TLUMOČNÍK / PŘEPISOVATEL NA ONLINE VÝUCE

Pokud bude na online výuce přítomen tlumočník ČZJ, bude potřeba na komunikační platformě nastavit několik věcí.

Pokud bude na online výuce přítomen tlumočník ČZJ nebo přepisovatel a plánujete rozdělovat studenty do skupin, je potřeba, aby byl tlumočník/přepisovatel ve stejné skupině jako neslyšící či nedoslýchavý student.