Výuka

Studenti preferující češtinu

1. možnost: ŽIVÝ PŘEPISOVATEL

Na výuce bude přítomen přepisovatel, který bude přepisovat vše řečené.

Možné překážky a doporučení:

 • Přepisovatele se nepodaří sehnat: za určitých podmínek lze využít automatický přepis, současně lze mít zajištěnou službu „zápis“ (v rámci asistence při studiu), kdy proškolený spolužák neslyšícího nebo nedoslýchavého studenta vytváří zápis v hodině; také se lze s vyučujícím domluvit, že se z hodiny nahraje záznam, pro který se potom zpětně vytvoří přepis.

Informace o simultánním přepisu

Kde objednat?

 • Pro zajištění simultánního přepisu kontaktujte Mgr. Slánskou Bímovou (petra.slanskabimova@ff.cuni.cz; pro studenty FF UK) nebo svou kontaktní osobu (pro studenty mimo FF UK).

 

2. možnost: OCHRANNÉ ŠTÍTY

Vyučující bude mít místo roušky ochranný štít.

Možné překážky a doporučení:

 • Bude potřeba dodržovat bezpečnou vzdálenostztíží se tím podmínky pro odezírání: doplnit automatickým přepisem.
 • Štít se může v místnosti se světly lesknout: zkusit se přemístit na jiné místo, případně pokud se objeví místo, kde štít neleskne, lze zkusit poprosit vyučujícího, zda by se během přednášky nemohl pohybovat na daném místě (bude-li stále před zraky všech zúčastněných)
 • Právo každého jednotlivce chránit se dle vlastního uvážení: toto právo nesmí být nijak dotčeno, pokud si proto bude vyučující nebo student přát používat ochrannou pomůcku, která zamezuje odezírání (např. respirátor), je potřeba tuto situaci řešit jinak, např. simultánním přepisem.
 • Na plexiskle se kolem úst vytváří mlha: u některých plexiskel dobře funguje mýdlová voda (vyzkoušeno), lze také zkusit speciální přípravky přímo proti mlžení štítů nebo proti zamlžování brýlí, tzv. „anti-fog“ produkty.

Doporučujeme však mít k dispozici také zajištěnou službu (přepis, případně tlumočení, ovládáte-li český znakový jazyk) nebo alespoň automatický přepis.

Informace o štítech a návody

Kde objednat?

 • O štíty lze požádat dr. Andreu Hudákovou (andrea.hudakova@ff.cuni.cz; více zde).

 

3. možnost: AUTOMATICKÝ PŘEPIS či jiná alternativa

Student bude mít v telefonu / na tabletu aplikaci pro automatický přepis nebo se s vyučujícím domluví na jiné alternativě (například na kombinaci samostudia + individuálních konzultací apod.). 

Budete-li potřebovat poradit ohledně toho, jakou alternativu zvolit, jaké jsou možnosti, neváhejte napsat. 

         

Možné překážky a doporučení k automatickému přepisu

 • Mluvčí je daleko od telefonu / tabletu:  domluvit se s vyučujícím, aby stál blíže / postavit telefon k mluvčímu a na PC / tablet nechat promítat text.
  telefon nebo tablet lze také opatřit externím mikrofonem (informace budou doplněny)
 • Není vhodné pro diskuze: telefon/mikrofon by si museli studenti přendávat (v této situaci z hygienických důvodů není vhodné), lepší by byl živý přepisovatel.

Pro všechny případy je vhodné mít k automatickému přepisu vždy k dispozici i štíty pro vyučujícího.

Další informace

Studenti preferující ČZJ

TLUMOČNÍK

Na zkoušce bude přítomen tlumočník, který bude tlumočit z českého znakového jazyka do češtiny a naopak.

! Pro tlumočníka i studenta je potřeba také mít zajištěn štít (nelze tlumočit ani komunikovat v roušce). 

Možné překážky a doporučení:

 • Tlumočníka se nepodaří sehnat: v tomto případě je potřeba to řešit individuálně s koordinátorem služeb (pro FF UK) nebo s kontaktní osobou (ostatní fakulty); jednou z možností může být zajištění simultánního přepisovatele
Překlad do ČZJ