Konzultace a atestace

Studenti preferující češtinu

1. možnost: OCHRANNÉ ŠTÍTY

Překlad do ČZJ

Vyučující bude mít místo roušky ochranný štít.

Možné překážky a doporučení:

  • Bude potřeba dodržovat bezpečnou vzdálenost, ztíží se tím podmínky pro odezírání: doplnit automatickým přepisem.
  • Na plexiskle se kolem úst vytváří mlha: u některých plexiskel dobře funguje mýdlová voda (vyzkoušeno), lze také zkusit speciální přípravky přímo proti mlžení štítů nebo proti zamlžování brýlí, tzv. „anti-fog“ produkty.
  • Štít se může v místnosti se světly lesknout: pokud to lze, zkusit jiné osvětlení; dále je možné zkusit přemístit mluvčího na jiné místo nebo blíže ke studentovi, který potřebuje odezírat (pozn.: zatím vyzkoušené antireflexní folie moc nepomáhají).
  • Právo každého jednotlivce chránit se dle vlastního uvážení: toto právo nesmí být nijak dotčeno, pokud si proto bude vyučující nebo student přát používat ochrannou pomůcku, která zamezuje odezírání (např. respirátor), je potřeba tuto situaci řešit jinak, např. simultánním přepisem.
  • Vedení pracoviště nepovolí nošení štítů: důvody mohou být různé; je potřeba tuto situaci řešit jinak, např. simultánním přepisem.

Pro všechny případy je vhodné mít ke štítům vždy k dispozici i automatický přepis.

Informace o štítech a návody

Kde objednat?

  • O štíty lze požádat dr. Andreu Hudákovou (andrea.hudakova@ff.cuni.cz; více zde).

2. možnost: ŽIVÝ PŘEPISOVATEL

Překlad do ČZJ

Na zkoušce bude přítomen přepisovatel, který bude přepisovat vše řečené.

Možné překážky a doporučení:

  • Přepisovatele se nepodaří sehnat: lze požádat vyučujícího o jiný termín, za určitých podmínek lze využít automatický přepis (doporučujeme s využitím štítů bez roušek).

Informace o přepisu

Kde objednat?

  • Pro zajištění simultánního přepisu kontaktujte Mgr. Slánskou Bímovou (petra.slanskabimova@ff.cuni.cz; pro studenty FF UK) nebo svou kontaktní osobu (pro studenty mimo FF UK).

3. možnost: AUTOMATICKÝ PŘEPIS

Překlad do ČZJ

Student bude mít v telefonu / na tabletu aplikaci pro automatický přepis.

Možné překážky a doporučení:

  • Mluvčí je daleko od telefonu / tabletu: vzhledem k nutnosti dodržování vzdálenosti by bylo vhodné, kdyby se telefon postavil k vyučujícímu (příp. ho vyučující držel) a na PC/tablet nechat promítat text.
  • Robot nemusí být schopen rozpoznat odborné termíny nebo neobvyklá příjemní či cizí jména: promítat text i vyučujícímu a požádat ho o kontrolu, v případě chybných slov zopakovat nebo napsat na papír.

Pro všechny případy je vhodné mít k automatickému přepisu vždy k dispozici i štíty pro vyučujícího.

Další informace

Studenti preferující ČZJ

TLUMOČNÍK

Překlad do ČZJ

Na zkoušce bude přítomen tlumočník, který bude tlumočit z českého znakového jazyka do češtiny a naopak.

! Pro tlumočníka je potřeba také mít zajištěn štít (nelze tlumočit v roušce).