SIMULTÁNNÍ PŘEPIS

Simultánní přepis provádí profesionální přepisovatel, který zapisuje do PC vše, co právě bylo řečeno (ano, píše velmi rychle). Přepis, který byste sledovali, by vypadal podobně jako na obrázku vpravo.  

Je poté na domluvě mezi studentem a koordinátorem/přepisovatelem, na jakém zařízení bude student číst přepis. Může to být přepisovatelův notebook nebo studentův tablet nebo třeba plátno, které se používá především pokud přepis sleduje více lidí (např. konference).

Lze to samozřejmě kombinovat. Pokud jste například na konferenci nebo obecně přednášce, kde se automaticky přepis promítá na plátno a vám nevyhovuje čtení z plátna (například protože se vám lépe čte s jiným pozadím, s jinou velikostí písma, na plátno nevidíte atd.), lze požádat o přidělení tabletu, notebooku atd.

V některých studijních situacích si můžete objednat tzv. chodícího přepisovatele. V tomto případě přepisovatel nikde nebude sedět, ale bude mít na sobě popruhy se stolečkem, na kterém bude mít klávesnici.

Jak vidíte na obrázku vlevo, přepis můžete číst na tabletu, který bude na ministolečku připevněném k přepisovateli, nebo tablet můžete mít u sebe, případně může být text někam promítán. 

Takový přepisovatel je mobilní, což se může velmi hodit pro situace, kde se budete pohybovat, např. exkurze, praxe ve zdravotnickém zařízení, v laboratoři atd.

Co vše se přepisuje?

Přepisovatel přepisuje vše, co je řečeno – tzn. kromě vlastního výkladu vyučujícího i mluvu, která s výkladem nesouvisí (např. úvodní řešení techniky, prosba o to, aby si studenti v zadních lavicích nepovídali atd.), dotazy vašich spolužáků atd.

Důležitá informace:

Přepis se po ukončení přednášky neposílá studentovi ani nikomu jinému, ale maže se. Pro vytváření poznámek z přednášky je možné si objednat službu zápis, kterou vám bude dělat někdo ze spolužáků, který bude vyškolen a bude za to dostávat stipendium, více zde: https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-47.html Zápis vám potom zůstane.

Ve výjimečných a odůvodněných případech – pokud všichni, kteří na dané přednášce hovořili, souhlasí (např. vyučující, diskutující/dotazující spolužáci atd.) – lze o zaslání simultánního přepisu požádat. Na tom je potřeba se domluvit s kontaktní osobou nebo jinou pověřenou osobou (všechny fakulty vyjma FF UK) nebo s koordinátorkou služeb (na FF UK). 

Jak je to v případě distanční výuky?

I na online výuku je možné si přepisovatele objednat. V takovém případě jsou dvě možnosti, jak může být přepis zobrazován.

1. Přepis na zvláštním dokumentu

Přepis se píše do online dokumentu, standardně na webové stránce k tomu určené (cun.prepis), případně v jiném dle domluvy mezi vámi a přepisovatelem (např. online Google dokument). Vy si ho můžete zobrazit na monitoru vedle komunikační platformy, nebo na jiném zařízení, např. tablet.

Pozn.: tablet si můžete zapůjčit, více viz zde:

2. Přepis ve formě titulků na komunikační platformě

Přepis se vám může zobrazovat také přímo na komunikační platformě ve formě titulků. Jak to vypadá, můžete vidět na obrázku vpravo. Tuto funkci však zatím umožňuje pouze platforma ZOOM.

Budete-li chtít číst přepis ve formě titulků, je potřeba tuto skutečnost sdělit přepisovateli ještě před výukou, aby o tom věděl a mohl si na platformě nastavit vše, co potřebuje.

Bude také potřeba sdělit vyučujícímu, aby si na ZOOMu titulky povolil. Není to nic složitého, jen je potřeba, aby to udělal ještě před zahájením první výuky (na dalších hodinách to již nebude potřeba). Doporučujeme mu poslat tento návod:

Na vás potom bude, abyste si na začátku výuky na ZOOMu titulky spustili. Návod naleznete zde:

Pravidla služby

Přepisovatelé i studenti se řídí pravidly pro poskytování služeb (mlčenlivost, objednávání a rušení služeb, řešení krizových situací atd.). Veškeré informace obdržíte před semestrem od své kontaktní osoby nebo od koordinátora služeb. Pokud žádné informace neobdržíte, neváhejte se zeptat se kontaktní osoby. V případě jakýchkoli potíží se můžete obracet i na Centrum Carolina.

Nejčastější otázky:

Kde bude přepisovatel sedět?
Záleží na domluvě mezi vámi a přepisovatelem (případně i vyučujícím). Obvykle sedí přepisovatel v lavici vedle studenta. Student se dívá do jeho notebooku nebo do svého tabletu či do jiného zařízení dle domluvy.
Je samozřejmě možné se domluvit, že bude přepisovatel sedět na jiném místě než student. V tomto případě se přepis promítá například na tablet studenta nebo do jiného zařízení.

Co když nebudu moci na přednášku přijít?
Pokud nebudete moci dorazit na přednášku, všechny služby se ruší. Pravidla pro rušení přepisu vám před semestrem sdělí kontaktní osoba nebo koordinátor služeb.

Přepisuje se i práce ve skupince?
Ano, pokud není domluveno jinak, přepisuje se i mluva při práci ve skupince (v té skupince, ve které je student, který si přepis objednal). Je však potřeba myslet na pravidla komunikace, tj. např. neskákat do řeči atd.
Pokud by na výuce přítomno více neslyšících či nedoslýchavých studentů, kteří mají objednanou službu přepis, bylo by potřeba, abyste byli všichni v jedné skupince.

Přepisuje přepisovatel i mluvu v jiném jazyce než českém?
Ano, ale ne každý přepisovatel je schopen mluvu v cizím jazyce přepsat, a ne všechny jazyky se přepisují. Pokud víte, že se na přednášce bude mluvit jiným jazykem, je potřeba to oznámit kontaktní osobě nebo koordinátorovi služeb (FF UK), ten se vám pokusí najít přepisovatele, který daný jazyk ovládá a je schopen vám ho přepsat.

Týká se to i výuky, ve které se studenti učí odborné termíny v cizím jazyce, například latinské názvy na výuce anatomie.