Tlumočník ČZJ na online výuce: tip, jak nastavit ZOOM

Pro vyučující

Povolit studentům „multi-pin“

Funkce Pin umožňuje vybrat video a označit ho jako okno, které má být neustále zobrazováno – bez ohledu na to, kdo právě hovoří (více zde).

Studenti, kteří mají na výuku překládanou do ČZJ, potřebují po celou dobu vidět na tlumočníka, na neslyšící spolužáky komunikující též ČZJ (pokud jsou) a ideálně i na vyučujícího, tedy potřebují na svou obrazovku připnout více videí.

Toto umožňuje funkce Multi-Pin. Narozdíl od funcí Pin, ji ale musí nejprve povolit autor „meetingu“ (tedy pravděpodobně vy).

Překlad do ČZJ

Jak na to?

Pozor: aby vám to fungovalo, je potřeba mít aktualizovaný ZOOM (více zde).

1. Na „meetingu“ klikněte ve spodní liště na tlačítko Participants.

2. Vpravo se vám zobrazí seznam účastníků. Vyberte z něj neslyšícího studenta a klikněte na „More“.

3. Z nabídky vyberte „Allow Multi-Pin“.
Stejný postup proveďte u všech studentů, kterým chcete Multi-Pin povolit (ideálně i u tlumočníka).

Pozn.: pokud „Allow Multi-Pin“ u studenta v nabídce není, znamená to, že je student buď na mobilním telefonu, nebo nemá na svém PC aktualizovaný ZOOM, a tedy nemůže tuto funkci použít.

Překlad do ČZJ

Pro studenty

Připnout si na obrazovku pouze ta okénka, která potřebujete

Pokud je na „meetingu“ mnoho lidí a většina z nich hovoří mluvenou češtinou, může být někdy náročné sledovat tlumočníka, vyučujícího a všechny pohybující se spolužáky v okénkách. Při velkém množství lidí jsou navíc okénka poměrně malá pro sledování tlumočníka a neslyšících spolužáků komunikujících ČZJ.

Pro tyto účely vám poslouží funkce Multi-pin, která umožňuje vybrat videa a označit je jako okna, která mají být neustále zobrazována – bez ohledu na to, kdo právě hovoří (více zde)

Jedno video můžete připnout na kterémkoli „meetingu“ (funkce Pin), ale pokud si chcete připnout více videí (Multi-Pin), je už potřeba, aby vám to vyučující (nebo jiný autor „meetingu“) povolil.

Je také potřeba být na PC, notebooku atd. Na telefonu tato funkce není dostupná.

Pokud je na „meetingu“ přítomno mnoho osob, většinou se osvědčilo připnout si na obrazovku pouze vyučujícího, tlumočníka a studenty, kteří komunikují ČZJ. Je však zcela na vás, jak si ZOOM uzpůsobíte.

Překlad do ČZJ

Jak na to?

Pozor: aby vám to fungovalo, je potřeba mít aktualizovaný ZOOM (min verze 5.2.2, více zde).

1. Na „meetingu“ najeďte myší na video, které chcete připnout. Klikněte na tři tečky, které se vám zobrazí v pravém horním rohu a z nabídky vyberte Pin.

2. Pro připnutí dalšího videa bude potřeba se vrátit zpět do náhledu „Gallery View“. V pravém horním rohu kliknete na ikonku View a z nabídky vyberete příslušný náhled.

3. Najedete myší na druhé video, kliknete na tři tečky a z nabídky vyberete Add Pin.

4. Stejný postup proveďte u všech videí, které potřebujete připnout.

Překlad do ČZJ