska směrové charakteristiky, konstrukce atd.), sjeďte na této stránce dolů nebo klikněte na tlačítko níže:

MIKROFONY V RŮZNÝCH STUDIJNÍCH SITUACÍCH (video)

Níže je video k přednáškám na VŠ (video je v ČZJ a s českými titulky). Stručné informace naleznete také v textu níže. Jsou tam také uvedeny doporučované mikrofony k dalším studijním situacím.

Titulky zobrazíte kliknutím na obdélníkovou ikonku na liště přehrávače.

MIKROFONY V RŮZNÝCH STUDIJNÍCH SITUACÍCH (text)

Potřebuji:

Vhodné mikrofony pro automatický přepis

Teoretická výuka

Přednáška (neinteraktivní)

Velká posluchárna:

bezdrátový klopový mikrofon

 • výhody: vyučující má volné ruce
 • nevýhody: velké mikrofony mohou špatně držet např. na košili (viz video výše v čase 5:37), pokud se vyučující pohybuje, pro takové případy je lepší zakoupit mikrofon menší velikosti;
  malé mikrofony se naopak mohou hůře držet v ruce, pokud by bylo potřeba někomu předat (např. hovořícímu spolužákovi),

mikrofon do ruky

 • výhody: dobře se drží, lépe se předává
 • nevýhody: vyučující ho musí držet po celou dobu výuky

stolní směrový nebo všesměrový mikrofon

 • pouze pokud vyučující sedí
 • v případě nouze může posloužit např. mikrofon v telefonu nebo v notebooku, pokud máte kvalitní (jen je potřeba telefon/notebook položit na stůl vyučujícího a přepis snímat do druhého zařízení, příp. sledovat přímo na něm, pokud na něj uvidíte)

Malá posluchárna:

ideálně stejně jako u velké posluchárny

Přednáška (interaktivní)

Velká posluchárna:

set bezdrátových klopových mikrofonů

 • jeden mikrofon by měl vyučující připnutý u sebe, druhý mikrofon by si studenti předávali mezi sebou
 • výhody: vyučující má volné ruc e
 • nevýhody: počet mikrofonů v setech je omezený, často se prodávají jen v setu ve 2, max. 3 ks., spolužáci by si ho museli i tak přendavat – malé mikrofony se mohou hůře držet

set mikrofonů do ruky

 • výhody: dobře se drží, lépe se předává
 • nevýhody: vyučující ten svůj musí držet po celou dobu výuky

Malá posluchárna:

ideálně stejně jako u velké posluchárny

Pozn.: předávání mikrofonů však může být náročné nebo i nemožné, více se při testování osvědčilo, pokud vyčující s klopovým mikrofonem vždy zopakoval studentovu poznámku nebo studentův dotaz a poté na něj zodpověděl

Skupinová výuka, diskuze

Rozmístění v kruhu:

mikrofon do ruky nebo větší klopový

 • účastníci by si ho předávali mezi sebou
 • výhody a nevýhody podobné jako výše

Pokud probíhají diskuze ve trojicích či větších skupinách, je potřeba myslet na dodržování komunikačních pravidel, tj. hovořit pouze tehdy, pokud mám mikrofon v ruce, neskákat do řeči atd.

Tip pro neslyšící studenty: Pokud víte (nebo na první hodině zjistíte), že na výuce budou skupinové práce časté, velmi se osvědčilo, když své spolužáky nejlépe ještě před výukou informujete o mikrofonu, automatickém přepisu a seznámíte je s tím, co je potřeba, aby byl přepis kvalitní (tedy s komunikačními pravidly). Lze k tomu využít např. uzavřené ročníkové skupiny na sociálních sítích, společné chaty atd.

Jedná-li se o předmět, ve kterém se mohou probírat citlivá témata (např. studijní program psychologie, fyzioterapie/ergoterapie atd.), velmi doporučuji spolužákům také vysvětlit, že se přepis po každé diskuzi maže.

Praxe

Dva lidé: neslyšící či nedoslýchavý praktikant + zaměstnanec, klient, pacient atd.

mluvčí sedí:

 • stolní směrový mikrofon, klopový mikrofon, mikrofon do ruky, pokud v tichém prostředí, tak lze i kulový mikrofon

mluvčí chodí (např. nemocnice atd.):

 • klopový mikrofon, pokud mluvčí může mít volné ruce, lze i mikrofon do ruky

Více lidí: neslyšící či nedoslýchavý praktikant + klienti/pacienti; tým pracovníků atd.

 • sada 2-3 klopových mikrofonů, v případě více lidí mikrofon do ruky nebo větší klopový, který by si účastníci komunikace předávali mezi sebou

Zde ale velmi záleží na situaci. Ne vždy je možné někomu dát do ruky mikrofon. Pokud jsou to např. praxe na lůžkách ve zdravotnictví, pak je vhodnější stolní směrový mikrofon (vždy pokládat na stůl, příp. přimontovat k pohyblivému stojanu).

Mikrofony pro použití ve zdravotnictví doporučujeme ještě konzultovat s lidmi, kteří v této oblasti již pracují a mikrofony používají (kontakt).

Vhodné mikrofony pro vytvoření záznamu nebo pro online službu

Vytváření zvukového záznamu z výuky pro zpětný přepis živým přepisovatelem nebo překlad tlumočníkem se neobejde bez kvalitních mikrofonů, avšak nároky na kvalitu zvuku jsou tu menší než v případě automatického přepisu. Stejná situace je i u online přepisu či tlumočení.

Pro všechny studijní situace lze využít stejné typy mikrofonů jako u automatického přepisu (viz výše). Dostačující však byly i konferenční stolní všesměrové mikrofony.

Tyto mikrofony byly dokonce v některých případech lepší než stolní směrové nebo klopové všesměrové, případně mikrofony do ruky, neboť snímaly zvuk ze všech stran, tedy ze všech mluvčích v místnosti. Nebylo tedy potřeba si mikrofon předávat.
Pozn.: Pro použití automatického přepisu nebyl stolní všesměrový mikrofon vhodný (doporučené mikrofony viz výše).

U neinteraktivní přednášky (na které hovoří většinou pouze vyučující) nebo ve velmi malých místnostech posloužil dobře i diktafon nebo mobilní telefon se zabudovanou aplikací pro vytváření zvukového záznamu (mobilní telefon by ideálně neměl být starší než 6 let).

Pozor: Ve velkých posluchárnách (např. pro 150-200 osob), pokud kromě vyučujícího často hovoří i studenti, by bylo potřeba více mikrofonů. Pro zpětné vytvoření přepisu nebo překladu však není vhodné vytvářet více záznamů z více stolních všesměrových mikrofonů, neboť se záznamy budou překrývat, tedy v některých pasážích budou stejné, v jiných se budou lišit. Pro přepisovatele či tlumočníky by to tedy znamenalo, že by museli nejprve přepsat / přetlumočit všechny záznamy (které bývají např. 90 minutové), porovnat je mezi sebou a z toho seskládat jeden přepis nebo překlad, což je časově velmi náročné. V takových situacích je vhodnější použít některý z mikrofonů uvedných u automatického přepisu (např. sadu klopových všesměrových atd.).

PŘIPOJENÍ MIKROFONŮ K ZAŘÍZENÍ

Mikrofony samy o sobě neukládají zvukový záznam ani nepřepisují text. Je potřeba připojit je k zařízení s aplikací pro nahrávání zvuku nebo automatický přepis. Pro tyto účely lze využít notebook, tablet nebo mobilní telefon.

K zařízení se mohou mikrofony připojovat dvěma způsoby – konektorem, nebo bezdrátově. Informace o možnostech připojení u konkrétních mikrofonů naleznete u prodejců či výrobců (v parametrech mikrofonů). Nejčastějším konektorem je USB-A nebo 3,5 mm jack. Bezdrátové mikrofony se připojují k zařízení přes Bluetooth či je k mikrofonu dostupný přijímač, tedy jeho druhá část, která se k zařízení připojuje různými způsoby (např. USB-C, lightning, 3,5 mm jack atd.).

Záleží tedy, jaké zařízení se bude používat (resp. jaké vstupy má) a co s mikrofonem bude mluvčí dělat (pokud např. bude chodit, je vhodnější bezdrátový mikrofon).

Na trhu existují tzv. redukce. Pokud máte např. zařízení, které má vstup pouze pro microUSB, lze zakoupit redukci, která vám umožní do zařízení připojit mikrofon i s USB-C konektorem. Během testování se však ukázalo, že redukce fungují na nabíjení atd., avšak na mikrofony nikoli – zařízení je nerozpoznalo. Pokud byste měli jinou zkušenost, budeme rádi za sdílení.

Pozn.: Některé konektory se již příliš nepoužívají (např. micro USB) nebo jsou v současné době málo používané (např. mnoho nových notebooků od společnosti Apple má pouze jeden vstup: USB-C). Jsou také vstupy, které v určitých zařízeních neexistují, např. USB-A v mobilních telefonech či tabletech. Při nákupu nového mikrofonu je proto potřeba zvážit i tento aspekt. Pokud například student plánuje využít mikrofon, který by si na výuce propojoval se svým notebookem, a zároveň ho měl v plánu využívat i na praxích, kde by si ho připojoval k telefonu, je výhodnější vybrat variantu mikrofonu s takovým konektorem, který mají obě zařízení (např. USB-C).

APLIKACE

Pro automatický přepis se vám bude hodit například webová stránka Webcaptioner (pro použití na notebooku) nebo aplikace Okamžitý přepis (pro použití na zařízeních s Androidem). Více informací naleznete v odkazu níže.

Pro vytvoření záznamu z výuky vám postačí jakákoli aplikace do notebooku nebo tabletu / mobilního telefonu. Mnohá zařízení již nějakou takovou aplikaci mají předinstalovanou (např. Windows má aplikaci „Hlasový záznam“, Android „Záznamník“, iOS „Diktafon“)

TYPY MIKROFONŮ

DLE SMĚROVÉ CHARAKTERISTIKY

tj. dle toho, ze kterých stran bude mikrofon snímat zvuk a ze kterých ne

KULOVÝ
(také všesměrový nebo omnidirekcionální)

snímá zvuk ze všech stran (ve stejné kvalitě a intenzitě)

 • často se využívá na schůzkách atd. (na vytváření záznamů)

KARDIOIDNÍ
(také směrový nebo ledvinový)

snímá zvuk pouze zepředu a potlačuje příjem zvuku zezadu

 • často využívají zpěváci nebo hlasatelé

SUPERKARDIOIDNÍ

snímá zvuk zepředu a částečně i zezadu

HYPERKARDIOIDNÍ

stejné jako superkardoidní, příjem zvuku zezadu je o něco větší než superkardoidní

OSMIČKOVÝ

snímá zvuk jak zepředu, tak i zezadu, boční zvuky jsou potlačeny

ÚZCE SMĚROVÝ

snímá zvuk zepředu, výrazně méně zezadu a ze stran

 • používá se spíše pro specifické účely, např. filmování

Nejčastěji jsou v obchodech k vidění všesměrové a směrové mikrofony. Velmi podstatná je tu vzdálenost snímače od úst mluvčího. Všesměrový mikrofon na stůl není pro automatický přepis vhodný, avšak všesměrový klopový mikrofon je na přepis naopak mikrofon, který se nejvíce osvědčil.

Pozn.: Klopové mikrofony se vyrábí často se všesměrovým snímáním, i když by se z výše uvedeného zdálo, že pro takový typ mikrofonu by bylo vhodnější pouze snímání směrové. Tyto mikrofony na trhu také existují, avšak bývají podstatně dražší. Pro automatický přepis byl všesměrový mikrofon naprosto dostačující.

DLE KONSTRUKCE

STOLNÍ MIKROFON

hodí se pro mluvčí, kteří se nepřesouvají, např. sedící přednášející, zkoušející atd.

KLOPOVÝ MIKROFON

hodí se pro mluvčí, kteří se přesouvají a hodí se jim mít volné ruce, např. stojící přednášející, který chodí k plátnu a zpět k PC, něco ukazuje, vedoucí praxe v nemocnici atd.

MIKROFON DO RUKY (HANDKA)

hodí se pro mluvčí, kteří se přesouvají a není pro ně problém držet mikrofon, např. stojící přednášející, který jen chodí k plátnu a zpět k PC

PUŠKA (POLOPUŠKA NEBO DLOUHÁ PUŠKA)

nemá moc využití na VŠ

LASEROVÝ

spíše pro tajné agenty:)

DRUHY MIKROFONŮ

Druhů je více – od nejstarších uhlíkových až po elektretový. Zde budou na základě testování u automatického přepisu mikrofony rozděleny pouze do dvou skupin:

KONDENZÁTOROVÝ

patří k obecně k nejkvalitnějším snímačům zvuku, nejčastěji je vidět u hudebníků a moderátorů, na přepis jsou zatím nejlepší

ELEKTRO (-MAGNETICKÝ, -DYNAMICKÝ, -RETOVÝ)

též dostačující pro automatický přepis

A teď který?

Kondenzátorový mikrofon není u všech typů mikrofonů, nejčastěji bývá u stolních mikrofonů a mikrofonů do ruky. Výrobci často typ mikrofonů nezmiňují. Pokud tedy mikrofon nemá přímo v názvu nebo v popisku „kondenzátorový mikrofon“, bude se jednat o některý z elektro-mikrofonů.

Pokud je možnost výběru, je lepší kondenzátorový, pokud není, i elektro-mikrofony tyto budou naprosto dostačující. Zde bude pak záležet na mnoha jiných charakteristikách (elektretový bývá např. v telefonech a mikrofony v telefonech slouží velmi dobře, u tabletů je to o dost horší). Důležitější bude zvolit pro danou situaci vhodný typ mikrofonu z hlediska konstrukce s směrové charakteristiky.

ZÁVĚREČNÉ TIPY PRO VÝBĚR A NÁKUP MIKROFONU

Ne všichni prodejci uvádí u mikrofonů správné technické údaje (týká se to zejm. obchodníků, kteří se nezabývají pouze mikrofony, např. Alza.cz, CZC.cz, Datart atd.). Doporučuji si informace o konkrétních mikrofonech najít i na jiných webových stránkách, nejlépe přímo u výrobce daného mikrofonu.

Na VŠ se budete setkávat s různými studijními situacemi, někdy i nečekanými. Velmi se proto osvěčilo kupovat spíše bezdrátové mikrofony, které nejsou limitovány vzdáleností mluvčího od zařízení a jsou bezpečnější (zejm. v prostorově ztížených podmínkách).

Pokud plánujete automatický přepis používat na více zařízeních (např. notebook, tablet a mobilní telefon), je užitečné se nejprve podívat, jaké všechny „otvory“ vaše zařízení mají a zda nemají nějaký vstup společný (např. USB-C atd.). Lze to i kombinovat jedním vstupem + Bluetooth připojením.

Doporučuji mikrofon ihned po nákupu velmi opatrně rozbalit (avšak nesundávat polepy, netrhat obaly atd.) a vyzkoušet, zda je kompatibilní s vaším zařízením a skutečně funguje (s automatickým přepisem či aplikací pro vytváření záznamu). Pokud by vám mikrofon nevyhovoval, máte právo do 14 dnů odstoupit od smlouvy, tedy vrátit ho (musí však samozřejmě být nepoškozený, v původním obalu atd.). Pokud by obchod v nabídce už neměl jiný vyhovující mikrofon, lze požádat o vrácení peněz (na toto máte dle legislativy právo u každého obchodníka).

Děkuji za možnost testování (na výuce nebo na simulacích) i zpětnou vazbu
vyučujícím Mgr. Bc. Aničce Rejtarové (1. LF UK), PhDr. Hedvice Boukalové, Ph.D (FF UK), PhDr. Ing. Martinu Pospíchalovi, Ph.D (FF UK), Mgr. et Mgr. Filipovi Dechtěrenkovi, Ph.D (FF UK), Mgr. Kateřině Svěcené, Ph.D (1. LF UK), MUDr. Janě Dudové (PN Kosmonosy), MUDr. Anně Rybáčkové (ordinace PL), PhDr. Michalovi Cikánkovi, Ph.D (neuro ambulance, týmové porady), RNDr. Karolíně Peškové, Ph.D (genetická laboratoř),
přepisovatelkám MUDr. Karin Cieslarové a Elišce Témové
a studentkám a studentům Kristýně (FF UK), Tomášovi (ČVUT), Anně (PřF UK), Petře (1. LF UK) a Markovi (ÚOCHB).