Konzultace a atestace (2021)

Studenti preferující češtinu

1. možnost: ŽIVÝ PŘEPISOVATEL

Překlad do ČZJ

Na zkoušce bude přítomen přepisovatel, který bude přepisovat vše řečené.

Možné překážky a doporučení:

 • Přepisovatele se nepodaří sehnat: lze zkusit požádat vyučujícího o jiný termín nebo požádat kontaktní osobu, aby se pokusila poptat simutánní přepis online (někteří přepisovatelé nebudou moci dorazit fyzicky, ale mohli by vám atestaci nebo konzultaci přepsat na dálku), za určitých podmínek lze využít i automatický přepis.

Informace o přepisu

Kde objednat?

 • Pro zajištění simultánního přepisu kontaktujte Mgr. Slánskou Bímovou (petra.slanskabimova@ff.cuni.cz; pro studenty FF UK) nebo svou kontaktní osobu (pro studenty mimo FF UK).

2. možnost: PRŮHLEDNÉ RESPIRÁTORY

Překlad do ČZJ

Vyučující bude mít místo standardního respirátoru průhledný respirátor.

! Průhledný respirátor musí naplňovat všechny technické podmínky a požadavky dle aktuálních mimořádných opatření, tzn že by měl mít:

 • filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95)
 • možnost blokace výdechového ventilu, který je ve vnitřních prostorách zakázaný.

Možné překážky a doporučení:

 • Průhledné respirátory mohou být v danou chvíli nedostupné nebo může být jejich doba dodání delší (standardně je to 3 týdny): prozatím lze řešit jednou z možností uvedených níže.
 • Spodní část dostupných respirátorů trochu zasahuje do oblasti pro odezírání: zde bude velmi záležet na tom, zda při odezírání využíváte též sluch, či jste vázáni pouze na pohyb úst a potřebujete kolem nich dostatečný prostor; ideální by bylo si to vyzkoušet ještě před objednávkou – zkuste se zeptat své kontaktní osoby, zda fakulta již nějaký respirátor nemá k dispozici; lze též doplnit automatickým přepisem.
 • Průhledná část respirátoru se může v místnosti se světly lesknout: pokud to lze, zkusit jiné osvětlení; dále je možné zkusit přemístit mluvčího na jiné místo nebo blíže ke studentovi, který potřebuje odezírat.
 • Průhledný respirátor nebude možno použít: důvody mohou být různé; je potřeba tuto situaci řešit jinak, např. simultánním přepisem.

Pro všechny případy je vhodné mít k respirátorům vždy k dispozici i automatický přepis.

Kde získat respirátor?

 • Pokud jste evidovaný student se specifickými potřebami, můžete o respirátory požádat svou kontaktní osobu (seznam je k nalezení zde).

3. možnost: AUTOMATICKÝ PŘEPIS

Student bude mít v telefonu / na tabletu aplikaci pro automatický přepis.

Možné překážky a doporučení:

 • Mluvčí je daleko od telefonu / tabletu: vzhledem k nutnosti dodržování vzdálenosti by bylo vhodné, kdyby se telefon postavil k vyučujícímu (příp. ho vyučující držel) a na PC/tablet nechat promítat text.
 • Robot nemusí být schopen rozpoznat odborné termíny nebo neobvyklá příjemní či cizí jména: promítat text i vyučujícímu a požádat ho o kontrolu, v případě chybných slov zopakovat nebo napsat na papír.

Další informace

Studenti preferující ČZJ

TLUMOČNÍK

Překlad do ČZJ

Na zkoušce bude přítomen tlumočník, který bude tlumočit z českého znakového jazyka do češtiny a naopak.

! Pro tlumočníka je potřeba mít zajištěn průhledný respirátor, se standardním nelze tlumočit.

Příp. lze zkusit online tlumočení přes tablet/notebook (je však potřeba mít funkční mikrofon a internetové připojení).