Praktická výuka (2021)

Studenti preferující češtinu

1. možnost: ŽIVÝ PŘEPISOVATEL

Překlad do ČZJ

V laboratoři/učebně bude přítomen přepisovatel, který bude přepisovat vše řečené.

Možné překážky a doporučení:

 • Student se bude často pohybovat: lze objednat i chodícího přepisovatele.
 • Přepisovatele se nepodaří sehnat: za určitých podmínek lze využít automatický přepis, současně lze mít zajištěnou službu „zápis“ (v rámci asistence při studiu), kdy proškolený spolužák neslyšícího nebo nedoslýchavého studenta vytváří zápis v hodině; také se lze s vyučujícím domluvit, že se z hodiny nahraje záznam, pro který se potom zpětně vytvoří přepis.
  Je možné též zvážit online přepis přes tablet/notebook, pokud by se našel přepisovatel, který by mohl být dostupný pouze na dálku (je však potřeba mít funkční mikrofon a internetové připojení).
 • Přepisovatel nebude vedoucím pracoviště / vyučujícím vpuštěn do místnosti (laboratoř, speciální učebny atd.): toto je potřeba řešit (kontaktní osoba v součinnosti se studentem) individuálně s vedoucím pracoviště / s vyučujícím.

Informace o přepisu

Jak to může vypadat v praxi

Zkušenosti studentů

 • Zkušenost studentky FF UK s přepisem (ze kterého pochází foto výše)

  Překlad do ČZJ

  „Vyučující nám oznámila, že pro nás domluvila demonstraci lidských preparátů na pitevně, ať si vybereme termíny a že demonstrace proběhne prezenčně v nemocnici. Také řekla, že kdo na to nemá, bude se jednou i natáčet. Ačkoliv by pro organizaci asi bylo jednodušší, abych si jen doma pustila video, do kterého bych si nechala udělat titulky, chtěla jsem si to zažít na vlastní kůži.

              Napsala jsem tedy slečně Holubové, co mě čeká a snažila se s ní vymyslet, jak je možné vyřešit služby na demonstraci na pitevně – prostě abych tam dobře rozuměla. Následně jsem s možnostmi napsala své kontaktní osobě a uvedla, která mi přijde jako nejlepší. Ta to vykomunikovala s vyučující a já následně objednala přes koordinátorku přepis. Na přepis se mi poštěstilo mít skvělou přepisovatelku z lékařské fakulty, takže jsem věděla, že nebude žádný problém s terminologií a ani by se nemělo stát, že by to třeba nezvládla fyzicky či psychicky. Navíc se později ukázalo, že se přepisovatelka zná i s vyučující, která nás demonstrací preparátů měla provést, čímž se věci ještě usnadnily.

              Přišel Den D, když jsme dorazili do pitevny, přepisovatelka už tam byla a byla připravena na přepis. Původně jsme měly v plánu přepisovat do tabletu na Text on Top, ale po tom roce, kdy se nikde nepoužíval, se ho nepodařilo zprovoznit. Nakonec se to ale ukázalo dokonce jako lepší, protože jsem aspoň měla obě ruce volné na držení preparátů a tablet neopatlaný formaldehydem.:)

              Ačkoliv přesun z tabletu na notebook vypadal jako “komplikace”, vlastně to ve výsledku nic nekomplikovalo. Počítač byl na otočném stolečku na kolečkách a přepisovatelka měla ke klávesnici dlouhý kabel, takže i v malých prostorách pitevny to bylo ideální – když vyučující potřebovala pro nějaký preparát, přitáhla jsem si stoleček k sobě, abych jí udělala místo, když jsem se potřebovala přiblížit ke stolu s preparáty, odtáhla jsem ho k němu a blikala očima mezi preparáty, na kterých vyučující ukazovala, a přepisem, abych věděla, co říká. Ačkoliv nejsem úplně neslyšící, přepis mě zachránil, protože cizím, latinským termínům jsem absolutně nerozuměla, i když jsem je pak podle přepisu znala.

              Přepisovatelka zvládla psát skvěle, psala i okolní věci, abych nebyla vyloučena z nějakých vedlejších informací. Vyřešila to, i když jsme stáli nad tělem, kde jsem nemohla už mít stoleček s notebookem přímo u sebe, ale byla s ním naproti a sem tam jsem do něj koukla a dočetla si, co přibylo.

              Za mě musím říct, že jsem se toho docela bála, jak to půjde, jestli nebudu příliš ztracená z přepínání zraku mezi preparáty a přepisem, ale fungovalo to velmi dobře a sama jsem nedávno zjistila, že jsem si toho také dost zapamatovala. Jediná ještě lepší možnost by byla, kdyby mi někdo udělal tu demonstraci preparátů individuálně – také to byla varianta, ale asi by to bylo spoustu dalších věcí k řešení navíc a třeba bych nedostala stejné informace, jako jsem získala takto se svými spolužáky. Pokud se někdo bojíte přepisu na praktickou výuku, nemusíte se bát, zkušenost s tím mám opravdu dobrou. :)“

  Kristýna Šimralová, studentka 2. roč. psychologie na FF UK

Kde objednat?

 • Pro zajištění simultánního přepisu kontaktujte Mgr. Slánskou Bímovou (petra.slanskabimova@ff.cuni.cz; pro studenty FF UK) nebo svou kontaktní osobu (pro studenty mimo FF UK).

2. možnost: PRŮHLEDNÉ RESPIRÁTORY

Překlad do ČZJ

Vyučující bude mít místo standardního respirátoru průhledný respirátor.

! Průhledný respirátor musí naplňovat všechny technické podmínky a požadavky dle aktuálních mimořádných opatření, tzn že by měl mít:

 • filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95)
 • možnost blokace výdechového ventilu, který je ve vnitřních prostorách zakázaný.

Možné překážky a doporučení:

 • Průhledné respirátory mohou být v danou chvíli nedostupné nebo může být jejich doba dodání delší (standardně je to 3 týdny): prozatím lze řešit jednou z možností uvedených níže.
 • Spodní část některých respirátorů trochu zasahuje do oblasti potřebné pro odezírání: zde bude velmi záležet na tom, zda při odezírání využíváte též sluch, či jste vázáni pouze na pohyb úst a potřebujete kolem nich dostatečný prostor; ideální by bylo si to vyzkoušet ještě před objednávkou – zkuste se zeptat své kontaktní osoby, zda fakulta již nějaký respirátor nemá k dispozici; lze též doplnit automatickým přepisem.
 • Průhledná část respirátoru se může v místnosti se světly lesknout: pokud to lze, zkusit jiné osvětlení; dále je možné zkusit přemístit mluvčího na jiné místo nebo blíže ke studentovi, který potřebuje odezírat.
 • Průhledný respirátor nebude možno použít: důvody mohou být různé; je potřeba tuto situaci řešit jinak, např. simultánním přepisem.

Pro všechny případy je vhodné mít k respirátorům vždy k dispozici i automatický přepis.

Kde získat respirátor?

 • Pokud jste evidovaný student se specifickými potřebami, můžete o respirátory požádat svou kontaktní osobu (seznam je k nalezení zde).

3. možnost: AUTOMATICKÝ PŘEPIS

Překlad do ČZJ

Student bude mít v telefonu / na tabletu aplikaci pro automatický přepis.

Možné překážky a doporučení:

 • Mluvčí je daleko od telefonu / tabletu: domluvit se s vyučujícím, aby stál blíže / postavit telefon k mluvčímu a na PC / tablet nechat promítat text.
 • Není vhodné pro diskuze: telefon by si museli studenti přendávat (v této situaci z hygienických důvodů není vhodné), lepší by byl živý přepisovatel.

Další informace

4. možnost: ODLOŽENÍ PRAXÍ

Jedná-li se o souvislé praxe, je možné zvážit i odložení na další semestr či na období, kdy již nebude nošení respirátorů povinné, a roušky se budou moci nahradit štíty, jako tomu bylo v LS 2020.

Záleží však na tom, jak vypadá studijní plán vašeho oboru – zda jsou na praktické předměty navázány prerekvizity, jak to vypadá s kredity (zejm. min. počtem pro postup do dalšího ročníku) atd. Doporučujeme konzultovat se svou kontaktní osobou (příp. i se studijním oddělením atd.).

Studenti preferující ČZJ

TLUMOČNÍK

Překlad do ČZJ

V laboratoři/učebně bude přítomen tlumočník, který bude tlumočit z českého znakového jazyka do češtiny a naopak.

! Pro tlumočníka je potřeba mít zajištěn průhledný respirátor, se standardním nelze tlumočit.

Příp. lze zkusit online tlumočení přes tablet/notebook (je však potřeba mít funkční mikrofon a internetové připojení).

..

.

.

.

.