ZOOM – nové možnosti

ZOOM se zaměřil na přístupnost „meetingů“ pro osoby se specifickými potřebami. Pro neslyšící a nedoslýchavé uživatele představil několik vylepšení.

Celý videotutoriál v angličtině je zde: https://youtu.be/hIWSoH3aMMg

DŮLEŽITÉ: Aby vám níže uvedené nové možnosti fungovaly, je potřeba, abyste měli aktualizovanou verzi ZOOMu (tedy min. verzi 5.2.2). Starší verze umožňují nově pouze přidávat titulky.

Překlad do ČZJ

MOŽNOSTI USPOŘÁDÁNÍ VIDEÍ

Funkce (Multi)Pin

 • hodí se, když potřebujete mít na obrazovce pouze vybraná okénka
 • vhodné též pro neslyšící studenty – mluvčí ČZJ, kteří využívají tlumočnické služby
 • umožňuje vybrat video a označit ho jako okno, které má být neustále zobrazováno – bez ohledu na to, kdo právě hovoří
 • s vybraným okénkem lze také hýbat
 • student si tak může „připnout“ na obrazovku okno s tlumočníkem ČZJ a přesunout si ho, kam potřebuje
 • je možné si na obrazovku připnout více okének (např. tlumočníka + přednášejícího, případně dalšího tlumočníka)

Důležité: aby studenti mohli připínat více okének, je potřeba jim funkci Multi-Pin na začátku setkání povolit. Jak na to (pro vyučující nebo autory „meetingu“) naleznete zde.

Překlad do ČZJ

Funkce (Multi)Spotlight

 • tato funkce je užitečná především pro přednášející (případně pro toho, kdo zrovna vede „meeting“)
 • funguje podobně jako Pin, liší se pouze tím, že touto funkcí lze připnout vybrané okno nebo vybraná okna všem účastníkům (tzn. všichni účastníci „meetingu“ budou mít na monitoru to samé, co vidíte vy, tzn. pouze to okno nebo ta okna, která označíte jako „spotlight“)
 • aby tato funkce mohla být použita, je potřeba, aby na „meetingu“ měli alespoň tři lidé zapnuté video
zdroj: https://youtu.be/hIWSoH3aMMg

Překlad do ČZJ

Přemisťování oken v náhledu všech videí

 • s touto funkcí můžete přemisťovat okna jednotlivých účastníků
 • užitečné je to například, když jako přednášející potřebujete do prvního políčka přemístit tlumočníka, abyste ho měli na očích a viděli, zda stíhá, zda je vše v pořádku atd.
zdroj: https://youtu.be/hIWSoH3aMMg

Překlad do ČZJ

Umístění prezentace do virtuálního pozadí

 • ZOOM umožňuje nastavit si virtuální pozadí (např. plavající rybičky za vámi, pláž s mořem v dáli atd.)
 • nyní je navíc možné si nastavit jako pozadí svoji prezentaci (výhodou pro účastníky je to, že mohou s výřezem mluvčího na prezentaci hýbat – přesouvat ho, zvětšovat, zmenšovat)
 • tuto funkci by bylo možné použít i tak, že se bude na prezentaci místo mluvčího zobrazovat tlumočník ČZJ
  – zde je potřeba se předem s tlumočníkem domluvit, aby si nastavil vaši prezentaci do svého virtuálního pozadí
  Aktualizace: tlumočníka jsme vyzkoušeli – vzhledem k tomu, že pohyb není hladký, je sledování tlumočníka pro neslyšící studenty velmi náročné; stále zůstává jako nejlepší řešení mít tlumočníka v okénku vedle prezentace

Překlad do ČZJ

SKRYTÉ TITULKY

ZOOM umožňuje přidávat skryté titulky. Výhoda těchto titulků je, že si je každý účastník „meetingu“ může sám spustit, nebo vypnout.

Možnosti využití

 1. vyučující je může použít pro napsání cizího slova (pro přepisovatele/tlumočníka, pro neslyšícího nebo nedoslýchavého studenta; hodit se to bude jistě i slyšícím studentům, zejm. u různých jmen atd.)
 2. tato funkce může být využita i pro simultánní přepis (přepisovatelé píšou přímo do okénka pro titulky); studenti by se tak nemuseli stále dívat do vedlejšího okna na přepis (obtížné je to zejména u sdílených prezentací atd.) – v tomto případě mají přímo v prezentaci titulky a ve vedlejším okénku přepis (transcript, tedy seznam všech titulků), kam se mohou kdykoli podívat, pokud by jim něco uniklo
  pozn.: bylo vyzkoušeno, funguje to (jen je vhodné se na tom se studentem domluvit, příp. vyzkoušet; mohou být studenti, kterým vyhovuje spíše „klasické zobrazení přepisu“)

Překlad do ČZJ