PREZENČNÍ VÝUKA (pro vyučující)

Na této stránce jsou uvedeny možnosti a tipy, jak řešit prezenční výuku, na které je přítomen neslyšící či nedoslýchavý student. Je na studentovi, kterou z možností využije. Realizaci poté řeší student společně s fakultní kontaktní osobou pro studenty se specifickými potřebami a s vámi (příp. i s garantem studijního programu, vedoucím pracoviště atd.).

Pro plné zapojení se do výuky (a obecně akademického života) může – kromě organizačních opatřeních – student využít i některou ze služeb, které nabízí Univerzita Karlova.
O tom, jakým způsobem bude řešena účast neslyšícího či nedoslýchavého studenta na vaší výuce, vás před semestrem nebo na jeho začátku informuje kontaktní osoba (příp. koordinátor služeb či jiná pověřená osoba) a/nebo student sám.

Níže je uvedeny nejčastější možnosti, které studenti využívají. Jejich seznam však nemusí být úplný, potřeby studentů mohou být velmi různorodé. Občas mohou také nastat situace, kdy bude potřeba služby, které má student obvykle objednané, řešit alternativně (např. protože nebude na danou hodinu volný přepisovatel). Různé možnosti řešení těchto situací naleznete na této stránce níže (příp. se k nim můžete dostat přes tlačítko „přejít na alternativy“).

Rychlé odkazy
Student na vaší výuce plánuje:

SIMULTÁNNÍ PŘEPIS

Informace o přepisu (kdo přepisuje, co se přepisuje, pravidla služby atd.) naleznete kliknutím na tlačítko níže.

Před výukou:

 • Simultánní přepis si objednává student sám u své kontaktní osoby (příp. u koordinátora služeb či jiné pověřené osoby).
 • Aby se přepisovatel mohl připravit (zejm. zjistit si, o jaké téma se bude jednat, jaké odborné termíny, jména atd. mohou být použity), je potřeba mu s předstihem poskytnout nějaké materiály. Může to být prezentace, která se bude promítat, handout k výuce, pokud máte, odkaz na nějaký již zpracovaný materiál, osnova k výuce atd.
 • Přepisovatelé jsou vázáni mlčenlivostí. Zaslané materiály budou sloužit pouze pro potřeby přepisovatele a nikde se nebudou šířit.

Během výuky:

 • Přepisovateli i studentovi velmi pomůže, pokud budou nové odborné termíny a především cizí jména psána na tabuli, pokud nejsou uvedena např. v promítané prezentaci či v jiném materiálu, který studenti mají k dispozici.
 • Toto často vítají i ostatní slyšící studenti.

Po výuce:

 • Ihned po skončení výuky se přepis maže. Studentovi přepisovatel neposílá ani materiály, které od vás obdržel (pokud student potřebuje, žádá o ně svého vyučujícího).

FM SYSTÉM

Tuto možnost může student využít pouze v posluchárnách s nainstalovanou indukční smyčkou a tehdy, má-li kompenzační pomůcku, která tento způsob poslechu umožňuje.

Seznam poslucháren s indukční smyčkou vám nebo studentovi sdělí fakultní kontaktní osoba pro studenty se specifickými potřebami.

Před výukou:

 • Pokud to bude organizačně možné, můžete být požádáni o přesun výuky do učebny s nainstalovanou indukční smyčkou. Toto řeší kontaktní osoba v součinnosti s vámi, studentem a dalšími osobami (s garantem studijního programu, vedoucím pracoviště, hlavním rozvrhářem atd.).
 • Je dobré předem vyzkoušet, zda pro studenta bude vaše mluva přes tento systém srozumitelná.
 • Student vás též může požádat o zaslání materiálů předem (např. prezentace, která se bude promítat), aby se mohl na výuku připravit a lépe tak na výuce rozuměl (např. vypsat si odborné termíny, vytisknout si prezentaci, aby se mu lépe psaly poznámky atd.).

Během výuky:

 • Je na dohodě mezi studentem a vámi, jakým způsobem to bude probíhat na začátku výuky – zda pokaždé chvíli počkáte a zeptáte se studenta, zda je vše v pořádku a slyší vás, nebo zda se student bude sám hlásit, pokud by něco nebylo v pořádku.
 • I zde studentovi velmi pomůže, pokud budou nové odborné termíny a především cizí jména psána na tabuli, pokud nejsou uvedena např. v promítané prezentaci či v jiném materiálu, který studenti mají k dispozici.

Možné překážky a doporučení

 • Výuka je velmi interaktivní:
  Pro takový typ výuky by byl vhodnější simultánní přepis (viz výše).
 • Výuka sice není moc interaktivní, ale občas se studenti na něco zeptají: Jelikož budete mít přijímač FM systému / mikrofon, bylo by to možné řešit tak, že vždy studentovu otázku nejprve zopakujete a až poté na ni odpovíte.

TLUMOČENÍ Z/DO ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA

Informace o tlumočení (kdo tlumočí, co se tlumočí, pravidla služby atd.) naleznete kliknutím na tlačítko níže.

Před výukou:

 • Tlumočení si objednává student sám u své kontaktní osoby (příp. u koordinátora služeb či jiné pověřené osoby).
 • Aby se tlumočník mohl připravit (zejm. zjistit si, o jaké téma se bude jednat, jaké odborné termíny, jména atd. mohou být použity), je potřeba mu s předstihem poskytnout nějaké materiály. Může to být prezentace, která se bude promítat, handout k výuce, pokud máte, odkaz na nějaký již zpracovaný materiál, osnova k výuce atd.
 • Tlumočníci jsou vázáni mlčenlivostí. Zaslané materiály budou sloužit pouze pro jeho potřeby a nikde se nebudou šířit.

Během výuky:

 • Tlumočníkovi i studentovi velmi pomůže, pokud budou nové odborné termíny a především cizí jména psána na tabuli, pokud nejsou uvedena např. v promítané prezentaci či v jiném materiálu, který studenti mají k dispozici.
 • Někdy vás o to tlumočník může požádat.
 • Toto mj. často vítají i ostatní slyšící studenti.

ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

Někteří studenti nebudou mít na výuce přepisovatele / tlumočníka ani žádné podpůrné technologie. Budou ale např. potřebovat sedět v předních lavicích, mít dobře osvětlenou místnost atd.

O potřebách studenta vás informuje před semestrem nebo na jeho začátku fakultní kontaktní osoba pro studenty se specifickými potřebami, případně vás může informovat student sám.

ZÁPIS

Někteří studenti mohou mít objednanou i službu zápis. Informace o této službě naleznete v odkazu níže.

Pozn.: Jeden student může mít objednaného buď přepisovatele, nebo tlumočníka. Ostatní služby/způsoby řešení lze kombinovat (student může např. mít přepisovatele + FM systém + zápis).

ALTERNATIVY

Občas mohou nastat situace, kdy se na výuku nepodaří zajistit přepisovatele / tlumočníka (např. protože jsou v daný čas všichni obsazení). V takových případech je třeba vymyslet alternativní řešení.

Níže jsou pouze příklady takových řešení. Na tom, jakým způsobem bude daná situace řešena, záleží na domluvě mezi studentem, vámi a kontaktní osobou (příp. i s garantem studijního programu, vedoucím pracoviště atd.).

ONLINE PŘEPIS / TLUMOČENÍ

Tyto služby budou prováděny živým přepisovatelem či tlumočníkem. Ti však nebudou na výuce přítomni, ale budou provádět přepis či tlumočení „na dálku“.

Přepisovatel / tlumočník bude sledovat výuku přes komunikační platformu a studentovi bude přepis / tlumočení promítán na jeho notebook či tablet.

Ukazuje se, že pro tento typ služby je nejvhodnější komunikační platforma ZOOM, která nabízí všechny funkce nezbytně nutné pro správné fungování online tlumočení nebo online přepisu.

Níže je ukázka online simultánního přepisu na ZOOMu, který student na monitoru vidí jako titulky (nikoli jako text ve zvláštním dokumentu – není tedy potřeba zmenšovat pracovní plochu notebooku a student si tak může bez problémů např. vytvářet poznámky z hodin).

Více informací o komunikačních platformách (a jejich výhodách či nevýhodách) naleznete v tlačítku níže.

Aby však přepisovatel / tlumočník dobře slyšel všechny účastníky, je pro tento typ služby lepší připojit externí mikrofon vhodného typu (kulový mikrofon na stůl, případně klopový).

Před výukou:

 • (Online) simultánní přepis / tlumočení si objednává student sám u své kontaktní osoby (příp. u koordinátora služeb).
 • Je na dohodě mezi vámi, studentem a kontaktní osobou pro studenty se specifickými potřebami (či jinými pověřenými osobami, příp. i s garantem studijního programu, vedoucím pracoviště atd.)., kdo bude spouštět ZOOM či jinou platformu a vytvoří „meeting“ (zda vy, či poskytovatel služeb, příp. student).
 • Není-li domluveno jinak, mikrofon a zařízení si zapůjčuje student v součinnosti s kontaktní osobou.
 • Aby se přepisovatel / tlumočník mohl připravit (zejm. zjistit si, o jaké téma se bude jednat, jaké odborné termíny, jména atd. mohou být použity), je potřeba mu s předstihem poskytnout nějaké materiály. Může to být prezentace, která se bude promítat, handout k výuce, pokud máte, odkaz na nějaký již zpracovaný materiál, osnova k výuce atd. Přepisovatelé / tlumočníci jsou vázáni mlčenlivostí. Zaslané materiály budou sloužit pouze pro jejich potřeby a nikde se nebudou šířit.

Během výuky:

 • Je na dohodě mezi studentem a vámi, jakým způsobem to bude probíhat na začátku výuky – zda pokaždé chvíli počkáte a zeptáte se studenta, zda je přepisovatel / tlumočník připojen a zda přepis probíhá, nebo zda se student bude sám hlásit, pokud by něco nebylo v pořádku.
 • Pokud neměl student možnost před výukou vše spustit a propojit (např. pokud byli studenti do učebny vpuštěni až s vaším příchodem), je potřeba chvíli s výkladem počkat, než tak učiní.

Po výuce:

 • Ihned po skončení výuky se přepis maže (tlumočení se nenahrává). Studentovi přepisovatel / tlumočník neposílá ani materiály, které od vás obdržel (pokud student potřebuje, žádá o ně svého vyučujícího).

Možné překážky a doporučení

 • Přepisovatel / tlumočník neslyší studenty: Je potřeba zvolit vhodný mikrofon (pro tuto situaci např. stolní kulový mikrofon, více viz odkaz k mikrofonům výše). Pokud výuka probíhá ve velké posluchárně, nemusí být už studenti sedící vzadu v dosahu kulového mikrofonu. Jelikož bude mikrofon umístěn tak, aby snímal zejména vás, lze tuto situaci řešit tím, že vždy studentovu otázku nejprve zopakujete a až poté na ni odpovíte. Tím bude zajištěno, že se přepíše i studentův dotaz.
 • Vyskytly se technické potíže s online přepisem / tlumočením: Odkaz na řešení technických potíží naleznete v tlačítku níže.

AUTOMATICKÝ PŘEPIS

V telefonu / na tabletu bude mít student aplikaci pro automatický přepis. Jedná se počítačově zpracovaný převod mluvy do textu.

Aby však byl automatický přepis kvalitní (a v případě respirátorů aby byl vůbec schopen něco přepsat), je potřeba zajistit i kvalitní vstup zvuku do zařízení, ve kterém probíhá převod do textu. K zařízení je proto potřeba připojit externí mikrofon vhodného typu.

Pro výuku, kde hovoří převážně vyučující, se nejvíce osvědčil bezdrátový klopový mikrofon, případně mikrofon do ruky. Pokud vyučující po celou dobu výuky sedí na jednom místě, poslouží dobře i stolní (vše)směrový mikrofon. Více informací o mikrofonech naleznete kliknutím na tlačítko výše.
Pokud bude mobilní telefon / notebook používán jako mikrofon (a bude u sedícího vyučujícího), bude potřeba ještě vyřešit sdílení přepisu do jiného zařízení, aby ho student mohl sledovat (např. na tabletu, který budete mít na stole).

Před výukou:

 • Mikrofon a zařízení si zapůjčuje student v součinnosti s kontaktní osobou.
 • Jelikož je v tomto případě přepis vytvářen robotem, mohou se v něm vyskytovat chybná slova. Týká se to především odborných termínů a jmen, které robot nezná. Z tohoto důvodu je užitečné předem poskytnout studentovi materiály, které budete na výuce používat (např. prezentaci), aby se student mohl předem připravit.

Během výuky:

 • Budete-li požádáni o připnutí bezdrátového klopového mikrofonu, je s ním možné bez problémů chodit po místnosti. Je však ideální se občas podívat, zda mikrofon na vašem oblečení stále drží – zda např. není vzhůru nohama.
 • V případě stolního mikrofonu by bylo potřeba, abyste byli po celou dobu výuky u něj, příp. si ho vzali do ruky (bude-li bezdrátový).
 • Studentovi velmi pomůže, pokud budou nové odborné termíny a především cizí jména psána na tabuli, pokud nejsou uvedena např. v promítané prezentaci či v jiném materiálu, který studenti mají k dispozici.
 • Pokud budete mít mikrofon pouze vy (a nebude k dispozici set více bezdrátových mikrofonů), bylo by potřeba, kdybyste případný dotaz od jiného studenta zopakovali a až poté na něj zodpověděli. Takto bude zajištěno, že neslyšícímu či nedoslýchavému studentovi bude otázka robotem přepsána.

Po výuce:

 • Je na domluvě mezi vámi, studentem a kontaktní osobou, jak se bude nakládat s přepisem po skončení výuky (obvykle se toto řeší smlouvou).

Pozn.: Aplikace pro „automatické“ tlumočení (např. avatarem) zatím neexistuje.

Možné překážky a doporučení

 • Výuka je velmi interaktivní:
  Pro takový typ výuky by byl vhodnější set bezdrátových mikrofonů (více viz „Informace o mikrofonech“ výše).
  Další možnost je pořízení ještě jednoho mikrofonu (ideálně mikrofon do ruky, tzv. „handka“), který si studenti budou předávat.
  Tuto situaci lze řešit i tím, že se umístí jeden mikrofon (např. stolní mikrofon nebo telefon / notebook) na jedno místo, ke kterému by studenti vždy chodili, pokud by se chtěli vyjádřit, na něco se zeptat atd. (podobně to funguje na některých konferencích ve velkých sálech).
  Pozn.: V případě více samostatných externích mikrofonů je také potřeba mít více zařízení (jeden externí mikrofon musí být spárován s jedním zařízením s aplikací pro automatický přepis) – např. telefon, tablet, notebook atd. (neplatí to u setu bezdrátových mikrofonů).
 • Výuka sice není moc interaktivní, ale občas se studenti na něco zeptají: Jelikož budete mít mikrofon, lze tuto situaci řešit tím, že vždy studentovu otázku nejprve zopakujete a až poté na ni odpovíte. Tím bude zajištěno, že se přepíše i studentův dotaz.

ZPĚTNÝ PŘEPIS ZE ZÁZNAMU

Po domluvě s vámi (příp. i dalšími účastníky výuky) a vašem souhlasu (i souhlasu se všemi účastníky) se pořídí záznam z výuky, který se poté zašle přepisovateli, jenž z něj vytvoří přepis.

Nároky na kvalitu zvuku (tedy na mikrofon) jsou tu menší než v případě automatického přepisu. V malé učebně obvykle postačí např. mobilní telefon (ideálně méně než 6 let starý) se zabudovaným záznamníkem nebo diktafon. Je však dobré to vyzkoušet (klidně jinde, ideálně ale v podobně velké místnosti s podobným tvarem a podobně vysokým stropem).

Před výukou:

 • Mikrofon / diktafon si půjčuje student v součinnosti s kontaktní osobou.
 • Je na domluvě mezi vámi, studentem a kontaktní osobou, jak se bude postupovat (kdo bude zapínat nahrávání, kdo zašle záznam přepisovateli atd.).

Během výuky:

 • Zde je pouze potřeba myslet na to, abyste se příliš nevzdálili od diktafonu / mikrofonu (např. na druhý konec učebny), příp. si ho vzít s sebou.
 • Pokud máte na sobě bezdrátový klopový mikrofon, je zde potřeba řešit případné dotazy od studentů. Ty klopový mikrofon totiž nezachytí. Možnosti řešení jsou nastíněny níže.

Po výuce:

 • Je na domluvě mezi vámi, studentem a kontaktní osobou, jak se bude nakládat s přepisem po skončení výuky (obvykle se toto řeší smlouvou).

Možné překážky a doporučení

 • Výuka je velmi interaktivní:
  Pro takový typ výuky by byl vhodný stolní kulový mikrofon (viz odkaz na informace o mikrofonech výše). Pokud výuka probíhá ve velké posluchárně (např. s kapacitou pro 100 studentů), je potřeba to řešit jinak – pro individuální možnosti řešení kontaktujte nanuk@ff.cuni.cz.
 • Výuka probíhá ve velké posluchárně, sice není moc interaktivní, ale občas se studenti na něco zeptají: Jelikož bude mikrofon / diktafon snímat především vás, lze tuto situaci řešit tím, že vždy studentovu otázku nejprve zopakujete a až poté na ni odpovíte. Tím bude zajištěno, že bude v záznamu zachycen i studentův dotaz.
 • Přepis se vytváří až po výuce, v průběhu výuky bude vaše porozumění stále ztížené nebo nemožné: Je možné to kombinovat např. s automatickým přepisem a/nebo se zápisem, který by student sledoval online „v přímém přenosu“ (viz výše). Student se s vámi a kontaktní osobou (příp. i garantem studijního programu, vedoucím pracoviště) může domluvit i na jiném řešení, např. že nebude na výuku docházet, ale podívá se až na zpětný přepis a jeho případné dotazy budou řešeny individuálně atd. Možností je více, vše je na domluvě.

ÚČAST NA VÝUCE V JINÉ PARALELCE

Pokud jsou pro daný předmět vypsány paralelky a podaři se pro některou z nich najít volného přepisovatele nebo v některé z nich probíhá výuka v menším počtu či jinou formou, která by studentovi vyhovovala více, je možné se domluvit, že předmět absolvuje v jiné paralelce než v té, do které se zapsal.

Toto by řešil student vámi v součinnosti s kontaktní osobou, příp. i garantem studijního programu a vedoucím pracoviště (např. ředitelem ústavu, vedoucím katedry, přednostou kliniky atd.).

ALTERNATIVNÍ PLNĚNÍ PŘEDMĚTU

Ve výjimečných případech (pokud výše uvedené alternativy nebudou možné nebo vhodné) lze zvážit i alternativní plnění předmětu. Student by např. nedocházel na výuku, ale předmět absolvoval jinou formou (tak, aby byly naplněny cíle předmětu, a student splnil požadavky pro úspěšné zakončení).

Toto se řeší také individuálně – student s vámi, v součinnosti s kontaktní osobou, příp. i s garantem studijního programu a vedoucím pracoviště (např. ředitelem ústavu, vedoucím katedry, přednostou kliniky atd.).