Konzultace a atestace (2021) – pro vyučující

Na této stránce jsou uvedeny možnosti a tipy, jak s neslyšícím či nedoslýchavým studentem řešit atestace či konzultace v prezenční podobě s respirátory. Je na studentovi, kterou z možností využije. Realizaci poté řeší student společně s kontaktní osobou a s vámi (příp. i s garantem studijního programu, vedoucím pracoviště atd.).

Student plánuje:

Studenti preferující češtinu

1. možnost: ŽIVÝ PŘEPISOVATEL

Na zkoušce bude přítomen přepisovatel, který bude přepisovat vše řečené.

Možné překážky a doporučení:

  • Přepisovatele se nepodaří sehnat: student může zkust vás požádat o jiný termín nebo požádat kontaktní osobu, aby se pokusila poptat simutánní přepis online (někteří přepisovatelé nebudou moci dorazit fyzicky, ale mohli by vám atestaci nebo konzultaci přepsat na dálku), za určitých podmínek lze využít i automatický přepis.

Informace o přepisu

Kde objednat?

  • Simultánní přepis si student objednává sám u své kontaktní osoby.

2. možnost: PRŮHLEDNÉ RESPIRÁTORY

Místo standardního respirátoru budete mít průhledný respirátor.

! Průhledný respirátor musí naplňovat všechny technické podmínky a požadavky dle aktuálních mimořádných opatření, tzn že by měl mít:

  • filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95)
  • možnost blokace výdechového ventilu, který je ve vnitřních prostorách zakázaný.

Možné překážky a doporučení:

  • Průhledné respirátory mohou být v danou chvíli nedostupné nebo může být jejich doba dodání delší (standardně je to 3 týdny): prozatím lze řešit jednou z možností uvedených níže.
  • Spodní část dostupných respirátorů trochu zasahuje do oblasti pro odezírání: zde bude velmi záležet na tom, zda při odezírání student využívá též sluch, či je vázán pouze na pohyb vašich úst a potřebuje kolem nich dostatečný prostor; toto řeší student s kontaktní osobou.
  • Průhledná část respirátoru se může v místnosti se světly lesknout: pokud to lze, zkusit jiné osvětlení; dále je možné zkusit se přemístit na jiné místo nebo blíže ke studentovi.
  • Průhledný respirátor nebude možno použít: důvody mohou být různé; máte též právo průhledný respirátor odmítnout. Tuto situaci je pak potřeba řešit jinak, např. simultánním přepisem. Student ji řeší se svou kontaktní osobou.

Pro všechny případy je vhodné mít k respirátorům vždy k dispozici i automatický přepis.

Kde získat respirátor?

  • Pokud se jedná o evidovaného studenta se specifickými potřebami, žádá o respirátor svou kontaktní osobu.

3. možnost: AUTOMATICKÝ PŘEPIS

Student bude mít v telefonu / na tabletu aplikaci pro automatický přepis.

Možné překážky a doporučení:

  • Robot nemusí být schopen rozpoznat odborné termíny nebo neobvyklá příjemní či cizí jména: Je možné vám promítat text, který byste kontroloval, a v případě chyb daná slova zopakoval nebo napsal na papír.

Další informace

Studenti preferující ČZJ

TLUMOČNÍK

Na zkoušce bude přítomen tlumočník, který bude tlumočit z českého znakového jazyka do češtiny a naopak.

! Tlumočník tlumočí bez respirátoru (příp. se štítem nebo průhledným respirátorem), se standardním nelze tlumočit.

Příp. lze zkusit online tlumočení přes tablet/notebook (je však potřeba mít funkční mikrofon a internetové připojení).