Praktická výuka B

Studenti preferující češtinu

1. možnost: OCHRANNÉ ŠTÍTY

Vyučující i spolužáci, kteří budou mluvit, budou mít místo roušek ochranné štíty.

dvě osoby, jedna z nich má roušku, druhá štít

Možné překážky a doporučení:

 • Mikroskop či jiný nástroj: mít k dispozici i roušku, aby se dal štít pro tyto situace na chvíli nahradit.
 • Bude potřeba dodržovat bezpečnou vzdálenostztíží se tím podmínky pro odezírání: doplnit automatickým přepisem.
 • Na plexiskle se kolem úst vytváří mlha: u některých plexiskel dobře funguje mýdlová voda (vyzkoušeno), lze také zkusit speciální přípravky přímo proti mlžení štítů nebo proti zamlžování brýlí, tzv. „anti-fog“ produkty.
 • Štít se může v místnosti se světly lesknout: pokud to lze, zkusit jiné osvětlení; dále je možné zkusit přemístit mluvčího na jiné místo nebo blíže ke studentovi, který potřebuje odezírat.
 • Právo každého jednotlivce chránit se dle vlastního uvážení: toto právo nesmí být nijak dotčeno, pokud si proto bude vyučující nebo student přát používat ochrannou pomůcku, která zamezuje odezírání (např. respirátor), je potřeba tuto situaci řešit jinak, např. simultánním přepisem.

Pro všechny případy je vhodné mít ke štítům k dispozici i automatický přepis.

Informace o štítech a návody

Kde objednat?

 • O štíty lze požádat dr. Andreu Hudákovou (andrea.hudakova@ff.cuni.cz; více zde).

2. možnost: ŽIVÝ PŘEPISOVATEL

V laboratoři bude přítomen přepisovatel, který bude přepisovat vše řečené.

Možné překážky a doporučení:

 • Student se bude často pohybovat: lze objednat i chodícího přepisovatele.
 • Přepisovatele se nepodaří sehnat: za určitých podmínek lze využít automatický přepis, současně lze mít zajištěnou službu „zápis“ (v rámci asistence při studiu), kdy proškolený spolužák neslyšícího nebo nedoslýchavého studenta vytváří zápis v hodině; také se lze s vyučujícím domluvit, že se z hodiny nahraje záznam, pro který se potom zpětně vytvoří přepis.
 • Přepisovatel nebude vedoucím pracoviště / vyučujícím vpuštěn do místnosti (laboratoř, speciální učebny atd.): toto je potřeba řešit (kontaktní osoba v součinnosti se studentem) individuálně s vedoucím pracoviště / s vyučujícím.

Informace o simultánním přepisu

Kde objednat?

 • Pro zajištění simultánního přepisu kontaktujte Mgr. Slánskou Bímovou (petra.slanskabimova@ff.cuni.cz; pro studenty FF UK) nebo svou kontaktní osobu (pro studenty mimo FF UK).

3. možnost: AUTOMATICKÝ PŘEPIS

Student bude mít v telefonu / na tabletu aplikaci pro automatický přepis.

Možné překážky a doporučení

 • Mluvčí je daleko od telefonu / tabletu: domluvit se s vyučujícím, aby stál blíže / postavit telefon k mluvčímu a na PC / tablet nechat promítat text.
  telefon nebo tablet lze také opatřit externím mikrofonem (informace budou doplněny)
 • Není vhodné pro diskuze: telefon by si museli studenti přendávat (v této situaci z hygienických důvodů není vhodné), lepší by byl živý přepisovatel.

Pro všechny případy je vhodné mít k automatickému přepisu vždy k dispozici i štíty pro vyučujícího a spolužáky.

Další informace

Studenti preferující ČZJ

TLUMOČNÍK

V laboratoři bude přítomen tlumočník, který bude tlumočit z českého znakového jazyka do češtiny a naopak.

! Pro tlumočníka je potřeba také mít zajištěn štít (nelze tlumočit v roušce). 

Překlad do ČZJ