Prezenční výuka (ZS 2022)

Jsem student preferující:

Studenti preferující češtinu

1. možnost: ŽIVÝ PŘEPISOVATEL

Na výuce bude přítomen přepisovatel, který bude přepisovat vše řečené.

Informace o přepisu

Možné překážky a doporučení:

 • Přepisovatele se nepodaří sehnat:
  Lze zkusit využít automatický přepis, jen je k němu potřeba mít správný typ externího mikrofonu (více viz níže).
  Současně lze mít zajištěnou službu „zápis“ (v rámci asistence při studiu), kdy proškolený spolužák neslyšícího nebo nedoslýchavého studenta vytváří zápis v hodině. Po domluvě se zapisovatelem lze zápis vytvářet i online (např. na Google dokumentu) s tím, že byste na svém počítači viděli vytváření poznámek v „přímém přenosu“.
  Další možností je přepis ze záznamu. O tom také více níže.
  Je možné též zvážit online přepis přes tablet/notebook, pokud by se našel přepisovatel, který by mohl být dostupný pouze na dálku (je však potřeba mít funkční externí mikrofon a internetové připojení).

Kde objednat?

 • Pro zajištění simultánního přepisu kontaktujte svou kontaktní osobu (pro studenty mimo FF UK) nebo Mgr. Slánskou Bímovou (petra.slanskabimova@ff.cuni.cz; pro studenty FF UK).

2. možnost: AUTOMATICKÝ PŘEPIS

V telefonu / na tabletu / na notebooku budete mít aplikaci pro automatický přepis.

Aby však byl automatický přepis kvalitní (a v případě respirátorů aby byl vůbec schopen něco přepsat), je potřeba zajistit i kvalitní vstup zvuku do zařízení, ve kterém probíhá převod do textu. K zařízení je proto potřeba připojit externí mikrofon vhodného typu.

Pro výuku, kde hovoří převážně vyučující, se nejvíce osvědčil bezdrátový klopový mikrofon (více informací v tlačítku výše), případně mikrofon do ruky. Pokud vyučující po celou dobu výuky sedí na jednom místě, poslouží dobře i stolní či jiný směrový mikrofon nebo mobilní telefon / notebook.
Pokud bude mobilní telefon / notebook používán jako mikrofon (a bude u sedícího vyučujícího), bude potřeba ještě vyřešit sdílení přepisu do jiného zařízení, abyste ho mohli sledovat (např. na tabletu, který budete mít na stole).

Současně lze mít zajištěnou službu zápis (v rámci asistence při studiu), kdy proškolený spolužák neslyšícího nebo nedoslýchavého studenta vytváří zápis v hodině. Po domluvě se zapisovatelem lze zápis vytvářet i online (např. na Google dokumentu) s tím, že byste na svém počítači viděli vytváření poznámek v „přímém přenosu“.

Možné překážky a doporučení:

 • Výuka je velmi interaktivní: Pro takový typ výuky je lepší si objednat živého přepisovatele. Pokud to nebude možné, nebo student živého přepisovatele nebude chtít, lze to zkusit vyřešit tím, že se pořídí ještě jeden mikrofon (směrový do ruky), který si studenti budou předávat. Toto však v dnešní době není z hygienických důvodů příliš vhodné. Lepší je proto umístit jeden směrový mikrofon (např. stolní mikrofon nebo telefon / notebook) na jedno místo, ke kterému by studenti vždy chodili, pokud by se chtěli vyjádřit, na něco se zeptat atd. (podobně to funguje na některých konferencích ve velkých sálech).
  V případě více externích mikrofonů je také potřeba mít více zařízení (jeden externí mikrofon musí být spárován s jedním zařízením s aplikací pro automatický přepis) – např. telefon, tablet, notebook atd.
 • Výuka sice není moc interaktivní, ale občas se studenti na něco zeptají: Je možné se domluvit s vyučujícím (který bude mít mikrofon), aby vždy studentovu otázku nejprve zopakoval a až poté na ni odpověděl. Může se stát, že na to někdy zapomene, neváhejte mu to připomenout (obvykle s tím nemají žádný problém, naopak bývají za připomenutí rádi).

Další informace

3. možnost: VYUŽITÍ FM SYSTÉMU APOD.

Poslech bude probíhat přes FM systém.

Toto je možné využít pouze tehdy, je-li učebna vybavena indukční smyčkou. Seznam takových poslucháren na vaší fakultě vám sdělí kontaktní osoba.

Je však dobré vyzkoušet, zda pro vás bude mluva vyučujícího srozumitelná.

Možné překážky a doporučení:

 • Výuka je velmi interaktivní: Pro takový typ výuky je lepší si objednat živého přepisovatele. Pokud to nebude možné nebo nebudete živého přepisovatele chtít, lze to vyřešit např. tím, že studenty bude snímat automatický přepis (více viz níže).
 • Výuka sice není moc interaktivní, ale občas se studenti na něco zeptají: Je možné se domluvit s vyučujícím (který bude mít přijímač FM systému / mikrofon), aby vždy studentovu otázku nejprve zopakoval a až poté na ni odpověděl. Může se stát, že na to někdy zapomene, neváhejte mu to připomenout (obvykle s tím nemají žádný problém, naopak bývají za připomenutí rádi).
 • FM systém ještě není dostupný (např. probíhá nákup): Pokud nosíte sluchadla, je možné zatím zkusit externí mikrofon (ideálně bezdrátový klopový, který bude propojen s vaším notebookem / telefonem) a „klasická“ sluchátka (např. na hudbu), která by se nasadila „přes sluchadla“.

4. možnost: ZPĚTNÝ PŘEPIS ZE ZÁZNAMU

Po domluvě s vyučujícím (příp. i dalšími účastníky výuky) a jejich souhlasu se pořídí záznam z výuky, který bude poté zpětně přepsán přepisovatelem (až po skončení výuky).

Nároky na kvalitu zvuku (tedy na mikrofon) jsou tu menší než v případě automatického přepisu. V malé učebně obvykle postačí např. mobilní telefon (ideálně méně než 6 let starý) se zabudovaným záznamníkem nebo diktafon. Pokud výuka probíhá interaktivně, byl by už vhodnější spíše externí kulový mikrofon.
Je však dobré to vyzkoušet (klidně jinde, ideálně ale v podobně velké místnosti s podobným tvarem a podobně vysokým stropem).

Možné překážky a doporučení:

 • Mluvčí je příliš daleko od telefonu / diktafonu a kulový mikrofon zatím není k dispozici: Je možné se domluvit s vyučujícím, aby stál blíže / postavit telefon / diktafon blíže k mluvčímu.
 • Výuka je velmi interaktivní a probíhá ve velké posluchárně (s kapacitou např. pro 100 studentů): Pro takový typ výuky je lepší si objednat živého přepisovatele. Pokud to nebude možné nebo nebudete živého přepisovatele chtít, lze to vyřešit i tím, že se k telefonu pořídí další mikrofon / diktafon (příp. víc mikrofonů / diktafonů).
  Pozor: Pro přepisovatele by to však znamenalo, že by musel přepsat všechny záznamy (které se budou překrývat, v mnoha pasážích budou dokonce stejné), porovnat je mezi sebou a z toho seskládat přepis do jednoho textu, což je časově velmi náročné. V takových situacích je proto lepší si zapůjčit bezdrátový klopový mikrofon (který bude mít vyučující a bude skutečně snímat pouze jeho) a třeba dva kulové mikrofony (které budou u studentů). Pokud ale vyučující stojí blízko studentů nebo chodí po celé posluchárně, může dojít k tomu, že bude jeho mluva snímána i kulovými mikrofony, proto je pro studenty vhodnější mikrofon do ruky, který by si předávali, nebo ještě lépe – z hygienických důvodů – umístit jeden směrový mikrofon (např. stolní mikrofon nebo telefon / notebook) na jedno místo, ke kterému by studenti vždy chodili, pokud by se chtěli vyjádřit, na něco se zeptat atd. (podobně to funguje na některých konferencích ve velkých sálech).
  V případě více externích mikrofonů je také potřeba mít více zařízení, do kterých se bude ukládat záznam (jeden externí mikrofon musí být spárován s jedním zařízením) – např. telefon, tablet, notebook atd.
 • Výuka probíhá ve velké posluchárně, sice není moc interaktivní, ale občas se studenti na něco zeptají: Je možné se domluvit s vyučujícím (který bude mít mikrofon), aby vždy studentovu otázku nejprve zopakoval a až poté na ni odpověděl. Může se stát, že na to někdy zapomene, neváhejte mu to připomenout (obvykle s tím nemají žádný problém, naopak bývají za připomenutí rádi).
 • Přepis se vytváří až po výuce, v průběhu výuky bude vaše porozumění stále ztížené nebo nemožné: Je možné to kombinovat např. s automatickým přepisem a/nebo se zápisem, který byste sledovali online „v přímém přenosu“ (viz výše). S vyučujícím a kontaktní osobou (příp. i garantem studijního programu, vedoucím pracoviště) se lze domluvit i na jiném řešení, např. že nebudete na výuku docházet, ale podíváte se až na zpětný přepis a vaše případné dotazy budou řešeny individuálně atd. Možností je více, vše je na domluvě.

Další informace

5. možnost: HYBRIDNÍ VÝUKA

Výuku absolvujete z domova – z tiché místnosti, kde si nastavíte zvuk z reproduktoru tak, jak potřebujete.
(Využít toho mohou i všichni další studenti, kteří se z nějakého důvodu nemohou výuky zúčastnit – nemoc, karanténa atd.)

Toto se řeší vždy individuálně – s vyučujícím, ideálně v součinnosti s kontaktní osobou, příp. i s garantem studijního programu a vedoucím pracoviště (např. ředitelem ústavu, vedoucím katedry, přednostou kliniky atd.).

Pozn.: Takovou výuku je potřeba technicky dobře nastavit – kamera, notebook (vč. sdílení případné prezentace), mikrofon atd.

6. možnost: ÚČAST NA VÝUCE V JINÉ PARALELCE

Pokud jsou pro daný předmět vypsány paralelky a víte, že v některé z nich probíhá výuka v menším počtu, distančně či jinou formou, která by vám vyhovovala více, je možné se domluvit, že předmět absolvujete v jiné paralelce než v té, do které jste se zapsali.

Toto je potřeba řešit s vyučujícím v součinnosti s kontaktní osobou, příp. i garantem studijního programu a vedoucím pracoviště (např. ředitelem ústavu, vedoucím katedry, přednostou kliniky atd.).

7. možnost: PRŮHLEDNÉ RESPIRÁTORY

Vyučující bude mít místo standardního respirátoru průhledný respirátor.

! Průhledný respirátor musí naplňovat všechny technické podmínky a požadavky dle aktuálních mimořádných opatření, tzn. že by měl mít:

 • filtrační účinnost alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95)
 • možnost blokace výdechového ventilu, který je ve vnitřních prostorách zakázaný.

Možné překážky a doporučení:

 • Průhledné respirátory mohou být v danou chvíli nedostupné nebo může být jejich doba dodání delší (standardně je to 3 týdny): prozatím lze řešit jednou z možností uvedených na této stránce.
 • Spodní část některých respirátorů trochu zasahuje do oblasti potřebné pro odezírání: zde bude velmi záležet na tom, zda při odezírání využíváte též sluch, či jste vázáni pouze na pohyb úst a potřebujete kolem nich dostatečný prostor; ideální by bylo si to vyzkoušet ještě před objednávkou – zkuste se zeptat své kontaktní osoby, zda fakulta již nějaký respirátor nemá k dispozici; lze též doplnit automatickým přepisem.
 • Průhledná část respirátoru se může v místnosti se světly lesknout: pokud to lze, zkusit jiné osvětlení; dále je možné zkusit přemístit mluvčího na jiné místo nebo blíže ke studentovi, který potřebuje odezírat.
 • Není možné pořídit všem studentům průhledné respirátory, studenti se ale ve výuce občas na něco zeptají: Je možné se domluvit s vyučujícím (který bude mít průhledný respirátor), aby vždy studentovu otázku nejprve zopakoval a až poté na ni odpověděl. Může se stát, že na to někdy zapomene, neváhejte mu to připomenout (obvykle s tím nemají žádný problém, naopak bývají za připomenutí rádi).
 • Průhledný respirátor nebude možno použít: důvody mohou být různé; je potřeba tuto situaci řešit jinak, např. simultánním nebo automatickým přepisem, zpětným záznamem atd. (viz možnosti výše).

Pro všechny případy je vhodné mít k respirátorům vždy k dispozici i automatický přepis.

Kde získat respirátor?

 • Pokud jste evidovaný student se specifickými potřebami, můžete o respirátory požádat svou kontaktní osobu (seznam je k nalezení zde).
 • Pozor: Pokud fakulta nemá respirátory k dispozici nebo jsou poškozené a budou se kupovat nové, je potřeba počítat s delší dobou dodání (min. 3 týdny), příp. s nedostupností respirátorů. 

8. možnost: ALTERNATIVNÍ PLNĚNÍ PŘEDMĚTU DISTANČNÍ FORMOU

Domluvíte se s vyučujícím na tom, že nebudete docházet na výuku, ale předmět absolvujete jinou formou (tak, aby byly naplněny cíle předmětu, a vy jste splnili požadavky pro úspěšné zakončení).

Toto se řeší také individuálně – s vyučujícím, ideálně v součinnosti s kontaktní osobou, příp. i s garantem studijního programu a vedoucím pracoviště (např. ředitelem ústavu, vedoucím katedry, přednostou kliniky atd.).

Pokud by se vám nedařilo se se svou kontaktní osobou spojit, obraťte se na dr. Andreu Hudákovou (andrea.hudakova@ff.cuni.cz), případně na Centrum Carolina.

Studenti preferující ČZJ

1. možnost: TLUMOČNÍK

Překlad do ČZJ

Na výuce bude přítomen tlumočník, který bude tlumočit z českého znakového jazyka do češtiny a naopak.

! Tlumočník nemůže tlumočit s respirátorem. Toto však řeší s tlumočníkem kontaktní osoba (v součinnosti s vyučujícími / garantem studijního programu / vedoucím pracoviště).

Příp. lze zkusit online tlumočení přes tablet/notebook (je však potřeba mít funkční mikrofon, kameru a internetové připojení).

Pokud budete hovořit českým znakovým jazykem, bude potřeba na chvíli sundat respirátor, nebo vymyslet alternativu (průhledný respirátor atd.). Doporučujeme se na tomto předem domluvit s vyučujícím, příp. i s kontaktní osobou.

Podrobnější informace o tlumočení:

Možné překážky a doporučení:

Překlad do ČZJ

 • Nebudete si na interaktivní výuce chtít na chvíli sundat respirátor nebo to z nějakého důvodu nebude možné (např. s tím nebude souhlasit vyučující, někteří účastníci výuky, nebo vedoucí oboru): Tyto situace je vhodné řešit individuálně společně s kontaktní osobou – např. hybridní výukou (vy zůstanete doma a budete se do výuky zapojovat přes kameru), individuální online výukou atd.
 • Nepodaří se sehnat tlumočníka: Je možno zkusit simultánní nebo automatický přepis (viz níže), příp. přepis zpětně opatřit ještě videopřekladem.
  Další možností je pořídit z výuky záznam (viz níže), který by byl zpětně přeložen do ČZJ.

Kde objednat?

 • Pro zajištění tlumočení kontaktujte svou kontaktní osobu (pro studenty mimo FF UK) nebo Mgr. Slánskou Bímovou (petra.slanskabimova@ff.cuni.cz; pro studenty FF UK).

2. možnost: ŽIVÝ PŘEPISOVATEL

Překlad do ČZJ

Na výuce bude přítomen přepisovatel, který bude přepisovat vše řečené.

Možné překážky a doporučení:

Překlad do ČZJ

 • Budu se chtít zapojit do výuky, na něco se zeptat atd. a komunikuji pouze psanou češtinou: Lze se zkusit zeptat přepisovatele, zda by nebyl ochoten přečíst všem to, co napíšete např. do svého notebooku. V případě častého dotazování se / zapojování se do výuky by toto bylo možné řešit i přes studijní asistenci (vaše poznámky nebo dotazy by všem vždy přečetl někdo z vašich spolužáků). Bylo by potřeba se na tomto předem domluvit s kontaktní osobou a přepisovatelem či spolužákem-„asistentem“.
  Další možností je dát vyučujícímu tablet, na který nasdílíte obrazovku svého notebooku. Do notebooku budete pak psát komentáře nebo otázky, které vyučující ostatním studentům přečte z tabletu.
  Lze také zkusit si zapůjčit např. dataprojektor a promítat své poznámky či otázky ze svého notebooku na zeď (viz foto níže).

Vlevo simultánní přepis, vpravo notebook studenta s dotazem, který je promítán na zeď.

 • Přepisovatele se nepodaří sehnat:
  Lze zkusit využít automatický přepis, jen je k němu potřeba mít správný typ externího mikrofonu. Více informací k automatickému přepisu níže.
  Další možností je překlad ze záznamu. O tom také více níže.
  Je možné též zvážit online přepis přes tablet/notebook, pokud by se našel přepisovatel, který by mohl být dostupný pouze na dálku (je však potřeba mít funkční externí mikrofon a internetové připojení).

Informace o přepisu

 • k nalezení zde (web ÚJKN)

Kde objednat?

 • Pro zajištění simultánního přepisu kontaktujte svou kontaktní osobu (pro studenty mimo FF UK) nebo Mgr. Slánskou Bímovou (petra.slanskabimova@ff.cuni.cz; pro studenty FF UK).

3. možnost: AUTOMATICKÝ PŘEPIS

Překlad do ČZJ

V telefonu / na tabletu / na notebooku budete mít aplikaci pro automatický přepis.

Aby však byl automatický přepis kvalitní (a v případě respirátorů aby byl vůbec schopen něco přepsat), je potřeba zajistit i kvalitní vstup zvuku do zařízení, ve kterém probíhá převod do textu. K zařízení je proto potřeba připojit externí mikrofon vhodného typu.

Pro výuku, kde hovoří převážně vyučující, se nejvíce osvědčil bezdrátový klopový mikrofon, případně mikrofon do ruky. Pokud vyučující po celou dobu výuky sedí na jednom místě poslouží dobře i stolní či jiný směrový mikrofon nebo mobilní telefon / notebook.
Pokud bude mobilní telefon / notebook používán jako mikrofon (a bude u sedícího vyučujícího), bude potřeba ještě vyřešit sdílení přepisu do jiného zařízení, abyste ho mohli sledovat (např. na tabletu, který budete mít na stole).

Pozn.: I s kvalitním mikrofonem vhodného typu je potřeba počítat s tím, že se v automatickém přepisu mohou vyskytovat chyby (zejm. u odborných termínů atd.). Pro studenty s případnými nižšími kompetencemi v českém jazyce může tato skutečnost ztěžovat porozumění psanému textu. Doporučujeme ho proto zkombinovat se záznamem z výuky a jeho zpětným překladem.

Současně lze mít zajištěnou službu „zápis (v rámci asistence při studiu), kdy proškolený spolužák neslyšícího nebo nedoslýchavého studenta vytváří zápis v hodině. Po domluvě se zapisovatelem lze zápis vytvářet i online (např. na Google dokumentu) s tím, že byste na svém počítači viděli vytváření poznámek v „přímém přenosu“.

Možné překážky a doporučení:

Překlad do ČZJ

 • Budu se chtít zapojit do výuky, na něco se zeptat atd. a komunikuji pouze psanou češtinou: I zde lze využít některou z možností, které jsou uvedeny u živého přepisovatele výše.
 • Výuka je velmi interaktivní: Pro takový typ výuky je lepší si objednat živého přepisovatele. Pokud to nebude možné, lze to zkusit vyřešit tím, že se pořídí ještě jeden mikrofon (směrový do ruky), který si studenti budou předávat. Toto však v dnešní době není z hygienických důvodů příliš vhodné. Lepší je proto umístit jeden směrový mikrofon (např. stolní mikrofon nebo telefon / notebook) na jedno místo, ke kterému by studenti vždy chodili, pokud by se chtěli vyjádřit, na něco se zeptat atd. (podobně to funguje na některých konferencích ve velkých sálech).
  V případě více externích mikrofonů je také potřeba mít více zařízení (jeden externí mikrofon musí být spárován s jedním zařízením s aplikací pro automatický přepis) – např. telefon, tablet, notebook atd.
 • Výuka sice není moc interaktivní, ale občas se studenti na něco zeptají: Je možné se domluvit s vyučujícím (který bude mít mikrofon), aby vždy studentovu otázku nejprve zopakoval a až poté na ni odpověděl. Může se stát, že na to někdy zapomene, neváhejte mu to připomenout (obvykle s tím nemají žádný problém, naopak bývají za připomenutí rádi). Můžete si k tomu předem připravit např. prosbu v písemné podobě na papíře, který vždy vyučujícímu ukážete.

Další informace

4. možnost: ZPĚTNÝ PŘEKLAD ZE ZÁZNAMU

Překlad do ČZJ

Po domluvě s vyučujícím (příp. i dalšími účastníky výuky) a jejich souhlasu se pořídí záznam z výuky, který bude poté zpětně přeložen tlumočníkem (až po skončení výuky).

Pro pořízení záznamu v malé učebně obvykle postačí např. mobilní telefon (ideálně méně než 6 let starý) se zabudovaným záznamníkem nebo diktafon. Pokud výuka probíhá interaktivně, byl by už vhodnější spíše externí kulový mikrofon.

Je však dobré to vyzkoušet (klidně jinde, ideálně ale v podobně velké místnosti s podobným tvarem a podobně vysokým stropem).

Možné překážky a doporučení:

Překlad do ČZJ

 • Mluvčí je příliš daleko od telefonu / diktafonu a kulový mikrofon zatím není k dispozici: Je možné se domluvit s vyučujícím, aby stál blíže / postavit telefon / diktafon blíže k mluvčímu.
 • Výuka je velmi interaktivní a probíhá ve velké posluchárně (s kapacitou např. pro 100 studentů): Pro takový typ výuky je lepší si objednat tlumočníka. Pokud to nebude možné, lze to vyřešit i tím, že se na jedno místo umístí směrový mikrofon nebo telefon / notebook, ke kterému by mluvčí vždy chodili (podobně jako to funguje na některých konferencícch ve velkých sálech). Další možností by byl mikrofon do ruky, který by se předával. Ten však není v současnosti z hygienických důvodů příliš vhodný.
  Pozor: Zpětný překlad není možné vytvořit z více zvukových záznamů, které by se překrývaly (tlumočník by musel nejprve všechny záznamy z více než hodinové výuky přepsat, odstranit duplicity, sjednotit a až poté vytvořit překlad).
 • Výuka probíhá ve velké posluchárně, sice není moc interaktivní, ale občas se studenti na něco zeptají: Je možné se domluvit s vyučujícím (který bude mít mikrofon), aby vždy studentovu otázku nejprve zopakoval a až poté na ni odpověděl. Může se stát, že na to někdy zapomene, neváhejte mu to připomenout (obvykle s tím nemají žádný problém, naopak bývají za připomenutí rádi). Můžete si k tomu předem připravit např. prosbu v písemné podobě na papíře, který vždy vyučujícímu ukážete.
 • Překlad se vytváří až po výuce, v průběhu výuky bude vaše porozumění stále ztížené nebo nemožné: Je možné to kombinovat např. s automatickým přepisem a/nebo se zápisem, který byste sledovali online „v přímém přenosu“ (viz výše). S vyučujícím a kontaktní osobou (příp. i garantem studijního programu, vedoucím pracoviště) se lze domluvit i na jiném řešení, např. že nebudete na výuku docházet, ale podíváte se až na zpětný překlad a vaše případné dotazy budou řešeny individuálně atd. Možností je více, vše je na domluvě.

5. možnost: HYBRIDNÍ VÝUKA

Překlad do ČZJ

Absolvujete výuku z domova, kde budete moci do kamery komunikovat v ČZJ bez respirátoru.
(Využít toho mohou i všichni další studenti, kteří se z nějakého důvodu nemohou výuky zúčastnit – nemoc, karanténa atd.)

Toto se řeší vždy individuálně – s vyučujícím, ideálně v součinnosti s kontaktní osobou, příp. i s garantem studijního programu a vedoucím pracoviště (např. ředitelem ústavu, vedoucím katedry, přednostou kliniky atd.).

Pozn.: Takovou výuku je potřeba technicky dobře nastavit – kamera, notebook (vč. sdílení případné prezentace), mikrofon atd. Je také potřeba promyslet, kde bude tlumočník ČZJ – zda u vyučujícího na výuce nebo u svého notebooku (velmi záleží na typu výuky).

6. možnost: ÚČAST NA VÝUCE V JINÉ PARALELCE

Překlad do ČZJ

Pokud jsou pro daný předmět vypsány paralelky a víte, že v některé z nich probíhá výuka v menším počtu, distančně či jinou formou, která by vám vyhovovala více, je možné se domluvit, že předmět absolvujete v jiné pararelce než v té, do které jste se zapsali.

Toto je potřeba řešit s vyučujícím v součinnosti s kontaktní osobou, příp. i garantem studijního programu a vedoucím pracoviště (např. ředitelem ústavu, vedoucím katedry, přednostou kliniky atd.).

7. možnost: ALTERNATIVNÍ PLNĚNÍ PŘEDMĚTU DISTANČNÍ FORMOU

Překlad do ČZJ

Domluvíte se s vyučujícím na tom, že nebudete docházet na výuku, ale předmět absolvujete jinou formou (tak, aby byly naplněny cíle předmětu, a vy jste splnili požadavky pro úspěšné zakončení).

Toto se řeší také individuálně – s vyučujícím, ideálně v součinnosti s kontaktní osobou, příp. i s garantem studijního programu a vedoucím pracoviště (např. ředitelem ústavu, vedoucím katedry, přednostou kliniky atd.).

Pokud by se vám nedařilo se se svou kontaktní osobou spojit, obraťte se na dr. Andreu Hudákovou (andrea.hudakova@ff.cuni.cz), případně na Centrum Carolina.

Překlad do ČZJ