PREZENČNÍ VÝUKA (pro studenty)

Na této stránce jsou uvedeny možnosti a tipy, jak řešit prezenční výuku, na které je přítomen neslyšící či nedoslýchavý student – tedy vy. Je na vás, kterou z možností využijete. Realizaci poté řešíte společně s fakultní kontaktní osobou pro studenty se specifickými potřebami a s vyučujícím (příp. i s garantem studijního programu, vedoucím pracoviště atd.).

Pro plné zapojení se do výuky (a obecně akademického života) můžete – kromě organizačních opatřeních – využít i některou ze služeb, které nabízí Univerzita Karlova.
Kontaktní osoba (příp. koordinátor služeb) a/nebo vy sami (vše je na dohodě) před semestrem nebo na jeho začátku informujete vyučujícího o tom, jakým způsobem bude řešena vaše účast na výuce.

Níže je uvedeny nejčastější možnosti, které studenti využívají. Jejich seznam však nemusí být úplný, vaše potřeby mohou být velmi různorodé. Občas mohou také nastat situace, kdy bude potřeba služby, které máte obvykle objednané, řešit alternativně (např. protože nebude na danou hodinu volný přepisovatel). Různé možnosti řešení těchto situací naleznete na této stránce níže (příp. se k nim můžete dostat přes tlačítko „přejít na alternativy“).

SIMULTÁNNÍ PŘEPIS

Informace o přepisu (kdo přepisuje, co se přepisuje, pravidla služby atd.) naleznete kliknutím na tlačítko níže.

Před výukou:

 • Simultánní přepis si objednáváte sami u své kontaktní osoby (příp. u koordinátora služeb).
 • Aby se přepisovatel mohl připravit (zejm. zjistit si, o jaké téma se bude jednat, jaké odborné termíny, jména atd. mohou být použity), je potřeba mu s předstihem poskytnout nějaké materiály. O materiály je požádán vyučující. Může to být prezentace, která se bude promítat, handout k výuce, pokud existuje, odkaz na nějaký již zpracovaný materiál, osnova k výuce atd.
  Důležitá poznámka: Pokud budete mít např. vlastní studenstkou prezentaci apod. (např. představení seminární práce, projektu), je potřeba materiál poslat předem i přepisovateli, aby věděl, o čem budete hovořit, a mohl se tak připravit na případné dotazy od vyučujícího či vašich spolužáků.
 • Přepisovatelé jsou vázáni mlčenlivostí. Zaslané materiály budou sloužit pouze pro potřeby přepisovatele a nikde se nebudou šířit.
 • Jelikož budete na výuce sledovat i přepis, může vám přijít vhod, kdybyste např. měli prezentaci vytištěnou předem, abyste se podívali na její obsah či se mohli k některým slidům kdykoli vrátit. Není-li domluveno jinak, materiály se standardně posílají jen přepisovateli. O zaslání prezentace či jiných materiálů neváhejte vyučujícího požádat (příp. to po domluvě může udělat vaše kontaktní osoba).

Během výuky:

 • Vytváření vlastních poznámek z výuky může být velmi náročné či nemožné (např. protože se celou dobu potřebujete dívat na ústa / přepis / prezentaci atd.). Tuto situaci vám může pomoci vyřešit služba Zápis.

Po výuce:

 • Ihned po skončení výuky se přepis maže.

FM SYSTÉM

Tuto možnost můžete využít pouze v posluchárnách s nainstalovanou indukční smyčkou a tehdy, máte-li kompenzační pomůcku, která tento způsob poslechu umožňuje.

Seznam poslucháren s indukční smyčkou vám sdělí fakultní kontaktní osoba pro studenty se specifickými potřebami.

Před výukou:

 • Pokud to bude organizačně možné, může být domuven přesun výuky do učebny s nainstalovanou indukční smyčkou. Toto řeší kontaktní osoba v součinnosti s vyučujícími, vámi a dalšími osobami (s garantem studijního programu, vedoucím pracoviště, hlavním rozvrhářem atd.).
 • Je dobré předem vyzkoušet, zda pro vás bude mluva vyučujícího přes tento systém srozumitelná.
 • Můžete též vyučujícího požádat o zaslání materiálů předem (např. prezentace, která se bude promítat), abyste se mohli na výuku připravit a lépe tak na výuce rozuměli (např. vypsat si odborné termíny, vytisknout si prezentaci, aby se vám lépe psaly poznámky atd.).

Během výuky:

 • Je na dohodě mezi vámi a vyučujícím, jakým způsobem to bude probíhat na začátku výuky – zda pokaždé vyučující chvíli počká a zeptá se vás, zda je vše v pořádku a slyšíte ho, nebo zda se budete sami hlásit, pokud by něco nebylo v pořádku.
 • I zde vám může velmi pomoci, pokud budou nové odborné termíny a především cizí jména psána na tabuli, pokud nejsou uvedena např. v promítané prezentaci či v jiném materiálu, který máte k dispozici.

Možné překážky a doporučení

 • Výuka je velmi interaktivní:
  Pro takový typ výuky by byl vhodnější simultánní přepis (viz výše).
 • Výuka sice není moc interaktivní, ale občas se studenti na něco zeptají: Jelikož bude mít vyučující přijímač FM systému / mikrofon, bylo by to možné řešit tak, že vyučující vždy studentovu otázku nejprve zopakuje a až poté na ni odpoví.

TLUMOČENÍ Z/DO ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA

Informace o tlumočení (kdo tlumočí, co se tlumočí, pravidla služby atd.) naleznete kliknutím na tlačítko níže.

Před výukou:

 • Tlumočení si objednáváváte sami u své kontaktní osoby (příp. u koordinátora služeb).
 • Aby se tlumočník mohl připravit (zejm. zjistit si, o jaké téma se bude jednat, jaké odborné termíny, jména atd. mohou být použity), je potřeba mu s předstihem poskytnout nějaké materiály. O materiály je požádán vyučující. Může to být prezentace, která se bude promítat, handout k výuce, pokud máte, odkaz na nějaký již zpracovaný materiál, osnova k výuce atd.
  Důležitá poznámka: Pokud budete mít např. vlastní studenstkou prezentaci apod. (např. představení seminární práce, projektu), je potřeba materiál poslat předem i přepisovateli, aby věděl, o čem budete hovořit, a mohl se tak připravit na případné dotazy od vyučujícího či vašich spolužáků.
 • Tlumočníci jsou vázáni mlčenlivostí. Zaslané materiály budou sloužit pouze pro jeho potřeby a nikde se nebudou šířit.
 • Jelikož budete na výuce sledovat i přepis, může vám přijít vhod, kdybyste např. měli prezentaci vytištěnou předem, abyste se podívali na její obsah či se mohli k některým slidům kdykoli vrátit. Není-li domluveno jinak, materiály se standardně posílají jen tlumočníkovi. O zaslání prezentace či jiných materiálů neváhejte vyučujícího požádat (příp. to po domluvě může udělat vaše kontaktní osoba).

Během výuky:

 • Tlumočníkovi (i vám) velmi pomůže, pokud budou nové odborné termíny a především cizí jména psána na tabuli, pokud nejsou uvedena např. v promítané prezentaci či v jiném materiálu, který máte k dispozici.
 • Někdy o to může vyučujícího požádat tlumočník.
 • Toto mohou uvítat i vaši slyšící spolužáci.

ORGANIZIAČNÍ OPATŘENÍ

Někteří z vás nebudete mít na výuce přepisovatele / tlumočníka ani technologie. Budete ale např. potřebovat sedět v předních lavicích, mít dobře osvětlenou místnost atd.

O vašich potřebách informuje vyučujícího před semestrem nebo na jeho začátku fakultní kontaktní osoba pro studenty se specifickými potřebami, případně ho můžete informovat sami.

ALTERNATIVY

Občas mohou nastat situace, kdy se na výuku nepodaří zajistit přepisovatele / tlumočníka (např. protože jsou v daný čas všichni obsazení). V takových případech je třeba vymyslet alternativní řešení.

Níže jsou pouze příklady takových řešení. Na tom, jakým způsobem bude tato situace řešena, záleží na domluvě mezi vámi, vyučujícím a kontaktní osobou (příp. i s garantem studijního programu, vedoucím pracoviště atd.).

Obsah

ONLINE PŘEPIS / TLUMOČENÍ

Tyto služby budou prováděny živým přepisovatelem či tlumočníkem. Ti však nebudou na výuce přítomni, ale bude provádět přepis či tlumočení „na dálku“.

Přepisovatel / tlumočník bude sledovat výuku přes komunikační platformu a vám bude přepis / tlumočení promítáno na váš notebook či tablet.

Ukazuje se, že pro tento typ služby je nejvhodnější komunikační platforma ZOOM, která nabízí všechny funkce nezbytně nutné pro správné fungování online tlumočení nebo online přepisu.

Níže je ukázka online simultánního přepisu na ZOOMu, který byste na monitoru viděli jako titulky (nikoli jako text ve zvláštním dokumentu – není tedy potřeba zmenšovat pracovní plochu notebooku a vy si tak můžete bez problémů např. vytvářet poznámky z hodin).

Více informací o komunikačních platformách (a jejich výhodách či nevýhodách) naleznete v tlačítku níže.

Aby však přepisovatel / tlumočeník dobře slyšel všechny účastníky, je pro tento typ služby lepší připojit externí mikrofon vhodného typu (kulový mikrofon na stůl, případně klopový).

Před výukou:

 • (Online) simultánní přepis / tlumočení si objednáváte sami u své kontaktní osoby (příp. u koordinátora služeb).
 • Je na dohodě mezi vámi, vyučujícím a kontaktní osobou pro studenty se specifickými potřebami (či jinými pověřenými osobami, příp. i s garantem studijního programu, vedoucím pracoviště atd.)., kdo bude spouštět ZOOM či jinou platformu a vytvoří „meeting“ (zda vy, vyučující nebo poskytovatel služeb).
 • Není-li domluveno jinak, mikrofon a zařízení si zapůjčujete v součinnosti s kontaktní osobou.
 • Aby se přepisovatel / tlumočník mohl připravit (zejm. zjistit si, o jaké téma se bude jednat, jaké odborné termíny, jména atd. mohou být použity), je vyučující požádán o poskytnutí nějakých materiálů. Může to být prezentace, která se bude promítat, handout k výuce, pokud máte, odkaz na nějaký již zpracovaný materiál, osnova k výuce atd. Přepisovatelé / tlumočníci jsou vázáni mlčenlivostí. Zaslané materiály budou sloužit pouze pro jeho potřeby a nikde se nebudou šířit.

Během výuky:

 • Je na dohodě mezi vámi a vyučujícím, jakým způsobem to bude probíhat na začátku výuky – zda pokaždé vyučující chvíli počká a zeptá se vás, zda je přepisovatel / tlumočník připojen a zda přepis probíhá, nebo zda se budete sami hlásit, pokud by něco nebylo v pořádku.
 • Pokud byste neměli možnost před výukou vše spustit a propojit (např. pokud byste byli do učebny vpuštěni až s příchodem vyučujícího), neváhejte vyučujícího poprosit, aby chvíli s výkladem počkal, než bude vše připraveno.

Po výuce:

 • Ihned po skončení výuky se přepis maže (tlumočení se nenahrává).

Možné překážky a doporučení

 • Přepisovatel / tlumočník neslyší studenty: Je potřeba zvolit vhodný mikrofon (pro tuto situaci např. stolní kulový mikrofon, více viz odkaz k mikrofonům výše). Pokud výuka probíhá ve velké posluchárně, nemusí být už studenti sedící vzadu v dosahu kulového mikrofonu. Jelikož bude mikrofon umístěn tak, aby snímal zejména vás, lze tuto situaci řešit tím, že vždy studentovu otázku nejprve zopakujete a až poté na ni odpovíte. Tím bude zajištěno, že se přepíše i studentův dotaz.
 • Vyskytly se technické potíže s online přepisem / tlumočením: Odkaz na řešení technických potíží naleznete v tlačítku.

AUTOMATICKÝ PŘEPIS

V telefonu / na tabletu budete mít aplikaci pro automatický přepis. Jedná se počítačově zpracovaný převod mluvy do textu.

Aby však byl automatický přepis kvalitní (a v případě respirátorů aby byl vůbec schopen něco přepsat), je potřeba zajistit i kvalitní vstup zvuku do zařízení, ve kterém probíhá převod do textu. K zařízení je proto potřeba připojit externí mikrofon vhodného typu.

Pro výuku, kde hovoří převážně vyučující, se nejvíce osvědčil bezdrátový klopový mikrofon, případně mikrofon do ruky. Pokud vyučující po celou dobu výuky sedí na jednom místě, poslouží dobře i stolní (vše)směrový mikrofon. Více informací o mikrofonech naleznete kliknutím na tlačítko výše.
Pokud bude mobilní telefon / notebook používán jako mikrofon (a bude u sedícího vyučujícího), bude potřeba ještě vyřešit sdílení přepisu do jiného zařízení, aby ho student mohl sledovat (např. na tabletu, který budete mít na stole).

Před výukou:

 • Mikrofon a zařízení si zapůjčujete vy v součinnosti s kontaktní osobou.
 • Jelikož je v tomto případě přepis vytvářen robotem, mohou se v něm vyskytovat chybná slova. Týká se to především odborných termínů a jmen, které robot nezná. Z tohoto důvodu je užitečné, aby vám vyučující předem poskytnul materiály, které bude na výuce používat (např. prezentaci), abyste se mohli předem připravit. Pokud tak neučiní, neváhejte ho o to požádat.

Během výuky:

 • Na začátku výuky předáte vyučujícímu mikrofon, který bude propojen s vaším zařízením s automatickým přepisem. Vše vám předem vysvětlí a ukáže kontaktní osoba (příp. jiný pověřený pracovník). V případě jakýchkoli potíží se též můžete obracet na kontakt uvedený na tomto webu.
 • Může vám přijít velmi vhod, pokud budou nové odborné termíny a především cizí jména psána na tabuli, pokud nejsou uvedena např. v promítané prezentaci či v jiném materiálu, který máte k dispozici.
 • Pokud bude mít mikrofon pouze vyučující (a nebude k dispozici set více bezdrátových mikrofonů), bylo by potřeba, kdybyste případný dotaz od jiného studenta zopakoval a až poté na něj zodpověděl. Takto bude zajištěno, že vám bude otázka robotem přepsána. Neváhejte o to vyučujícího požádat (i opakovaně, může se stát, že na to občas zapomene).

Po výuce:

 • Je na domluvě mezi vyučujícím, vámi a kontaktní osobou, jak se bude nakládat s přepisem po skončení výuky (obvykle se toto řeší smlouvou).

Pozn.: Aplikace pro „automatické“ tlumočení (např. avatarem) zatím neexistuje.

Možné překážky a doporučení

 • Výuka je velmi interaktivní:
  Pro takový typ výuky by byl vhodnější set bezdrátových mikrofonů (více viz „Informace o mikrofonech“ výše).
  Další možnost je pořízení ještě jednoho mikrofonu (ideálně mikrofon do ruky, tzv. „handka“), který si studenti budou předávat.
  Tuto situaci lze řešit i tím, že se umístí jeden mikrofon (např. stolní mikrofon nebo telefon / notebook) na jedno místo, ke kterému by studenti vždy chodili, pokud by se chtěli vyjádřit, na něco se zeptat atd. (podobně to funguje na některých konferencích ve velkých sálech).
  Pozn.: V případě více samostatných externích mikrofonů je také potřeba mít více zařízení (jeden externí mikrofon musí být spárován s jedním zařízením s aplikací pro automatický přepis) – např. telefon, tablet, notebook atd. (neplatí to u setu bezdrátových mikrofonů).
 • Výuka sice není moc interaktivní, ale občas se studenti na něco zeptají: Jelikož bude mít mikrofon vyučující, lze tuto situaci řešit tím, že vždy studentovu otázku nejprve zopakuje a až poté na ni odpoví.

ZPĚTNÝ PŘEPIS ZE ZÁZNAMU

Po domluvě s vyučujícím (příp. i dalšími účastníky výuky) a jeho souhlasu (i souhlasu se všemi účastníky) se pořídí záznam z výuky, který se poté zašle přepisovateli, jenž z něj vytvoří přepis.

Nároky na kvalitu zvuku (tedy na mikrofon) jsou tu menší než v případě automatického přepisu. V malé učebně obvykle postačí např. mobilní telefon (ideálně méně než 6 let starý) se zabudovaným záznamníkem nebo diktafon. Je však dobré to vyzkoušet (klidně jinde, ideálně ale v podobně velké místnosti s podobným tvarem a podobně vysokým stropem).

Před výukou:

 • Mikrofon / diktafon si půjčujete vy v součinnosti s kontaktní osobou.
 • Je na domluvě mezi vyučujícím, vámi a kontaktní osobou, jak se bude postupovat (kdo bude zapínat nahrávání, kdo zašle záznam přepisovateli atd.).

Během výuky:

 • Zde je pouze potřeba myslet na to, aby se vyučující příliš nevzdálil od diktafonu / mikrofonu (např. na druhý konec učebny), příp. aby si ho vzal s sebou. Pokud se vyučující příliš vzdálí a vy jste na výuce přítomni, neváhete ho poprosit, zda by se nevrátil blíže k mikrofonu (občas na to vyučující v zápalu přednášení zapomenou).

Po výuce:

 • Je na domluvě mezi vyučujícím, vámi a kontaktní osobou, jak se bude nakládat s přepisem po skončení výuky (obvykle se toto řeší smlouvou).

Možné překážky a doporučení

 • Výuka je velmi interaktivní:
  Pro takový typ výuky by byl vhodný stolní kulový mikrofon (viz odkaz na informace o mikrofonech výše). Pokud výuka probíhá ve velké posluchárně (např. s kapacitou pro 100 studentů), je potřeba to řešit jinak – pro individuální možnosti řešení kontaktujte nanuk@ff.cuni.cz.
 • Výuka probíhá ve velké posluchárně, sice není moc interaktivní, ale občas se studenti na něco zeptají: Jelikož bude mikrofon / diktafon snímat především vyučujícího, lze tuto situaci řešit tím, že vždy studentovu otázku nejprve zopakuje a až poté na ni odpoví. Tím bude zajištěno, že bude v záznamu zachycen i studentův dotaz.
 • Přepis se vytváří až po výuce, v průběhu výuky bude vaše porozumění stále ztížené nebo nemožné: Je možné to kombinovat např. s automatickým přepisem a/nebo se zápisem, který byste sledovali online „v přímém přenosu“ (viz výše). S vyučujícím a s kontaktní osobou (příp. i garantem studijního programu, vedoucím pracoviště) se můžete domluvit i na jiném řešení, např. že nebudete na výuku docházet, ale podíváte se až na zpětný přepis a vaše případné dotazy budou řešeny individuálně atd. Možností je více, vše je na domluvě.

ÚČAST NA VÝUCE V JINÉ PARALELCE

Pokud jsou pro daný předmět vypsány paralelky a podaři se pro některou z nich najít volného přepisovatele nebo v některé z nich probíhá výuka v menším počtu či jinou formou, která by vám vyhovovala více, je možné se domluvit, že předmět absolvujete v jiné paralelce než v té, do které se zapsali.

Toto byste řešili s vyučujícím v součinnosti s kontaktní osobou, příp. i garantem studijního programu a vedoucím pracoviště (např. ředitelem ústavu, vedoucím katedry, přednostou kliniky atd.).

ALTERNATIVNÍ PLNĚNÍ PŘEDMĚTU

Ve výjimečných případech (pokud výše uvedené alternativy nebudou možné nebo vhodné) lze zvážit i alternativní plnění předmětu. Např. byste nedocházeli na výuku, ale předmět absolvovali jinou formou (tak, aby byly naplněny cíle předmětu, a vy jste splnili požadavky pro úspěšné zakončení).

Toto se řeší také individuálně – vy s vyučujícím, v součinnosti s kontaktní osobou, příp. i s garantem studijního programu a vedoucím pracoviště (např. ředitelem ústavu, vedoucím katedry, přednostou kliniky atd.).