Prezenční výuka (ZS 2021) – pro vyučující

Na této stránce jsou uvedeny možnosti a tipy, jak řešit prezenční výuku s respirátory, na které je přítomen neslyšící či nedoslýchavý student. Je na studentovi, kterou z možností využije. Realizaci poté řeší student společně s kontaktní osobou a s vámi (příp. i s garantem studijního programu, vedoucím pracoviště atd.).

Budu mít studenta, který preferuje:

Studenti preferující češtinu

Student plánuje:

1. možnost: ŽIVÝ PŘEPISOVATEL

Na výuce bude přítomen přepisovatel, který bude přepisovat vše řečené.

Podrobnější informace o přepisu

Možné překážky a doporučení:

 • Přepisovatele se nepodaří sehnat:
  Lze zkusit využít automatický přepis, jen je k němu potřeba mít správný typ externího mikrofonu (více viz níže).
  Současně lze mít zajištěnou službu „zápis“ (v rámci asistence při studiu), kdy proškolený spolužák neslyšícího nebo nedoslýchavého studenta vytváří zápis v hodině. Po domluvě se zapisovatelem lze zápis vytvářet i online (např. na Google dokumentu) s tím, že by student na svém počítači viděl vytváření poznámek v „přímém přenosu“.
  Další možností je přepis ze záznamu. O tom také více níže.
  Je možné též zvážit online přepis přes tablet/notebook, pokud by se našel přepisovatel, který by mohl být dostupný pouze na dálku (je však potřeba mít funkční externí mikrofon a internetové připojení).

Kdo objednává?

 • Simultánní přepis si objednává student sám u své kontaktní osoby.

2. možnost: AUTOMATICKÝ PŘEPIS

V telefonu / na tabletu bude mít student aplikaci pro automatický přepis.

Aby však byl automatický přepis kvalitní (a v případě respirátorů aby byl vůbec schopen něco přepsat), je potřeba zajistit i kvalitní vstup zvuku do zařízení, ve kterém probíhá převod do textu. K zařízení je proto potřeba připojit externí mikrofon vhodného typu.

Pro výuku, kde hovoří převážně vyučující, se nejvíce osvědčil bezdrátový klopový mikrofon, případně mikrofon do ruky. Pokud vyučující po celou dobu výuky sedí na jednom místě, poslouží dobře i stolní (vše)směrový mikrofon.
Pokud bude mobilní telefon / notebook používán jako mikrofon (a bude u sedícího vyučujícího), bude potřeba ještě vyřešit sdílení přepisu do jiného zařízení, aby ho student mohl sledovat (např. na tabletu, který budete mít na stole).

Budete-li požádáni o připnutí bezdrátového klopového mikrofonu, je s ním možné bez problémů chodit po místnosti. Je však ideální se občas podívat, zda mikrofon na vašem oblečení stále drží – zda např. není vzhůru nohama. V případě stolního mikrofonu by bylo potřeba, abyste byli po celou dobu výuky u něj, příp. si ho vzali do ruky (bude-li bezdrátový).

Možné překážky a doporučení:

 • Výuka je velmi interaktivní: Pro takový typ výuky je lepší, když si student objedná živého přepisovatele. Pokud to nebude možné, nebo student živého přepisovatele nebude chtít, lze to zkusit vyřešit setem bezdrátových mikrofonů nebo tím, že se pořídí ještě jeden mikrofon do ruky, který si studenti budou předávat. Toto však v dnešní době není z hygienických důvodů příliš vhodné. Lepší je proto umístit jeden mikrofon (např. stolní mikrofon nebo telefon / notebook) na jedno místo, ke kterému by studenti vždy chodili, pokud by se chtěli vyjádřit, na něco se zeptat atd. (podobně to funguje na některých konferencích ve velkých sálech).
  V případě více externích mikrofonů je také potřeba mít více zařízení (jeden externí mikrofon musí být spárován s jedním zařízením s aplikací pro automatický přepis) – např. telefon, tablet, notebook atd.
 • Výuka sice není moc interaktivní, ale občas se studenti na něco zeptají: Jelikož budete mít mikrofon, bylo by ideální, kdybyste vždy studentovu otázku nejprve zopakoval a až poté na ni odpověděl.

Další informace

3. možnost: VYUŽITÍ FM SYSTÉMU APOD.

Poslech bude probíhat přes FM systém.

Toto je možné využít pouze tehdy, je-li učebna vybavena indukční smyčkou. Seznam takových poslucháren na vaší fakultě vám sdělí kontaktní osoba.

Je však dobré vyzkoušet, zda pro studenta bude vaše mluva přes tento systém srozumitelná.

Možné překážky a doporučení:

 • Výuka je velmi interaktivní: Pro takový typ výuky je lepší, když si student objedná živého přepisovatele. Pokud to nebude možné nebo student nebude živého přepisovatele chtít, lze to vyřešit např. tím, že studenty bude snímat automatický přepis (více viz níže).
 • Výuka sice není moc interaktivní, ale občas se studenti na něco zeptají: Jelikož budete mít přijímač FM systému / mikrofon, bylo by to možné řešit tak, že vždy studentovu otázku nejprve zopakujete a až poté na ni odpovíte.

4. možnost: ZPĚTNÝ PŘEPIS ZE ZÁZNAMU

Po domluvě s vámi (příp. i dalšími účastníky výuky) a vašem souhlasu se pořídí záznam z výuky, který bude poté zpětně přepsán přepisovatelem (až po skončení výuky).

Nároky na kvalitu zvuku (tedy na mikrofon) jsou tu menší než v případě automatického přepisu. V malé učebně obvykle postačí např. mobilní telefon (ideálně méně než 6 let starý) se zabudovaným záznamníkem nebo diktafon. Pokud výuka probíhá interaktivně, byl by už vhodnější spíše externí kulový mikrofon.
Je však dobré to vyzkoušet (klidně jinde, ideálně ale v podobně velké místnosti s podobným tvarem a podobně vysokým stropem).

Bylo by potřeba, abyste nebyl příliš daleko od mikrofonu (více než 10 metrů), problematické je to zejm. ve velkých posluchárnách.

Možné překážky a doporučení:

 • Výuka je velmi interaktivní a probíhá ve velké posluchárně (s kapacitou např. pro 100 studentů):
 • Pro takový typ výuky je lepší, když si student objedná živého přepisovatele. Pokud to nebude možné, nebo student živého přepisovatele nebude chtít, lze to zkusit vyřešit setem bezdrátových mikrofonů. Jeden bude mít vyučující, druhý si budou studenti předávat. Toto však v dnešní době není z hygienických důvodů příliš vhodné. Lepší je proto umístit druhý mikrofon na jedno místo, ke kterému by studenti vždy chodili, pokud by se chtěli vyjádřit, na něco se zeptat atd. (podobně to funguje na některých konferencích ve velkých sálech).
 • Pozor: V této situaci nelze použít více samostatných stolních všesměrových mikrofonů a vytvářet několik záznamů. Pro přepisovatele by to znamenalo, že by musel nejprve přepsat všechny záznamy (které se budou překrývat, v mnoha pasážích budou dokonce stejné), porovnat je mezi sebou a z toho seskládat přepis do jednoho textu, což je v případě výuky, která trvá např. 90 minut, časově velmi náročné.
 • Výuka probíhá ve velké posluchárně, sice není moc interaktivní, ale občas se studenti na něco zeptají: Jelikož budete mít mikrofon, je možné to řešit tím, že byste vždy studentovu otázku nejprve zopakoval a až poté na ni odpověděl.
 • Přepis se vytváří až po výuce, v průběhu výuky bude vaše porozumění stále ztížené nebo nemožné: Je možné to kombinovat např. s automatickým přepisem a/nebo se zápisem, který byste sledovali online „v přímém přenosu“ (viz výše). Student se s vámi a kontaktní osobou (příp. i garantem studijního programu, vedoucím pracoviště) může domluvit i na jiném řešení, např. že nebude na výuku docházet, ale podívá se až na zpětný přepis a jeho případné dotazy budou řešeny individuálně atd. Možností je více, vše je na domluvě.

5. možnost: HYBRIDNÍ VÝUKA

Výuku student absolvuje z domova – z tiché místnosti, kde si nastaví zvuk z reproduktoru tak, jak potřebuje.
(Využít toho mohou i všichni další studenti, kteří se z nějakého důvodu nemohou výuky zúčastnit – nemoc, karanténa atd.)

Toto se řeší vždy individuálně – s vámi, ideálně v součinnosti s kontaktní osobou, příp. i s garantem studijního programu a vedoucím pracoviště (např. ředitelem ústavu, vedoucím katedry, přednostou kliniky atd.).

Pozn.: Takovou výuku je potřeba technicky dobře nastavit – kamera, notebook (vč. sdílení případné prezentace), mikrofon atd.

6. možnost: ÚČAST NA VÝUCE V JINÉ PARALELCE

Pokud jsou pro daný předmět vypsány paralelky a student ví, že v některé z nich probíhá výuka v menším počtu, distančně či jinou formou, která by vám vyhovovala více, je možné se domluvit, že předmět absolvuje v jiné paralelce než v té, do které jste se zapsal.

Toto by řešil student vámi v součinnosti s kontaktní osobou, příp. i garantem studijního programu a vedoucím pracoviště (např. ředitelem ústavu, vedoucím katedry, přednostou kliniky atd.).

7. možnost: PRŮHLEDNÉ RESPIRÁTORY

Budete mít místo standardního respirátoru průhledný respirátor.

! Průhledný respirátor musí naplňovat všechny technické podmínky a požadavky dle aktuálních mimořádných opatření, tzn. že by měl mít:

 • filtrační účinnost alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95)
 • možnost blokace výdechového ventilu, který je ve vnitřních prostorách zakázaný.

Možné překážky a doporučení:

 • Průhledné respirátory mohou být v danou chvíli nedostupné nebo může být jejich doba dodání delší (standardně je to 3 týdny): prozatím lze řešit jednou z možností uvedených na této stránce.
 • Spodní část některých respirátorů trochu zasahuje do oblasti potřebné pro odezírání: zde bude velmi záležet na tom, zda při odezírání student využíváte též sluch, či je vázán pouze na pohyb úst a potřebujete kolem nich dostatečný prostor; toto by student řešil s kontaktní osobou; lze též doplnit automatickým přepisem.
 • Průhledná část respirátoru se může v místnosti se světly lesknout: pokud to lze, zkusit jiné osvětlení; dále je možné zkusit se přemístit na jiné místo nebo blíže ke studentovi, který potřebuje odezírat.
 • Není možné pořídit všem studentům průhledné respirátory, studenti se ale ve výuce občas na něco zeptají: Jelikož budete mít průhledný respirátor, dá se to řešit tím, že byste vždy studentovu otázku nejprve zopakoval a až poté na ni odpověděl.
 • Průhledný respirátor nebude možno použít: důvody mohou být různé; je potřeba tuto situaci řešit jinak, např. simultánním nebo automatickým přepisem, zpětným záznamem atd. (viz možnosti výše). Toto student řeší se svou kontaktní osobou.

Pro všechny případy je vhodné mít k respirátorům vždy k dispozici i automatický přepis.

Kde získat respirátor?

 • Pokud se jedná o evidovaného studenta se specifickými potřebami, žádá student o respirátory svou kontaktní osobu.

8. možnost: ALTERNATIVNÍ PLNĚNÍ PŘEDMĚTU DISTANČNÍ FORMOU

Student se s vámi domluví na jiném řešení, např. na tom, že by nedocházel na výuku, ale předmět absolvoval jinou formou (tak, aby byly naplněny cíle předmětu, a student splnil požadavky pro úspěšné zakončení).

Toto se řeší také individuálně – student s vámi, ideálně v součinnosti s kontaktní osobou, příp. i s garantem studijního programu a vedoucím pracoviště (např. ředitelem ústavu, vedoucím katedry, přednostou kliniky atd.).

Pokud byste něco potřebovali a nedařilo se vám se s kontaktní osobou spojit, obraťte se na dr. Andreu Hudákovou (andrea.hudakova@ff.cuni.cz), případně na Centrum Carolina.

Studenti preferující ČZJ

Student plánuje:

1. možnost: TLUMOČNÍK

Překlad do ČZJ

Na výuce bude přítomen tlumočník, který bude tlumočit z českého znakového jazyka do češtiny a naopak.

! Tlumočník nemůže tlumočit s respirátorem. Toto však řeší s tlumočníkem kontaktní osoba (v součinnosti s vyučujícími / garantem studijního programu / vedoucím pracoviště).

Příp. lze zkusit online tlumočení přes tablet/notebook (je však potřeba mít funkční mikrofon, kameru a internetové připojení).

Pokud bude student hovořit českým znakovým jazykem, bude potřeba, aby si na chvíli sundal respirátor, nebo vymyslet alternativu (průhledný respirátor atd.). Studentům doporučujeme, aby se na tomto předem domluvil s vámi, příp. i s kontaktní osobou.

Podrobnější informace o tlumočení:

Možné překážky a doporučení:

 • Student si nebude na interaktivní výuce chtít na chvíli sundat respirátor nebo to z nějakého důvodu nebude možné (např. s tím nebudete souhlasit vy, někteří účastníci výuky, nebo vedoucí oboru): Tyto situace je vhodné řešit individuálně společně s kontaktní osobou – např. hybridní výukou (student zůstanete doma a bude se do výuky zapojovat přes kameru), individuální online výukou atd.
 • Nepodaří se sehnat tlumočníka: Je možno zkusit simultánní nebo automatický přepis (viz níže), příp. přepis zpětně opatřit ještě videopřekladem.
  Další možností je pořídit z výuky záznam (viz níže), který by byl zpětně přeložen do ČZJ.

Kde objednat?

 • Tlumočníka si objednává student sám u své kontaktní osoby.

2. možnost: ŽIVÝ PŘEPISOVATEL

Na výuce bude přítomen přepisovatel, který bude přepisovat vše řečené.

Možné překážky a doporučení:

 • Student se bude chtít zapojit do výuky, na něco se zeptat atd. a komunikuje pouze psanou češtinou: Lze se zkusit zeptat přepisovatele, zda by nebyl ochoten přečíst všem to, co student napíše např. do svého notebooku. V případě častého dotazování se / zapojování se do výuky by toto bylo možné řešit i přes studijní asistenci (studentovy poznámky nebo dotazy by všem vždy přečetl někdo z jeho spolužáků). Bylo by potřeba se na tomto předem domluvit s kontaktní osobou a přepisovatelem či spolužákem-„asistentem“.
  Další možností je, že byste dostal tablet, na který student nasdílí obrazovku svého notebooku. Do notebooku bude pak psát komentáře nebo otázky, které byste vy ostatním studentům z tabletu přečetl.
  Student si také může zkusit si zapůjčit např. dataprojektor a promítat své poznámky či otázky ze svého notebooku na zeď (viz foto níže).

Vlevo simultánní přepis, vpravo notebook studenta s dotazem, který je promítán na zeď.

 • Přepisovatele se nepodaří sehnat:
  Lze zkusit využít automatický přepis, jen je k němu potřeba mít správný typ externího mikrofonu. Více informací k automatickému přepisu níže.
  Další možností je překlad ze záznamu. O tom také více níže.
  Je možné též zvážit online přepis přes tablet/notebook, pokud by se našel přepisovatel, který by mohl být dostupný pouze na dálku (je však potřeba mít funkční externí mikrofon a internetové připojení).

Informace o přepisu

 • k nalezení zde (web ÚJKN)

Kde objednat?

 • Simultánní přepis si student objednává sám u své kontaktní osoby.

3. možnost: AUTOMATICKÝ PŘEPIS

V telefonu / na tabletu / na notebooku bude student mít aplikaci pro automatický přepis.

Aby však byl automatický přepis kvalitní (a v případě respirátorů aby byl vůbec schopen něco přepsat), je potřeba zajistit i kvalitní vstup zvuku do zařízení, ve kterém probíhá převod do textu. K zařízení je proto potřeba připojit externí mikrofon vhodného typu.
Pro výuku, kde hovoří převážně vyučující, se nejvíce osvědčil bezdrátový klopový mikrofon, případně mikrofon do ruky. Pokud vyučující po celou dobu výuky sedí na jednom místě, poslouží dobře i stolní či jiný směrový mikrofon nebo mobilní telefon / notebook.
Pokud bude mobilní telefon / notebook používán jako mikrofon (a bude u sedícího vyučujícího), bude potřeba ještě vyřešit sdílení přepisu do jiného zařízení, aby ho student mohl sledovat (např. na tabletu, který budete mít na stole).

Budete-li požádáni o připnutí klopového mikrofonu, je s ním možné bez problémů chodit po místnosti. Je však ideální se občas podívat, zda mikrofon na vašem oblečení stále drží – zda např. není vzhůru nohama. V případě stolního mikrofonu by bylo potřeba, abyste byl po celou dobu výuky u něj, příp. si ho vzal do ruky (bude-li bezdrátový).

Pozn.: I s kvalitním mikrofonem vhodného typu je potřeba počítat s tím, že se v automatickém přepisu mohou vyskytovat chyby (zejm. u odborných termínů atd.). Je proto dobré psát odborné termíny např. na tabuli, příp. je mít uvedené na prezentaci a odkazovat na ni.

Možné překážky a doporučení:

 • Student se bude chtít zapojit do výuky, na něco se zeptat atd. a komunikuji pouze psanou češtinou: I zde lze využít některou z možností, které jsou uvedeny u živého přepisovatele výše.
 • Výuka je velmi interaktivní: Pro takový typ výuky je lepší, když si student objedná živého přepisovatele. Pokud to nebude možné, lze to zkusit vyřešit tím, že se pořídí ještě jeden mikrofon (směrový do ruky), který si studenti budou předávat. Toto však v dnešní době není z hygienických důvodů příliš vhodné. Lepší je proto umístit jeden směrový mikrofon (např. stolní mikrofon nebo telefon / notebook) na jedno místo, ke kterému by studenti vždy chodili, pokud by se chtěli vyjádřit, na něco se zeptat atd. (podobně to funguje na některých konferencích ve velkých sálech).
  V případě více externích mikrofonů je také potřeba mít více zařízení (jeden externí mikrofon musí být spárován s jedním zařízením s aplikací pro automatický přepis) – např. telefon, tablet, notebook atd.
 • Výuka sice není moc interaktivní, ale občas se studenti na něco zeptají: Jelikož budete mít mikrofon, bylo by ideální, kdybyste vždy studentovu otázku nejprve zopakoval a až poté na ni odpověděl.

Další informace

4. možnost: ZPĚTNÝ PŘEKLAD ZE ZÁZNAMU

Po domluvě s vámi (příp. i dalšími účastníky výuky) a vašem souhlasu se pořídí záznam z výuky, který bude poté zpětně přeložen tlumočníkem (až po skončení výuky).

Pro pořízení záznamu v malé učebně obvykle postačí např. mobilní telefon (ideálně méně než 6 let starý) se zabudovaným záznamníkem nebo diktafon. Pokud výuka probíhá interaktivně, byl by už vhodnější spíše externí kulový mikrofon.

Je však dobré to vyzkoušet (klidně jinde, ideálně ale v podobně velké místnosti s podobným tvarem a podobně vysokým stropem).

Bylo by potřeba, abyste nebyl příliš daleko od mikrofonu (více než 10 metrů), problematické je to zejm. ve velkých posluchárnách.

Možné překážky a doporučení:

 • Výuka je velmi interaktivní a probíhá ve velké posluchárně (s kapacitou např. pro 100 studentů): Pro takový typ výuky je lepší, když si student objedná živého přepisovatele. Pokud to nebude možné, nebo student živého přepisovatele nebude chtít, lze to zkusit vyřešit setem bezdrátových mikrofonů. Jeden bude mít vyučující, druhý si budou studenti předávat. Toto však v dnešní době není z hygienických důvodů příliš vhodné. Lepší je proto umístit druhý mikrofon na jedno místo, ke kterému by studenti vždy chodili, pokud by se chtěli vyjádřit, na něco se zeptat atd. (podobně to funguje na některých konferencích ve velkých sálech).
  Pozor: V této situaci nelze použít více samostatných stolních všesměrových mikrofonů a vytvářet několik záznamů, které by se překrývaly. Tlumočník by musel nejprve všechny záznamy z více než hodinové výuky přepsat, odstranit duplicity, sjednotit a až poté vytvořit překlad, což by bylo časově velmi náročné.
 • Výuka probíhá ve velké posluchárně, sice není moc interaktivní, ale občas se studenti na něco zeptají: Jelikož budete mít mikrofon, je možné to řešit tím, že byste vždy studentovu otázku nejprve zopakoval a až poté na ni odpověděl.
 • Překlad se vytváří až po výuce, v průběhu výuky bude vaše porozumění stále ztížené nebo nemožné: Je možné to kombinovat např. s automatickým přepisem a/nebo se zápisem, který byste sledovali online „v přímém přenosu“ (viz výše). Student se s vámi a kontaktní osobou (příp. i garantem studijního programu, vedoucím pracoviště) může domluvit i na jiném řešení, např. že nebude na výuku docházet, ale podívá se až na zpětný přepis a jeho případné dotazy budou řešeny individuálně atd. Možností je více, vše je na domluvě.

5. možnost: HYBRIDNÍ VÝUKA

Student absolvuje výuku z domova, kde bude moci do kamery komunikovat v ČZJ bez respirátoru.
(Využít toho mohou i všichni další studenti, kteří se z nějakého důvodu nemohou výuky zúčastnit – nemoc, karanténa atd.)

Toto se řeší vždy individuálně – student s vámi, ideálně v součinnosti s kontaktní osobou, příp. i s garantem studijního programu a vedoucím pracoviště (např. ředitelem ústavu, vedoucím katedry, přednostou kliniky atd.).

Pozn.: Takovou výuku je potřeba technicky dobře nastavit – kamera, notebook (vč. sdílení případné prezentace), mikrofon atd. Je také potřeba promyslet, kde bude tlumočník ČZJ – zda u vás na výuce nebo u svého notebooku (velmi záleží na typu výuky).

6. možnost: ÚČAST NA VÝUCE V JINÉ PARALELCE

Pokud jsou pro daný předmět vypsány paralelky a student ví, že v některé z nich probíhá výuka v menším počtu, distančně či jinou formou, která by mu vyhovovala více, je možné se domluvit, že předmět absolvuje v jiné paralelce než v té, do které jste se zapsal.

Toto by student řešil s vámi v součinnosti s kontaktní osobou, příp. i garantem studijního programu a vedoucím pracoviště (např. ředitelem ústavu, vedoucím katedry, přednostou kliniky atd.).

7. možnost: ALTERNATIVNÍ PLNĚNÍ PŘEDMĚTU DISTANČNÍ FORMOU

Student se s vámi domluví na jiném řešení, např. na tom, že by nedocházel na výuku, ale předmět absolvoval jinou formou (tak, aby byly naplněny cíle předmětu, a student splnil požadavky pro úspěšné zakončení).

Toto se řeší také individuálně – student s vámi, ideálně v součinnosti s kontaktní osobou, příp. i s garantem studijního programu a vedoucím pracoviště (např. ředitelem ústavu, vedoucím katedry, přednostou kliniky atd.).

Pokud byste něco potřebovali a nedařilo se vám spojit se s kontaktní osobou, obraťte se na dr. Andreu Hudákovou (andrea.hudakova@ff.cuni.cz), případně na Centrum Carolina.